Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2005 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Türkiye

 • 1995 - 1999 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Farklı Avlama Mevsimlerinin, Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L., 1758)?nin Kimyasal Kompozisyonu ve Dondurularak Depolamada (-18 oC) Kimyasal ve Duyusal Kalite Kriterlerine Etkileri

  Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Ve İşleme Teknolojisi

 • 1999 Yüksek Lisans

  Alabalık Yemlerine Yapılan DL-Alanin ve Betain Katkısının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1972) Fingerliklerinin Gelişme ve Karkas Kompozisyonu Üzerine Etkileri

  Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Ve İşleme Teknolojisi

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce