Molecular characterization of cereal cyst nematodes from the South Anatolian Region in Turkey using ITS-rDNA sequences


İmren M., Waeyenberge L., Viaene N., Toktay H., Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.36, ss.491-499, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 36 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.491-499

Özet

Tahıl kist nematodlarının (Heterodera avenae group) buğday köklerinde beslenen 12 farklı türü

bilinmektedir. Türkiye’de buğday yetiştiriciliğinin yapıldığı farklı alanlarda ekonomik olarak önemli üç tür,Heterodera avenae Wollenweber, 1924, Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter, 1984 ve Heterodera latipons Franklin, 1969 bulunmaktadır. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Mardin) buğday alanlarından toplanan 47 adet Tahıl kist nematodu popülasyonuna ait ribozomal DNA’nın transkripte olmayan (ITS-rDNA) bölgesi sekanslanarak moleküler teşhisi yapılmıştır. Filogenetik analiz sonuçlarına göre, H. avenae, H. filipjevi, H. latipons ve H. ciceri Vovlas, Greco & Di Vito, 1985 tanımlanmıştır. Çalışmada kullanılan nematod popülasyonunun % 76,5’i H.latipons, %13’ü H. filipjevi, % 8,5’i H. avenae ve % 2’si Heterodera ciceri olarak saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Heterodera avenae, Heterodera filipjevi, Heterodera latipons, filogenetik analiz

The Heterodera avenae group includes 12 species feeding on roots of cereals. Three species, Heterodera

avenae Wollenweber, 1924, Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter, 1984 and Heterodera latipons Franklin, 1969 are among the most economically important cyst nematode pests of cereals cultivated in different parts of Turkey. In this study, forty seven cereal cyst nematode isolates collected from cereal growing areas of the South Anatolian Region of Turkey (Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Mardin and Adıyaman), were identified by using sequence analysis of the Internal Transcribed Spacer region of the ribosomal DNA (ITS-rDNA). Based on phylogenetic analysis using ITS-rDNA sequences, H. avenae, H. filipjevi, H. latipons and Heterodera ciceri Vovlas, Greco & Di Vito, 1985 were identified. 76,5 % of the isolates were characterized as H. latipons, 13 % H. filipjevi, 8,5 % H. avenae and 2 % H. ciceri.

Key words: Heterodera avenae, Heterodera filipjevi, Heterodera latipons, phylogenetic analysis