Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Histopathological changes of some resistant and susceptible wheat cultivars caused by plant parasitic nematodes

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.44, ss.91-100, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Determination of plant parasitic nematodes associated with chickpea in Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.43, ss.357-366, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Occurrence of plant parasitic nematode species in important crops in the Southeast Anatolia Region of Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.42, ss.63-74, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Identification and distribution of root-knot nematode species (Meloidogyne spp.) in vegetable growing areas of Lakes Region in Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.41, ss.105-122, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NEMATODES ASSOCIATED WITH GREENHOUSE BANANA PRODUCTION IN TURKEY.

JOURNAL OF NEMATOLOGY, cilt.46, ss.160, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Plant parasitic nematode species found on important cultivated plants in Adana

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.38, ss.333-350, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Resistance of winter wheat to Heterodera filipjevi in Turkey

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.38, ss.180-186, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of the cereal cyst nematode species, Heterodera avenae group in cereal fields of South East Anatolia

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.265-275, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nematode biyodiversity in agricultural and natural habitats of Sanliurfa, Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, ss.381-394, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INDIRECT SELECTION OF CRE1 GENE IN WINTER WHEAT POPULATIONS

ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.63, ss.49-53, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of root-knot nematodes species (Meloidogyne spp.) on weeds in Adana and Mersin province

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.33, ss.179-192, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

First record of Bursaphelenchus vallesianus Braasch, Schonfeld, Polomski, and Burgermeister in Turkey

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.32, ss.273-279, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alternative treatments to methyl bromide in the eastern mediterranean region of Turkey

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.31, ss.47-53, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AFLP and SRAP maarkers linked to the mj gene for root-knot nematode resistance in cucumber. Sci. Agric

Piracicaba, Braz, cilt.68, ss.115-119, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of managing plant parasitic nematodes on growth of wheat varieties in East Mediterranean Region of Turkey

Pakistan J. of Nematology, cilt.23, ss.289-296, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye´de Meloidogyne hapla´nın yeni bir konukçusu

HR.Ü.Z.F. Dergisi, cilt.9, ss.63-64, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Akdeniz Bölgesi?nde Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb) ırklarının belirlenmesi.

BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, cilt.45, ss.9-16, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The screening of F2 plants containing Mi, root-knot nematodes resistance gene, in tomato breeding by PCR

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.28, ss.253-257, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identification of Root-Knot Nematodes in the Mediterranean Region of Turkey by using rDNA and mtDNA Markers

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.26, ss.337-341, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. Effect of plant parasitic nematodes at various initial inoculum densities on yield parameters of wheat in Turkey.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.8, ss.85-88, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Turunçgil Bahçesinde Bulunan Nematodların Dikey ve Yatay Populasyon Dağılımları.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.153-162, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solarizasyonun Değişik Toprak Derinliklerinde Bulunan Nematodlar Üzerine Etkilerinin Araştırılması.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.197-206, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Akdeniz Bölgesi Beyaz Sinek Türleri (Homoptera, Aleyrodidae).

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.20, ss.105-111, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The cereal cyst nematode Heterodera filipjevi (Madhidov) in Turkey

Nematol. medit, cilt.24, ss.135-138, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toprak Solarizasyonunun Nematodlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması.

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.19, ss.185-192, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plant parasitic nematodes associated with citrus in the East Mediterranean region of Türkiye. J.

J. Turk. Phytopath, cilt.24, ss.29-37, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plant parasitic nematodes associated with citrus in the East Mediterranean region of Türkiye

J. Turk. Phytopath, cilt.24, ss.29-37, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Occurrence of fungal parasites of nematodes in the East Mediterranean region of Turkey.

J. Turk. Phytopath, cilt.24, ss.139-143, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plant parasitic nematodes in the East Mediterranean region of Turkey

Nematol. medit., cilt.22, ss.59-63, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitki Paraziti Nematodların Önemi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.179-188, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitki Paraziti Nematodlara Karşı Biyolojik Savaş

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.14, ss.251-258, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Akdeniz Bölgesi Beyaz Sinek (Homoptera, Aleyrodidae) Türlerinin Saptanması.

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ, cilt.14, ss.85-96, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bitki Paraziti Nematodların Bazı Buğday Çeşitlerinde Verime Olan Etkilerinin Araştırılması. Türkiye VIII

Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara, Türkiye, ss.265

Bitki paraziti nematodlara karşı biyolojik mücadele. Türkiye 5

Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, Erzurum, Türkiye, ss.61

plant parasitic nematodes associated with corn(Zea mays)growing areas in Diyarbakır province, Turkey

X. ınternational scientific agriculture symposium "agrosym 2019, Jahorina, Bosna-Hersek, 3 - 06 Eylül 2019, ss.461

Observations on feeding activities of some plant parasitic nematodes on wheats

Second International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC) 2017, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.437

the cereal cyst nematodes heterodera avenae wollenweber in Turkey: Long term research with regional implications

Fifth International cereal nematode initiative workshop, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2015, ss.289-305

Revealing the resistance response of common bean genotypes to the root knot nematode

XVIII. International plant protection congress, Berlin, Almanya, 23 - 29 Ağustos 2015, ss.110

Status of the root-knot nematodes Meloidogyne spp. (Goeldi) in Turkey

XVIII. International plant protection congress, Berlin, Almanya, 23 - 29 Ağustos 2015, ss.110

Comparative transcriptome analysis of three cyst nematode species

2. cost sustain annual conference, Zakopane, Polonya, 15 - 17 Ekim 2014, ss.45

Management options to control cereal nematodes in wheat under rainfed conditions.

6th International Conference of Nematology, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.268-269

Determination of Races of the Root-knot Nematode Species (Meloidogne spp.; Nemata: Meloidogynidae) in Turkey.

6th International Conference of Nematology, Cape Town, Güney Afrika, 4 - 09 Mayıs 2014, ss.166

Taxonomic studies on the plant-parasitic nematode species in wheat cultivated areas in Mardin Province

31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.117

Determination of some Cre genes efficiency against the cereal cyst nematodes, Heterodera avenae, H. filipjevi and H. latipons

31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.113

Plant parasitic nematode species found on important plants grown in agricultural lands in Adana

European Society of Nematologists Congress, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.116

Plant-parasitic nematode species associated with different cultivations in Adıyaman Province

31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.118

Investigation of resistance against the cereal cyst Nematode, Heterodera avenae, in wheat germplasm.

31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.114

Plant-parasitic nematode species found on important plants grown in agricultural lands inAdana, Turkey

31st International Symposium of the European Society of Nematologists, Adana, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.116

Göller Bölgesi'nde Buğday Yetiştiriciliğinde Hareketli Endoparazit Nematodlar

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.47

Adıyaman İli Biber ve Patlıcan Ekiliş Alanlarında Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)' nın Belirlenmesi

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011, ss.200

Nematodes Associated with Pistachio in Sanliurfa, Turkey

5th International Symposium on Pistachios and Almonds, Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2009, cilt.912, ss.759-760 identifier identifier

Molecular identification of root lesion nematodes from Turkey

Proceedings of the fourth COST 872 Annual meeting, Lisbon, Portekiz, 23 - 27 Mayıs 2010, ss.67

Preliminary survey on Heterodera species in some provinces of Southeast Anatolia region of Turkey

30th International Symposium of the European Society of Nematologists, Vienna, Avusturya, 20 - 24 Mayıs 2010, ss.159

Tarımsal mücadelede kullanılan pestisitler ve çevresel etkileri

I. Çukurova?da Sanayileşme Çevre Sempozyumu Bildirileri, Adana, Türkiye, 30 - 01 Kasım 2007, ss.51-71

Tarımsal Mücadelede kullanılan pestisitler ve etkileri. I

Çukurova?da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Adana, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2007, ss.51-71

Improved in vitro screening methodology against root lesion nematode (Pratylenchus thornei Sher et Allen) in wheat

European Society of Nematologists XXVIII International Symposium, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran 2006, ss.56-57

The use of crop rotation as a means to control the cyst and lesion nematodes under rainfed wheat production systems

European Society of Nematologists XXVIII International Symposium, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran 2006, ss.55

Distribution of nematodes found in cereal soils on the Central Anatolian Plateau in Turkey

of European Society of Nematologists XXVIII International Symposium, Blagoevgrad, Bulgaristan, 5 - 09 Haziran 2006, ss.83

Şanlıurfa İli tarım alanlarında görülen bitki paraziti nematodlar

GAP IV. Tarım Kongresi Bildirleri, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.290-293

Şanlıurfa İli nematod biyoçeşitliliği üzerine araştırmalar

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.114

. Doğu Akdeniz Bölgesinde metil bromide alternatif uygulamaların geliştirilmesi

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Samsun, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2004, ss.100

Solarization and its combinations: The first year results of a demonstration project

International Conference on Alternatives to Methyl Bromide, Sevilla, İspanya, 5 - 08 Mart 2002, ss.413-415

The first year results of metyl bromide alternatives in strawberry, pepper and eggplant in the eastern Mediterranean part of Turkey

Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emmissions Reductions, Bursa, Türkiye, 05 Kasım 2001 - 09 Kasım 2011, ss.94-4

Değişik Habitatlarda Bulunan Avcı Nematodlar, Saprofit Nematodlar ve Bitki Paraziti Nematodların Baskınlığı Üzerine Araştırmalar

TARP Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu Proğram ve Bildiri Özetleri, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2000, ss.12-14

Effect of plant parasitic nematodes on yield parameters of wheat in the East Mediterranean region of Turkey

24th International Nematology Symposium, Dundee, İskoçya, 4 - 09 Ağustos 1998, ss.29-31

Phytoparasitic nematode surveys of wheat fields in the East Mediterranean region of Turkey, 1990-1997

24th International Nematology Symposium, Dundee, İskoçya, 4 - 09 Ağustos 1998, ss.33

Wirkungen von Bodensolarisation auf Nematoden am Beispiel Tomate und Erdnuß

Tagung des Arbeitskreises Nematologie, 29-30 Maerz 1995, Bonn, Germany, Bonn, Almanya, 29 - 30 Mart 1995, ss.29-31

Einfluß verschiedener Zitrusanlagen auf den Befall mit Tylenchulus semipenetrans Cobb

Einfluß verschiedener Zitrusanlagen auf den Befall mit Tylenchulus semipenetrans Cobb, Bonn, Almanya, 29 - 30 Mart 1995, ss.29-31

Occurrence and distribution of plant parasitic nematodes in cash crops in eastern Mediterranean region of Türkiye.

Proc. of 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Aydın, Türkiye, 18 - 24 Eylül 1994, ss.409-410