Prof.Dr.

MEHMET GÜVEN


Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Eğitim Bilgileri

1985 - 1993

1985 - 1993

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye

1976 - 1983

1976 - 1983

Lisans

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

İnek, Koyun ve Keçi Sütlerinden Üretilen ve Farklı Materyallerde Olgunlaştırılan Tulum Peynirlerinin Özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

Araştırma Alanları

Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Proteolysis texture and microstructure of low-fat Tulum cheese affected by exopolysaccharide-producing cultures during ripening

Oluk A. C. , GÜVEN M. , HAYALOĞLU A. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.49, ss.435-443, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

The functional, rheological and sensory characteristics of ice creams with various fat replacers

KARACA O. B. , GÜVEN M. , Yasar K., Kaya S., Kahyaoglu T.

INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, cilt.62, ss.93-99, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Influence of rennet concentration on ripening characteristics of Halloumi cheese

GÜVEN M. , Cadun C., KARACA O. B. , HAYALOĞLU A. A.

JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, cilt.32, ss.615-627, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Cheeses of Turkey: 1. Varieties ripened in goat-skin bags

HAYALOGLU A. A. , FOX P. F. , Guven M. , CAKMAKCI S.

LAIT, cilt.87, ss.79-95, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2005

2005

The effect of inulin as a fat replacer on the quality of set-type low-fat yogurt manufacture

Guven M. , YAŞAR K., Karaca O. B. , Hayaloğlu A. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, cilt.58, ss.180-184, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Antifungal activity of several lactic acid bacteria and bifidobacteria

Erginkaya Z. , Kavas C., Var I. , Kabak B., Guven M.

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.55, ss.52-55, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2003

2003

The effects of the combined use of stabilizers containing locust bean gum and of the storage time on Kahramanmaras-type ice creams

Guven M. , KARACA O. B. , KACAR A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, cilt.56, ss.223-228, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Microbiological, biochemical and technological properties of Turkish White cheese 'Beyaz Peynir'

HAYALOGLU A., Guven M. , FOX P.

INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, cilt.12, ss.635-648, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2001

2001

Alternative salts

Guven M. , KARACA O. B.

DAIRY INDUSTRIES INTERNATIONAL, cilt.66, ss.32-34, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2001

2001

Proteolysis levels of white cheeses salted and ripened in brines prepared from various salts

Guven M. , KARACA O. B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY, cilt.54, ss.29-33, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Farklı Stabilizör Kullanımının Yoğurt Dondurmalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

GÜVEN M. , KALENDER M. , TAŞPINAR T.

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri, cilt.32, ss.37-46, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

The Effects of The Combined Use of Salep and Locust Bean Gum with Some Stabilisers on The Properties of Kahramanmaraş Type Ice Creams.

KARACA O. B. , GÜVEN M.

Journal of International Scientific Publications, Agriculture & Food, cilt.4, ss.327-338, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

REKONSTİTÜE YOĞURDUNUN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE STABİLİZATÖR KULLANIMININ VE DEPOLAMA SÜRESİNİN ETKİLERİ

GÜVEN M. , Nalchi M.

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Effect of Commercial Lipase and Protease Enzymes from Microbiological Sources on Properties of White Cheese

KARACA O. B. , GÜVEN M.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1080-1084, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Van ve Şırnak İllerinden Temin Edilen Kurutulmuş Yoğurtların (Kurut) Bileşim Özellikleri

GÜVEN M. , KARACA O. B.

Gıda, cilt.34, ss.367-372, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Yağ İkame Maddelerinin Yağ Oranı Azaltılmış Maraş Usulü Dondurmaların Özellikleri Üzerine Etkileri

GÜVEN M. , KARACA O. B. , YAŞAR K.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.7-14, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Kazeinat Kullanımının Beyaz Peynir Randımanı ve Özellikleri Üzerine Etkileri

GÜVEN M. , SAYDAM İ. B. , KARACA O. B.

Gıda, cilt.31, ss.187-194, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Farklı Stabilizörlerle Üretilen Kahramanmaraş Tipi Dondurmaların Fiziksel Kimyasal ve Duyusal Özellikleri

GÜVEN M. , KARACA O. B. , Kaçar A., Hayaloğlu A. A. , YAŞAR K.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1-8, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Peynirde Olgunlaştırmanın Hızlandırılması Amacıyla Proteolitik ve Lipolitik Enzimlerin Kullanım Olanakları.

GÜVEN M. , KARACA O. B.

Dünya Gıda Dergisi, cilt.9, ss.76-85, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Farklı Yöntemlerle Kurumaddesi Artırılan Sütlerden Üretilen Yoğurtların Özellikleri

GÜVEN M. , KARACA O. B.

Gıda, cilt.28, ss.429-436, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Sade (Vanilyalı) Yoğurt Dondurmalarının Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Stabilizatörlerin Etkileri

GÜVEN M. , KARACA O. B.

Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, cilt.2, ss.7-14, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Stabilizatör Kullanımının ve Pastörizasyon Normunun Dayanıklı Yoğurtların Bazı Kalite Özelikleri Üzerine Etkileri

GÜVEN M. , ERGİNKAYA Z. , KARACA O. B. , VAR I. , GÜZELER N. , Kaçar A., et al.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Peyniraltı Suyu Bazlı Rekonstüte Süt İle Üretilen Yoğurtların Özellikleri Üzerine Starter Kültür Oranının Etkileri

GÜVEN M. , KARACA O. B. , SAYDAM İ. B. , Mayadalı Y.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.73-80, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Yoğurt Dondurmalarında Mikroorganizma Redüksiyonu Üzerine Depolama Süresinin Etkisi

VAR ÖNGEL I., GÜVEN M. , ERGİNKAYA Z.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.1, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Adana`da Satılan Çiğ Sütlerin Bazı Özellikleri

GÜZELER N. , GÜVEN M. , Konar A.

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.13, ss.187-196, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Stabilizör KullanımınınYoğurtların Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri

GÜVEN M.

GIDA, cilt.98, ss.133-139, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Peynir Üretiminde Starter Kültürler

GÜVEN M. , KARACA O. B.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.101-110, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1991

1991

Laktasyon Döneminde İvesi Koyun Sütü Bileşiminde Değişmeler

Konar A., Akın M. S. , GÜZELER N. , GÜVEN M.

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.15, ss.958-967, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

Somatic cell counts and mastitis studies in the milks of goats and ewes of Turkey

Konar A., GÜVEN M. , ERGİNKAYA Z.

Symposium on somatic cell and milk of small ruminants, İtalya, no.77, ss.327

2019

2019

Effect of Stabilizer Usage on Quark Cheese Quality Properties

TAŞPINAR T. , AĞÇAM E. , GÜVEN M.

IDF World Dairy Summit 2019, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2019, ss.1

2019

2019

Bitkisel Pıhtılaştırıcı Enzim Kaynakları İle Peynir Üretimi

Çırak M. A. , TAŞPINAR T. , GÜVEN M.

2.Ulusal Sütçülük Kongresi, İzmir, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.189

2018

2018

Effect of Using Different Kinds and Ratios of Vegetable Oils on Ice Cream Quality Characteristics

GÜVEN M. , KALENDER M., TAŞPINAR T.

International Conference on Raw Materials to ProcessedFoods, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.175

2018

2018

Probiotic Set Yogurts Fortified with Fiber-Rich Persimmon and Apple Powders at Different Fat Ratios.

KARACA O. B. , SAYDAM İ. B. , GÜVEN M.

The International Conference on Raw Materials to Processed Foods (RPFoods 2018), Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.67-79

2018

2018

Effects of Using of Proteolytic and Lipolytic Enzyme on Some Properties of White Cheeses.

KARACA O. B. , GÜVEN M.

The International Conference on Raw Materials to Processed Foods (RPFoods 2018), Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.190

2018

2018

Effects of Using Different Kinds and Ratios of Vegetable Oils on Ice Cream Quality Characteristics

GÜVEN M. , KALENDER M. , TAŞPINAR T.

International Conference on Raw Materials to Processed Foods, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.175

2018

2018

Proteomics Applications in Cheese Characterization and Recent Developments

GÜVEN M. , TAŞPINAR T. , ÇIRAK M. A.

International Conference on Raw Materials to Processed Foods, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.219

2018

2018

Skin ripening cheese:Turkish Tulum Cheese.

Oluk A., GÜVEN M. , Hayaloğlu A. A. , KARACA O. B.

The International Conference on Raw Materials to Processed Foods (RPFoods 2018), Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.148-152

2017

2017

Effects of different stabilizers on physicochemical and sensory properties of yogurt ice cream

TAŞPINAR T. , GÜVEN M. , KALENDER M. , KARACA O. B.

4th North and East European Congress on Food (NEEFood 2017)., Kaunas, Litvanya, 10 - 13 Eylül 2017, ss.113

2017

2017

Effects of different stabilizers on physicochemical and sensory properties of yoğurt ice cream

TAŞPINAR T. , GÜVEN M. , KALENDER M. , KARACA O. B.

4th North and East European Congress on Food (NEEFood 2017)., Kaunas, Litvanya, 10 - 13 Eylül 2017, ss.113

2016

2016

The Effects of The Combined Use of Salep and Locust Bean Gum with Some Stabilisers on The Properties of Kahramanmaraş Type Ice Creams

KARACA O. B. , GÜVEN M.

4th International Agriculture and Food Conference,, Elenite, Bulgaristan, 20 - 24 Haziran 2016, ss.1

2016

2016

The Effects of The Combined Use of Salep and Locust Bean Gum with Some Stabilisers on The Properties of Kahramanmaraş Type Ice Creams

KARACA O. B. , GÜVEN M.

4th International Agriculture and Food Conference,, Elenite, Bulgaristan, 20 - 24 Haziran 2016, ss.1

2015

2015

Effect of Ripening Temperatures and Microbial Enzymes on Proteolysis in White Pickled Cheese

KARACA O. B. , GÜVEN M.

The3. İnternational Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 1 - 04 Ekim 2015

2015

2015

Effect of ripening temparatures and microbial enzymes on proteolysis in White Pickled Cheese

GÜVEN M. , KARACA O. B.

The 3. International Symposium on"Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.183

2015

2015

Production of persimmon and apple fibers and determination of addition rate and shelf life in probiotic set yogurt production

GÜVEN M. , SAYDAM İ. B. , KARACA O. B.

The 3. International Symposium on"Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.269

2015

2015

Geleneksel Gıdaların Geleceğe Taşınması. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı

ERGİNKAYA Z. , AKYILDIZ A. , GÜVEN M. , BENLİ H.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, cilt.2, ss.1296-1311

2015

2015

Geleneksel gıdaların geleceğe taşınması

GÜVEN M. , AKYILDIZ A. , BENLİ H. , ERGİNKAYA Z. , GÜNEŞ E.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015, ss.1296-1311

2014

2014

Effect of Commercial Lipase and Protease Enzymes from Microbiological Sources on Properties of White Cheese.

KARACA O. B. , GÜVEN M.

Balkan Agricultural Congress (AGRIBALKAN), Edirne, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2014, ss.540

2014

2014

Sıkma Peynirinin Özellikleri Üzerine Isıl İşlem ve Pıhtılaşma Süresinin Etkileri.

Çelikbilek İ., GÜVEN M. , KARACA O. B. , SAYDAM İ. B.

4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014, ss.742-746

2012

2012

Çukurova Bölgesi Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

KARACA O. B. , Saydam İ., GÜVEN M.

Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu., Denizli, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2012, ss.85

2009

2009

Hatay Dil Peynirinin Bazı Kalite Özellikleri

KARACA O. B. , Saydam İ., GÜZELER N. , GÜVEN M.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.734-738

2009

2009

Hatay Ezme Peynirinin Bazı Kalite Özellikleri

KARACA O. B. , Saydam İ., GÜVEN M. , GÜZELER N.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.153-157

2008

2008

Hatay Künefe Peynirinin Yapılışı ve Özellikleri.

KARACA O. B. , GÜVEN M. , Mutluer U., SAYDAM İ. B.

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.745-748

2004

2004

Hatay Sünme Peynirinin Yapılışı, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri

KARACA O. B. , GÜVEN M.

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2004, ss.236-241

2004

2004

Yozgat Yöresinde Üretilen Küp (Çanak) Peynirlerinin Yapım Tekniği ve Özellikleri

GÜVEN M. , KARACA O. B.

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2004, ss.247-249

2004

2004

Çökelek Peyniri ve Çökelek Kullanılarak Yapılan Bazı Yöresel Peynir Çeşitleri

KARACA O. B. , GÜVEN M.

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2004, ss.242-246

2003

2003

Antifungal Activity Of Several Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria

ERGİNKAYA Z. , Kabak B., Kavas C., VAR I. , GÜVEN M.

GDL-Kongress Lebensmitteltechnologie, Stuttgart, Almanya, 25 - 27 Eylül 2003, ss.1

2003

2003

Salamura Peynirlerde Tuzlamanın Mikrobiyolojik Biyokimyasal ve Fiziksel Etkileri

GÜVEN M. , Hayaloğlu A. A. , KARACA O. B.

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2003, ss.341-346

2003

2003

Peynirde Olgunlaşmayı Saptamada Uygulanan Analiz Yöntemleri.

GÜVEN M. , Hayaloğlu A. A. , KARACA O. B. , YAŞAR K.

Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu (SEYES 2003), İzmir, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2003, ss.381-386

2000

2000

Lipolitik Enzim (Piccantase A) Kullanımının Yoğurtların Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri.

GÜVEN M. , KARACA O. B.

Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri VI. Süt ve Süt ürünleri Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2000, ss.450-457

1993

1993

Somatic cell counts and mastitis studies in the milks of goats and ewes of Turkey

KONAR A., GUVEN M. , Erginkaya Z.

Symposium on Somatic Cells and Milk of Small Ruminants, Bellary, Hindistan, 25 - 27 Eylül 1993, ss.327-333 identifier

1995

1995

An ancient anatolian cheese from goat and ewe milk - ''Tulum (skin-bag) cheese''

Guven M. , KONAR A.

IDF / Greek-National-Committee of IDF / CIRVAL Seminar - Production and Utilization of Ewe and Goat Milk, Iraklion, Yunanistan, 19 - 21 Ekim 1995, cilt.9603, ss.242-244 identifier

1993

1993

Somatic cell counts and mastitis studies in the milks of goats and ewes of Turkey

Konar A., GÜVEN M. , ERGİNKAYA Z.

Symposium on somatic cell and milk of small ruminants, Bella, İtalya, 25 - 27 Aralık 1993, cilt.77, no.77, ss.327-333


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 639

h-indeksi (WOS): 11