KAPESITABIN İLIŞKILI AKUT LÖKOENSEFALOPATI OLGUSU


Bayram E.

9. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi, 18-22 Mayıs 2022, KIBRIS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 May 2022, pp.236-237

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.236-237
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Kapesitabin, 5-florourasilin ön metaboliti olup meme, mide

ve kolorektal kanser hastalarında kullanılan kemoterapotik ajandır.

Birçok kemoterapotik ajan nörotoksisiteye neden olurken, kapesitabin

ilişkili nörolojik yan etkiler ise nadirdir. Burada nadir görülen Kapesitabin

tedavisinin sekizinci gününde dizartri ve agrafi ile prezente olan

akut lökoensefalopati gelişen bir hastayı sunduk.

Olgu: 34 yaşında erkek hasta Ağustos 2021’de kolon kanseri tedavisi

almış. Operasyon sonrası evre 2 kolon kanseri tanısıyla kapasitabin

tedavisi başlandı. Tedaviden bir hafta sonra dizartrik, nazone

konuşma bozukluğu ve agrafi ile acile başvurdu. Beyin MR’da: Korpus

kallozum spleniumunda ve bilateral sentrum semiovale düzeyinde

akut difüzyon kısıtlılığı saptandı. Ayrıntılı nörolojik muayene, beyin

MR, laboratuvar ve BOS incelemeleri sonucu hastada öncelikle kapasitabin

ilişkili lökoensefalopati düşünüldü. Kapasitabin tedavisi kesilerek

intravenöz metilprednizolon ve 3 seans plazmaferez tedavisi yapıldı.

Tedavi sonrası nörolojik muayenesi düzeldi ve MR bulgularında

belirgin regresyon gösterdi.

Tartışma: Kapesitabine bağlı nörotoksisite gelişme sıklığı %0,6–7

arasındadır. Akut ensefalopati, nöbet, inme, ataksi ve periferik nöropati

görülen nörotoksisitelerdir. Nistagmus, ataksi, dizartri veya epilepsiyi

içeren bulgularla prezente olur. Lökoensefalopati tablosu tedavinin erken

dönemlerinde gelişmekte olup nörotoksisteler içinde son derece

nadirdir. Radyolojik olarak kortikospinal yollarda, korpus kallozumda

ve centrum semiovale’de difüzyon kısıtlılığı bulguları saptanır. İlacın

kesilmesi ve streoid tedavisi, dirençli olgularda plasmaferez tedavisi ile

tamamen düzelir ve iyi klinik seyir gösterir.

Anahtar kelimeler: Kolon kanseri, kapasitabin, lökoensefalopati