Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ameloblastom Hastalarında Klinik Ve Demografik Özellikler: Tek Merkez Deneyimi

2.onkolojide yenilikler sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2024, vol.08, no.8, pp.25-27 Creative Commons License

EVRE 1 TESTIS SEMINOM HASTALARINDA AKTIF IZLEM ILE KEMOTERAPININ KARŞILAŞTIRILMASI. TEK MERKEZ DENEYIMI

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 28 April 2024, vol.119, no.119, pp.184-185

OLGU SUNUMU: NIVOLUMAB İLIŞKILI LIKEN PLANUS GELIŞEN MESANE KANSERI OLGUSU

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 28 April 2024, vol.128, no.128, pp.189-190

BRAF POZITIFLIĞI AMELOBLASTOMA ‘NIN KADERINI DEĞIŞTIREBILIR MI?

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 April - 28 June 2024, vol.169, no.169, pp.210-211

NODÜLLER LENFOSIT PREDOMINANT HODGKIN LENFOMADA DEMOGRAFIK VERILER:TEK MERKEZ DENEYIMI

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 28 April 2024, vol.107, no.107, pp.106-107

MEME- OVER KANSERI ILE DERMATOMIYOZIT/ POLIMIYOZIT BIRLIKTELIĞI VE KLINIK PREZENTASYONU

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 28 April 2024, vol.30, no.30, pp.125-126

PLATIN DUYARLI REKÜRREN OVARYAN KANSERINDE LIPOZOMAL DOKSORUBISIN MI ? GEMSITABIN MI ?

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 28 April 2024, vol.105, no.105, pp.104-105

METAPLASTIK MEME KANSERI FARKLI BIR ANTITE MIDIR?

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi , Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 28 April 2024, vol.85, no.85, pp.88-89

Opere Lokal İleri Mide Kanserli Hastalarda Prognostik Belirteçler

22. International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Turkey, 11 - 14 May 2023

ANTI-HER2 TEDAVIYE YANIT ALINAN METASTATIK BAŞ VE BOYUN KANSERI: OLGU SUNUMU

10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 26-30 NİSAN 2023, Antalya, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023, pp.182-183

UNREZEKTABL VEYA METASTATIK PANKREAS KANSERININ FOLFIRINOX SONRASI İKINCI SIRA TEDAVISINDE NAB-PAKLITAKSEL İLE GÖZLENEN SONUÇLAR

10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 26-30 NİSAN 2023, Antalya, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023, pp.94-95

DENOSUMAB TÜRKIYE VERILERI: KRONIK BÖBREK HASTALIĞI’NIN DENOSUMAB SONLANIM NOKTALARINA ETKISI; TÜRK ONKOLOJI GRUBU(TOG) ÇALIŞMASI

10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 26-30 NİSAN 2023, Antalya, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2023, pp.80-81

3rd immuno-oncology world congress

3rd immuno-oncology world congress, Copenhagen, Denmark, 02 November 2022

The Effect of Prognostic Nutritional Index on Survival in Patients Receiving Immune Checkpoint Inhibitor Therapy

The 3rd Immuno-Oncology World Congress, Kobenhavn, Denmark, 2 - 03 November 2022, pp.43-44

Beyin Metastazı ile Kanser Tanısı Konan Hastaların Değerlendirilmesi

21st. International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Turkey, 12 - 15 May 2022

TIROID METASTAZI ALEKTINIB TEDAVISINE YANIT VEREN AKCIĞER ADENOKANSER TANILI OLGU

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.213-214

KAPESITABIN İLIŞKILI AKUT LÖKOENSEFALOPATI OLGUSU

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.236-237

İBRUTINIB TEDAVISI ILE TAM YANIT ALINAN KUTANÖZ DIFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELI LENFOMA: OLGU SUNUMU

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.106-107

OVER KANSERINDE CD47 EKSPRESYONUNUN KLINIK VE PROGNOSTIK ÖNEMI

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.90-91

UZUN VE UZAK BIR YOLCULUK: BULBUS OCULI METASTAZLI REKTUM KANSERI

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.179-180

AKUT KOLESISTIT ILE PREZANTE OLAN SAFRA KESESI METASTAZLI MEME KANSERI OLGUSU

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.227-228

SARCOMATOID RENAL CELL CARCINOMA NATURAL HISTORY: A MULTICENTER RETROSPECTIVE STUDY

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.75-76

İMMÜN KONTROL NOKTA İNHIBITÖRLERINE BAĞLI PULMONER TOKSISITEYI (IRAE-PN) NE KADAR TANIYORUZ ?

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.57-58

NUMB CHIN SENDROMU ILE PREZENTE OLAN CNS METASTAZLI PROSTAT KANSERI OLGU SUNUMU

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.133-134

HEPATOCELLULAR CARCINOMA

11th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2021), Turkey, 2 - 05 December 2021

Lİ-FRAUMEN SENDROMLU ADOLESAN MEME KANSERİ VAKASI

8.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2021, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.171-172

EZH2 VE INI-1 MARKERLARININ HEPATOSELLÜLER KANSERDE BOYANMA SIKLIĞI, PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ VE PREDİKTİF DEĞERİ

8.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2021, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.127-128

EKZON 18 VE EKZON 20 MUTASYON POZİTİFLİĞİ OLAN HASTALARDA TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİ

8.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2021, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.21-22

Geriatrik Populasyonda Kırılganlığın İnflamasyonla İlişkisi

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 20th – 23rd MAY 2021, Adana, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.1167-1169

Geriatrik Populasyonda B2 Mikroglobulin Yüksekliği İnflamatuar Belirteç ve Kırılganlık Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?

20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress 20th – 23rd MAY 2021, Adana, Turkey, 20 - 23 May 2021, pp.1173-1178

Multifaktöriyel Nedenli Rabdomiyoliz Olgusu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 October 2013

Wolfram (DIDMOAD) Sendromu:Olgu Sunumu

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 November 2013 - 17 November 2014, pp.176

Wolfram (DIDMOAD) Sendromu:Olgu Sunumu

Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 November 2013 - 17 November 2014, pp.176

Frailty is Independently Associated with Short Term Mortality and Hospitalization Due Heart Failure in the Elderly

29th Turkish Cardiology Congress of the Turkish-Society-of-Cardiology (TSC) with International Participation, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2013, vol.62 identifier

Kaşıntı Nedeniyle Başvuran Periton Diyalizi Hastasında Beklenmedik Bir Tanı: Primer Bilier Siroz

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 October 2013

A RARE CASE REPORT OF AMYLOIDOSIS SECONDARY TO RHEUMATOID ARTHRITIS IN A PATIENT WITH RELAPSED THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA

IV. International Eurasian Congress of Hematology, Antalya, Turkey, 9 - 13 October 2013, pp.1-2

Musküler distrofi

7. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 2 - 06 May 2012

RENAL TUBULAR ACIDOSIS AS A COMPLICATION OF ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

3rd International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma, İstanbul, Turkey, 11 - 14 May 2011, pp.240-241

Books & Book Chapters

Pretreatment Modified Glasgow Prognostic Score for Predicting Prognosis and Survival in Elderly Patients with Gastric Cancer Treated with Perioperative FLOT

in: Nutritional Status and Interventions for Patients with Cancer, Nuno Borges Fernando Mendes Diana Martins, Editor, MDPI, Basel, pp.153-163, 2024 Creative Commons License

Nonmetastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Tedavisi

in: Metastatik Prostat Kanserinin Dünü, Bugünü, Yarını, Prof. Dr. Berksoy Şahin Prof. Dr. Emel Sezer, Editor, türkiye klinikleri , Adana, pp.72-78, 2023 Creative Commons License

Kanser ve tromboz

in: Trombofili, Gürkan Emel, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.42-48, 2023

Non-hodgkin lenfomada spesifik moleküler testler ve biyobelirteçler

in: Kanser Tiplerine Spesifik Moleküler Testler ve Biyobelirteçler, Sümbül Ahmet Taner, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.82-88, 2022

Lymphocytosis: Causes, Pathogenesis and Approach for Patients with Lymphocytosis

in: Advances in Health and Disease, Duncan Lowell T., Editor, Nova medicine and health, New York, pp.193-212, 2022

Gebelikte Gelişen Primer Beyin Tümörlerine Yaklaşım

in: Gebelikte Onkolojik Yaklaşımlar, Sedef Ali Murat, Editor, Akademisyen, pp.321-325, 2021

ONKOLOJİ HASTALARINDA DERİN VEN TROMBOZU YÖNETİMİ

in: Onkolojik Aciller, Sedef Ali Murat, Editor, Akademisyen, pp.255-276, 2021

Geriatrik Hasta Popülasyonunda Genetik Testler Temelinde Bireyselleştirilmiş Tedavi Seçenekleri

in: Geriatrik Onkoloji, Sedef Ali Murat, Akagündüz Baran, Editor, Akademisyen, pp.561-565, 2021

Akciğer Büyük Hücreli Nöroendokrin Karsinomların Tedavisi

in: Endokrin Sistem Tümörleri, Sedef Ali Murat, Editor, Akademisyen, pp.501-504, 2021

Yumuşak Doku Sarkomlarında Moleküler Hedefli Tedaviler

in: Onkolojide Moleküler Hedefli Tedaviler, Sedef Ali Murat, Editor, Akademisyen, pp.281-286, 2020

Metastatik Kolon Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler

in: Gastrointestinal Sistem Tümörleri - 2, Mertsoylu Hüseyin, Sedef Ali Murat, Aytaç Hüseyin Özgür, Güler Ozan Cem, Editor, Akademisyen, pp.351-365, 2019

Primeri Bilinmeyen Kanserler

in: Onkoloji, Köse Fatih, Nayır Erdinç, Sedef Ali Murat, Editor, Akademisyen, pp.355-359, 2018

Metrics

Publication

119

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals