Pathotype determination of the cereal cyst nematode, Heterodera avenae (Wollenweber, 1924) in the Eastern Mediterranean Region in Turkey


İmren M., Toktay H., Bozbuğa R., Dababat A., Elekcioğlu İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.37, ss.13-19, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 37
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Sayfa Sayıları: ss.13-19

Özet

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Tahıl kist nematodu, Heterodera avenae patotiplerinin belirlenmesi amacıyla Karlik (Adana-Sarıcam), İmece (Hatay-Kırıkhan) ve Besaslan (Hatay-Reyhanlı) popülasyonları kullanılmıştır. H. avenae’nin patotipleri “Uluslararası konukçu tahıl test ayırım materyalleri” kullanılarak araştırılmıştır. Bu materyaller içerisinde bulunan, yirmi adet arpa, altı adet yulaf ve altı adet buğday çeşit ve hatları ile dört kontrol hattı (milan, seri, silverstar ve croc) denemeye alınmıştır. Test materyalleri içerisinde dayanıklılık genleri (Rha”E”, Rha1, Rha2, Rha3, Cre1) taşıyan ve dayanıklı geni taşımayan çeşit ve hatlara karşı, denemeye alınan 3 popülasyonun gösterdiği reaksiyon esas alınarak gruplandırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, Rha1 ve Rha3 genleri taşıyan materyaller dayanıklılık göstermesine karşın, Rha2 ve Cre1 genleri taşıyanlar aynı tepkiyi göstermemiştir. Sonuç olarak konukçu test ayrım hatları genellikle benzer reaksiyonlar göstermiş ve denemeye alınan 3 popülasyonun da aynı patotip, Ha1 grubundan Ha21 olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar Türkiye’de H. avanea patotipinin belirlenmesi açısından ilk kayıt niteliğindedir.

Anahtar sözcükler: Nematod, patotip, dayanıklılık, hassas, virülens

 

 

Karlik (Adana-Sarıcam), Imece (Hatay-Kırıkhan) and Besaslan (Hatay-Reyhanlı) populations were used to determine the pathotype of the cereal cyst nematode, Heterodera avenae, in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. The pathotypes of H. avenae were investigated by using “The International Test Assortment of Cereal Cultivars”. The test was conducted on twelve barley, six oat, six wheat and four control lines (milan, seri, silverstar and croc). Test materials were grouped by three the nematode populations’ virulence on resistance (Rha”E”, Rha1, Rha2, Rha3, Cre1) and nonresistance genes, varieties and lines. According to results, Rha1 and Rha3 genes gave a resistance response but Rha2 and Cre1 did not. As a result, all populations demonstrated similar reactions and the three nematode populations were consistent with reactions for the Ha21 pathotype of the Ha1 group. This result is the first report on determination of the H. avenae pathotype in Turkey.

Key words: Nematode, pathotype, resistance, susceptible, virulence