Zeytin yaprağı ekstraktının mikroenkapsüle hamsi (Engraulis encrasicolus) yağlarının fizikokimyasal özellikleri ve oksidatif kararlılıkları üzerine etkileri


ÖZYURT G. (Yürütücü) , DURMUŞ M. , ÖZKÜTÜK A. S. , ÖZOĞUL Y. , KÜLEY BOĞA E. , UÇAR Y.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Kasım 2019
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor