Screening of bottle gourds (Lagenaria siceraria (Molina) Standley) genotypes with rootstock potential for watermelon production for resistance against Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood and Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood


ÖZARSLANDAN A., Sogut M. A. , YETİŞİR H., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, ss.687-697, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 35 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.687-697

Özet

Su kabağı (Lagenaria siceraria (Molina) Standley) karpuz bitkisine anaç olarak 1920’lerden beri kullanılmaktadır. Bu çalı?ma 2007-2008 yıllarında Adana Zirai Mücadele Ara?tırma Enstitüsü’nde yürütülmü?tür. Bu çalı?mada Akdeniz havzasından toplanılan 57 adet su kabağı genotipinin Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood ve Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood’ ya kar?ı dayanıklılıkları ara?tırılmı?tır. Denemeye alınan tüm su kabağı hattının kök-ur nematodlarına kar?ı hassas oldukları saptanmı?tır. Su kabağı anaçları üzerine a?ılı karpuz bitkilerinin kök-ur nematodlarının bula?ık olduğu alanlarda a?ısız bitkilere göre daha iyi geli?tiği ve yüksek verim elde edildiği tespit edilmi?tir. Bunun sebebi olarak anaçların kök-ur nematodlarına kar?ı doğrudan dayanıklı olmalarından ziyade, dü?ük toprak sıcaklığında hızla geli?ip nematodların sorun olmaya ba?ladığı dönemde nematod zararını tolere etmesinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.

 

Screening of bottle gourds (Lagenaria siceraria (Molina) Standley) genotypes with rootstock potential for watermelon production for resistance against Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood and Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood

Bottle gourd (Lagenaria siceraria (Molina) Standley) has been used as rootstock for watermelon since 1920s. Present study was carried out in Plant Protection Research Institute of Adana in 2007-2008. In this study, resistance of 57 bottle gourds landraces collected from Mediterranean region of Turkey against Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood and Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood was investigated. It was found that all bottle gourds genotypes were susceptible to root-knot nematodes. Watermelon plants grafted onto bottle gourd rootstocks showed better plant growth performance and produced higher yield than ungrafted watermelon plants in field contaminated with root-knot nematodes. It was concluded that bottle gourds rootstocks were not directly resistant to nematodes but they can tolerate nematodes with their rapid growing ability at low soil temperature when nematodes are problem in the soil.