OLGU SUNUMU: NIVOLUMAB İLIŞKILI LIKEN PLANUS GELIŞEN MESANE KANSERI OLGUSU


Bayram E., Asarkaya E., Rüzgar H.

11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 24 - 28 April 2024, vol.128, no.128, pp.189-190

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 128
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.189-190
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Metastatik mesane ürotelyal karsinomu için sistemik tedavi

seçenekleri arasında tek ajan olarak veya kombinasyon halinde antikor-

ilaç konjugatları, kemoterapi, immün kontrol noktası inhibitörleri

ve hedefe yönelik tedaviler yer alır. Platin duyarlı hastalıkta idame

immünoterapi günümüzde standart yaklaşımdır.

Olgu: Altmış altı yaşında erkek hasta. Bulanık görme şikayeti ile

2021 Şubatta yapılan kontrastlı serebral MR’da sağ oksipitalde ön

planda yüksek gradeli glial tümör ile uyumlu görüntü saptanan hastaya

primeri saptama amaçlı çekilen PET-CT’de sağ serebral hemisferde

oksipital lob düzeyinde, mesane sağ trigon düzeyinde, batın içi

ve inguinal lenf nodlarında ve bilateral akciğer üst zonlarda şüpheli

tutulum saptandı. Hastaya oksipital bölge kitle eksizyonu uygulandı.

Biyopsi sonucu: Karsinom metastazı, CK7: negatif, HMWK: pozitif,

üroplakin:pozitif, Ki67 proliferasyon indexi: %90 olarak izlenmiş olup

bulgular yüksek gradeli ürotelyal karsinom metastazı ile uyumludur

olarak raporlandı. Bakılan Pdl-1 düzeyi: %90 idi. Ardından hastaya

TUR uygulandı,mesaneden alınan biyopsi ile tanısı doğrulandı. Hastaya

10 gün toplam 3000 cGy kranial RT uygulandıktan sonra 4 siklus

gemsitabin+sisplatin verildi. Tedaviye yanıt amaçlı PET-CT’de regresyon

saptanan hastaya 2021 Haziranda Nivolumab idame başlandı.

Günümüze kadar stabil-regrese seyretti. 2024 Ocakta el ayası ve ayak

tabanından başlayarak ekstremite distallerine ve ekstensör yüzeylere

yayılan papüler, eritemli, skuamlı plaklar ve subungual hiperkeratoz

ve onikolizis gelişen hastaya Nivolumab ilişkili cilt toksisitesi düşünülerek

cilt biyopsisi yapıldı.Biyopsi sonucu Liken planus olarak raporlandı.

Nivolumaba ara verilerek Liken planus tedavisi başlandı. Hastanın

özgeçmişinde Buerger hastalığı ve bilateral DVT(kanalize) ve ilaç

alerjisi mevcuttu.Soygeçmişinde özellik yoktu. Laboratuarında kronik

hastalık anemisi dışında anomali yoktu.

Sonuç: Nivolumab ilişkili cilt toksisiteleri arasında eritem, rash,

dermatit sık görülen yan etkiler iken liken planus oldukça nadirdir.

Nivolumab altında 32 ay progresyonsuz sağkalımı olan hastamızda

gelişen liken planus ile ilaç yan etkilerini yeniden gözden geçirmeyi

amaçladık.