Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The influence of backslopping on lactic acid bacteria diversity in tarhana fermentation

International Journal Of Food Microbiology, cilt.335, no.108886, ss.1-8, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Health and Safety Aspects of Food Processing Technologies Preface

HEALTH AND SAFETY ASPECTS OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aroma composition of shalgam: a traditional Turkish lactic acid fermented beverage

JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, cilt.54, ss.2011-2019, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Characterization of kefir-like beverages produced from vegetable juices

LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.66, ss.572-581, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fermentation, Pickling, and Turkish Table Olives

HANDBOOK OF VEGETABLE PRESERVATION AND PROCESSING, 2ND EDITION, ss.209-230, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Shalgam (Salgam): A Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage Based on Black Carrot

HANDBOOK OF VEGETABLE PRESERVATION AND PROCESSING, 2ND EDITION, ss.841-849, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Handbook of Vegetable Preservation and Processing Preface

HANDBOOK OF VEGETABLE PRESERVATION AND PROCESSING, 2ND EDITION, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Microbial, chemical and sensory properties of shalgams made using different production methods

JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, cilt.95, ss.1008-1015, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effectiveness of chitosan against wine-related microorganisms

ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, cilt.107, ss.675-686, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Food Processing: Strategies for Quality Assessment Preface

FOOD PROCESSING: STRATEGIES FOR QUALITY ASSESSMENT, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Importance of Yeasts and Lactic Acid Bacteria in Food Processing

FOOD PROCESSING: STRATEGIES FOR QUALITY ASSESSMENT, ss.350-377, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Selection of potential autochthonous starter cultures from shalgam, a traditional Turkish lactic acid-fermented beverage

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.37, ss.212-220, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of Williopsis saturnus yeasts in combination with Saccharomyces cerevisiae on wine fermentation

LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, cilt.50, ss.474-479, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Different Temperatures on Autolysis of Baker's Yeast for the Production of Yeast Extract

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.33, ss.149-154, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Utilisation of spent brewer's yeast for yeast extract production by autolysis: The effect of temperature

FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, cilt.86, ss.317-321, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A traditional Turkish lactic acid fermented beverage: Shalgam (Salgam)

FOOD REVIEWS INTERNATIONAL, cilt.24, ss.352-359, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Production of isoamyl acetate from sugar beet molasses by Williopsis saturnus var. saturnus

JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, cilt.114, ss.34-38, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of pitching rate on fermentation and flavour compounds in high gravity brewing

JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, cilt.113, ss.75-79, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The influence of inoculum level on fermentation and flavour compounds of white wines made from cv. Emir

JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, cilt.112, ss.232-236, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fermentative aroma in wines from Vitis vinifera cv. Kalecik karasi in relation with inoculation with selected dry yeasts

JOURNAL INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN, cilt.37, ss.155-161, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The influence of Kloeckera apiculata and Candida pulcherrima yeasts on wine fermentation

PROCESS BIOCHEMISTRY, cilt.38, ss.319-324, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The production of low-alcohol wines by aerobic yeasts

JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, cilt.107, ss.207-215, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of storage temperature on the chemical composition of hop pellets

PROCESS BIOCHEMISTRY, cilt.36, ss.1053-1058, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Metabolism of fructose as an electron acceptor by Leuconostoc mesenteroides

PROCESS BIOCHEMISTRY, cilt.33, ss.735-739, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BENEFICIAL EFFECTS AND FUNCTIONAL ASPECTS OFSOURDOUGH TECHNOLOGY

International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, cilt.7, ss.47-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SALGAM POWDER PRODUCTION FROM FERMENTED SALGAM: A TRADITIONAL TURKISH LACTIC ACID BEVERAGE

CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.10, ss.37-47, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SALGAM POWDER PRODUCTION FROM FERMENTED SALGAM: A TRADITIONAL TURKISH LACTIC ACID BEVERAGE

CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.10, ss.37-47, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hemin İlavesinin Laktik Asit Bakterilerinde Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

Çukurova Tarım ve Gıda, cilt.31, ss.35-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of Addition of Different Amounts of Black Carrot Daucus carota on Shalgam Quality

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.12, ss.60-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Şalgam Suyu Üretiminde Gerçekleştirilen Hamur Fermantasyonunun Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.15-22, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Birada Bulunan Aroma Maddeleri

GIDA, cilt.35, ss.453-460, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitokondri ve mitokondriyal Mutantların Bira Kalitesi Üzerine Etkisi

GIDA, cilt.33, ss.91-96, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoteknolojik Yollarla Aroma Maddelerinin Üretimi

GIDA, cilt.33, ss.35-41, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biralarda İstenmeyen Aroma Bileşikleri ve Oluşum mekanizmaları

GIDA, cilt.32, ss.43-49, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitokondrial Mutantların Bira Aroma Maddeleri Üzerine Etkisi

GIDA, cilt.32, ss.251-257, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otoliz Dışında Maya Ekstraktı Üretiminde Kullanılan Yöntemler: Plazmoliz ve Hidroliz

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.57-62, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otoliz yolu ile maya ekstraktı üretimi

Gıda ve Yem Dergisi, cilt.1, ss.55-62, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maya Ekstraktı Üretimi

GIDA, cilt.29, ss.421-425, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Hücre Proteini Üretimi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.21-30, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alkol Fermantasyonu Sırasında Oluşan Aroma Maddeleri

GIDA, cilt.28, ss.615-619, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Free and bound aroma compounds of Kalecik karasi must

TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.8, ss.333-337, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalecik Karası Şırasında Serbest ve Bağlı Aroma Maddeleri

A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.333-337, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fermentation of Glucose and Fructose by Leuconostoc mesenteroides

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.24, ss.527-532, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üzümden Düşük Alkollü İçki Üretimi Üzerinde Bir Araştırma

Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, cilt.18, ss.99-105, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nevşehir Ürgüp yöresi Emir üzümlerinin şaraba işlenmesi üzerine denemeler

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, no.4, ss.37-52, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nevşehir-Ürgüp Yöresi Emir Üzümlerinin Şaraba İşlenmesi Üzerine Denemeler

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.37-52, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şerbetçiotunun Kimyasal Bileşimi ve Bira Kalitesi Üzerine Etkisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.45-60, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Elmanın Etil Alkol Fermantasyonunda Değerlendirilmesinde Kullanılan Farklı Ticari Kültür Mayalarının Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

1ST International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, cilt.1, ss.765-772

Importance of Yarrowia lipolytica for Industrial Applications

The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, 21 - 25 Ekim 2019, ss.114

Biocontrol Capability and Action Mechanisms of Aureobasidium pullulans and Pichia guilliermondii Against Blue and Green Moulds

The 35th International Specialized Symposium on Yeasts, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2019, ss.61

Molecular Identification of the Predominant Lactic Acid Bacteria in Whole Wheat Sourdough Fermentation

Annual Meeting of the Society for Industrial Microbiology and Biotechnology, Washington, Kiribati, 21 - 24 Temmuz 2019

Off-flavor production by Saccharomycesand non-Saccharomyces wine yeasts

8TH SYMPOSIUM OF THE OENOVITI INTERNATIONAL NETWORK, 13 - 14 Mayıs 2019, ss.55-62

Investigation of Microbial Change During Carrot Fermentation Performed in The Production of Şalgam Juice by Traditional Method

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16 - 18 Nisan 2019, ss.1381-1391

Beneficial Effects and Functional Aspects of Sourdough Technology

527th International Conference on Environment and Natural Science (ICENS), 16 Ocak 2019

IDENTIFICATION OF EPIPHYTIC YEASTS ON APPLE AND LEMONS

International Specialized Symposium on Yeasts (ISSY34), 1 - 04 Ekim 2018, ss.72

Identification of yeasts in chickpea fermentations

34st International Specialised Symposium on Yeast, 1 - 04 Ekim 2018

SINGLE CELL OIL AND CITRIC ACID PRODUCTION USING YARROWIA LIPOLYTICA STRAIN K57

Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application, 15 - 18 Mayıs 2018

Biocontrol of Postharvest Fungal Diseases of Fruit and Vegetables by Antagonistic Yeasts

International Conference on Raw Materials to Processed Foods, 11 - 13 Nisan 2018, ss.47-55

An Assesment of the Physico-Chemical and Microbiologic Quality of Şalgam Samples from Adana Market

International Conference on Raw Materıals to Processed Foods (RP-Foods), 11 - 13 Nisan 2018

Effects of Rye Sourdough Fermentation on Phenolic Components

International Conference on Raw Materials to Processed Foods, 11 - 13 Nisan 2018, ss.201

Effects of Rye Sourdough Fermentation on Phenolic Components

Raw Materials to Processed Foods, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.201

Areation and non-conventional yeasts for wine production

33rd International Specialised Symposium on Yeasts- ISSy33, Cork, İrlanda, 26 - 29 Haziran 2017

A study on the production of powder şalgam

2nd Congress on Food Structure & Design, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.86

A Study on the Production of Powder Şalgam

2nd Congress on Food Structure and Design, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

Siyah Havuç Suyundan Su Kefiri Benzeri İçecek Üretimi

Türkiye 12. Gıda Kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016

Yeasts in Sourdough and Chickpea Fermentations

14th International Congress on Yeast, Awaji, Japonya, 11 - 15 Eylül 2016

Yeasts in sourdough and chickpea fermentations

14th International Conress on Yeasts, Awaji Adası, Japonya, 11 - 15 Eylül 2016, ss.237

Screening various yarrowia lipolytica strains for microbial lipid and citric acid production

14th International Conress on Yeasts, Awaji Adası, Japonya, 11 - 15 Eylül 2016, ss.223

An aerobic approach to wine production with non-conventional yeasts

38th SASEV/WINETECH CONFERENCE, Dennesig, Güney Afrika, 23 - 25 Ağustos 2016, ss.10

Influence of Lachancea thermotolerans on Wine Fermentation

32th International Specialized Symposium on Yeasts, Perugia, İtalya, 13 - 17 Eylül 2015, ss.240

Atık Bira mayasından maya Ekstraktı üretiminde farklı NaCl Konsantrasyonun Etkisi

II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, ss.139

The Influence of Different Yeast Inoculum Levels on the Quality of Cider

31st International Specialised Symposium on Yeast, Nova Gorica-Vipava, Slovenya, 9 - 12 Ekim 2014, ss.109

The Influence of Different Yeast Inoculum Levels on The Quality of Cider

31th International Specialized Symposium on Yeasts, Vipava, Slovenya, 9 - 12 Ağustos 2014, ss.109

Şalgam Suyu: Bir Laktik Asit Fermantasyonu Ürünü

4. Geleneksel Gıdalae Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.916

Şalgam Suyu Bir Laktik Asit Fermantasyonu Ürünü

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.916

Evaluation of Traditional Production of Bulgur

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrıd-Struga, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.46

Şalgam (Shalgam): A Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Ohrid-Struga, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.275

Şalgam (Shalgam): A Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage

The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Struga-Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.57

Geleneksel Bir İçeceğimiz: Şalgam Suyu

Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.52

Şalgam (Shalgam): A Traditional Turkish Lactic Acid fermented Beverage

XXIII FoodMicro2012, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.668

Production of Low Alcohol Wines By Saccharomyces cerevisiae And Non-Saccharomyces spp. Yeasts From Reduced Sugar Grape Must Using Glucose Oxidase

13th International Congress on Yeasts, Madison, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 30 Ağustos 2012, ss.138

Şalgam Suyunda Bulunan Aroma Maddelerinin GC-MS ile Belirlenmesi

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.121

The effect of temperature and aeration on ethyl acetate production by Pichia yeasts

European Biotechnology Congress, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2011, cilt.22 identifier

Raki: A Traditional Turkish Distilled Alcoholic Beverage

28th International Specialized Symposium on Yeasts: Metabolic and Bioprocess Engineering for Sustainable Development, Bangkok, Tayland, 15 - 18 Eylül 2010, ss.90

Nohut Mayası Fermantasyonunda Etkili Olan Mikroorganizmalar

The 1st International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.486

The Effect of Black Carrot Size for the Production of Shalgam which is Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage

The 1st International Symposium on ?Traditional Foods from Adriatic to Caucasus?, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.1033

The Influence of Various Production Methods on The Composition of Shalgam (Salgam)

3rd International EurıFIR Congress, Viyana, Avusturya, 08 Eylül 2009 - 08 Eylül 2010, ss.174-175

Influence of Williopsis saturnus yeasts in combination with Saccharomyces cerevisiae on wine fermentation

27th International Specialized Symposium on Yeasts, Paris, Fransa, 26 - 29 Ağustos 2009, ss.86

Boza Fermantasyonu ve Fermantasyonunda Etkili Olan Mikroorganizmalar

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.645-649

Tarhana Üretimi ve Üretiminde Etkili Olan Mikroorganizmalar

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.858-861

Geleneksel Laktik Asit Fermantasyonu Ürünü: Şalgam Suyu ve Üretim Yöntemleri

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.650-654

Glikozidaz Enziminin Bornova Misketi Üzümünden Elde Edilen Şarapların Aroma Bileşikleri Üzerine Etkisi

Ulusal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2008, ss.115-124

Şarapta Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmalar

Ulusal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2008, ss.421-427

Öküzgözü, Boğazkere ve Kalecik Karası Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Genel

Ulusal Bağcılık ve Şarap Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2008, ss.145-159

The Influence of Different Salt Concentrations on The Production of Yeast Extract by Autolysis

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008, ss.267

Bioconversiton of Fusel Oil into Isoamyl Acetate by Williopsis satursus var. saturnus

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008, ss.270

The Effects of Mitochondrial Mutants on Beer Fermentation

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008, ss.3

Aljinat Boncuklarında İmmobilize Edilmiş Maya Hücreleriyle Şarap Üretimi

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.959-962

İmmobilizasyonun Şaraptaki Aroma Maddeleri Üzerine Etkisi

5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2007, ss.271

Propiyonik Asit Bakterilerinin Endüstride Kullanım Alanları

5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2007, ss.205-209

Şarap Üretiminde İmmibilizasyon Uygulamaları

Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006, ss.257-260

Gıdalarda Bulunan Bir Laktik Asit Bakterisi: Weissella

Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006, ss.179-182

Propiyonik Asit Bakterileri ve Bakteriyosin Üretimi

Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006, ss.249-252

Biyoteknolojik yollarla esterlerin üretimi

XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2005, ss.619

Kozan Yerli Portakalının Şaraba İşlenmesinde Maya Florasındaki Gelişmeler

3. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2003, ss.539-547

Kozan yerli portakalının şaraba işlenmesinde maya florasındaki gelişmeler

3. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2003, ss.539-547

Kabuk Maserasyonu İşleminin Narince Üzümünden Elde Edilen Şarapların Bileşimi Üzerine Etkisi

Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2002, ss.551-558

The Utilisation of Glucose and Fructose By Aerobic Yeasts

Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2000, ss.70

Üzüm suyundan elde edilen düşük alkollü içkilerde şeker miktarını azaltma yöntemleri

7. KÜKEM Biyoteknoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 18 Eylül 1991, ss.158

Çukurova'da Gıda Sanayii ve Beslenme Sorunları

I. Tarım Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Ocak 1991, ss.239-292

Çukurova?da gıda sanayii ve beslenme sorunları

I. Tarım Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 09 Ocak 1991, ss.1-59

Kitap & Kitap Bölümleri

Natural Microflora of Different Types of Foods

Health and Safety Aspects of Food Processing Technologies, Abdul Malik, Zerrin Erginkaya, Hüseyin Erten, Editör, Springer, ss.51-93, 2019

Citric Acid Production by Yarrowia lipolytica

Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application, Andriy Sibirny, Editör, Springer, ss.91-117, 2019

Molecular characterization and technological properties of wine

BIO Web of Conferences 9, 40TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, Aurand J.M., Editör, Edp Science Publishers, Sofya, ss.2-17, 2017

Regional Fermented vegetables and Fruits in Europe

Lactic Acid Fermentation of Fruit and Vegetables, Paramithiotis Spiros, Editör, CRC Press Taylor and Francis Group, Boca Raton, ss.205-235, 2017

Use of Genetic Engineering: Benefits and Health Concerns

Handbook of Vegetable Preservation and Processing, Y. H. HUI and E. O. EVRANUZ, Editör, Crc Press, Londra, ss.81-112, 2016

Fermente Bitkisel ürünler

Gıda Biyoteknolojisi, Necla ARAN, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.244-274, 2016

Fermentation, Pickling, and Turkish Table Olives

Handbook of Vegetable Preservation and Processing, HUI Y. H., ÖZGÜL EVRANUZ E., BINGÖL G., ERTEN H., JARAMILLO-FLORES M. E., Editör, Crc Press Taylor&Francis Group Science Publishers, Boca Raton, ss.209-224, 2016

Shalgam (Şalgam): A Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage Based on Black Carrot

Handbook of Vegetable Preservation and Processing, Evranuz, E.Ö., Y.H. Hui, Y.H., H. Erten, G. Bingöl, M.E.J. Flores, J.S. Sidhu , Editör, CRC Press Taylor and Francis Group, Boca Raton, ss.841-852, 2016

Shalgam (Şalgam): A Traditional Turkish Lactic-Acid-Fermented Beverage Based on Black Carrot

Handbook of Vegetable Preservation and Processing, Evranuz E.Ö., Hui Y.H., Bingöl G., Erten H., Flores M.E.J., Editör, Crc Press, Boca Raton, ss.841-849, 2016

Regional Fermented Vegetables and Fruits in Europe

Lactic Acid Fermentation of Fruits and Vegetables, Paramithiotis Spiros, Editör, CRC Press, Boca Raton, ss.205-235, 2016

Fermentation, Pickling and Turkish Table Olives

Handbook of Vegetable Preservation and Processing Second Edition, Hui Y.H., Özgül Evranuz E., Bingöl G., Erten H., Jaramillo-Flores M.E., Editör, CRC Press, ss.209-230, 2015

Food Processing Strategies for Quality Assessment

The Springer Science, Business Media, New-York, 2014

Importance of Yeasts and Lactic Acid Bacteria in Food Processing

Food Processing Strategies for Quality Assesment, Malik Abdul, Erginkaya Zerrin, Ahmad Saghir, Erten Hüseyin, Editör, Springer, ss.351-378, 2014

Importance of Yeasts and Lactic Acid Bacteria in Food Processing

Food Processing Strategies for Quality, Malik, Ahmet., Erginkaya Zerrin, Ahmad S.aghir, Erten Hüseyin, Editör, Springer, New-York, ss.351-378, 2014

Shalgam (Şalgam)

Handbook of Plant-based Fermented Foods and Beverages, Hui Y.H., Evranuz E.Ö., Editör, Crc Press Taylor & Francis Group, Bota Racon, ss.657-664, 2012

Fermente Bitkisel Ürünler

Gıda Biyoteknolojisi, Aran N., Editör, Nobel Yayın Yetkin Basım Yayım Ve Dağıtım, Ankara, ss.241-277, 2010