Screening for resistance to Heterodera filipjevi (Madzhidov) Stelter (Tylenchida: Heteroderidae) and Pratylenchus thornei (Sher & Allen) (Tylenchida: Pratylenchidae) sister lines of spring wheat


Toktay H., Yavuzaslanoglu E., İmren M., Nicol J., ELEKCİOĞLU İ. H. , Dababat A.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.455-461, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 36 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.455-461

Özet

Türkiye’de buğday ıslah programlarında Tahıl kist nematodları, Heterodera filipjevi (Madzhidov) Stelter, H. avenae (Wollenweber) ve Kök lezyon nematodlarına (Pratylenchus thornei Sher & Allen) karşı dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi enstitülerce eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Bu çalışmada CIMMYT-Mexico tarafından kullanılan dayanıklılık kaynağı AUS4930 7.2 ve yüksek verimli Pastor ebeveylerinin melezlenmesinden elde edilen 42 (F9) adet melez hattın P. thornei and H. filipjevi karşı reaksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemeye alınan materyallerden 32 hat P. thornei’ ye karşı, 5 hat ise H. filipjevi’ ye karşı dayanıklı bulunmuştur. Her iki nematoda karşı dayanıklı bulunan 4 hattan (2, 7, 23 and 41) sadece 3 tanesinin (2, 7, 41) Cre 1 genini taşıdığı bilinmektedir. Bazı hatlar Cre1 genini taşımasına rağmen her iki nematoda veya nematodlardan bir tanesine kaşı duyarlı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre H. filipjevi ve P. thornei ile Cre1 geni dayanıklılıkları arasında buğday genomunda bulunan farklı dayanıklılık bölgelerinden dolayı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar sözcükler: Tahıl kist nematodu, Kök yara nematodu, AUS4930, Cre1 geni

Breeding for resistance to the cereal cyst nematodes (CCN) Heterodera filipjevi (Madzhidov,) Stelter, and H.

avenae (Wollenweber) and to the root lesion nematode (RLN) Pratylenchus thornei (Sher & Allen) is presently being undertaken by breeding programs at research institutions in Turkey. This study was carried out to screen for nematode resistance in an advanced spring bread wheat breeding population, 42 lines (F9) developed at CIMMYT in Mexico, by crossing resistant parent the Middle- Eastern landrace AUS4930 7.2 and susceptible parent, the widely adapted, high yielding CIMMYT line, Pastor. The results demonstrate that 31 lines are resistant to P. thornei and 5 lines are resistant to H. filipjevi. Only 4 of these lines (2, 7, 23 and 41) are resistant to both nematodes. Lines 2, 7 and 41 also contain the known resistance gene, Cre1. Although some lines carry the Cre1 gene, they are susceptible to either both or one of these nematodes. There is no association among H. filipjevi, P. thornei and Cre1 resistance due to differences in the resistance region in the plant genome.

Key words: Cereal cyst nematode, Root lesion nematode, AUS4930, Cre1 gene