Detection of the Mi-1.2 gene for resistance to root-knot-nematode (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood) in tomato by SCAR marker, Mi23


ÖZARSLANDAN A., Ekbic E., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.35, no.4, pp.677-686, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 4
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Page Numbers: pp.677-686

Abstract

Detection of the Mi-1.2 gene for resistance to root-knot-nematode (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood) in tomato by SCAR marker, Mi23

Root-knot nematodes have wide range of host plants and cause important yield looses in many crop plants. The resistance gene Mi was introduced to the cultivated tomatoes from wild tomato species Solanum peruvianum in 1940. The gene confers resistance to Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood and Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood. Present study was carried out in Plant Protection Research Institute of Adana in 2010. In the study tomato plants were inoculated by M. javanica (1000 larva per plant) and resistance features of the genotypes were screened by classical method. Furthermore those tomato genotypes were screened for their resistance as susceptible, homozygot or heterozygote resistant by using REX-F1-REX-R2 and Mi23F-Mi23R specific primers According to the classical tests results the root-gall index values were determined as lower than 2 in resistant plants and higher than 2 in susceptible ones. Reproduction factors were observed 0 and more than1 in resistant and susceptible plants respectively. The data showed a clear correlation between classical screening and the used of DNA markers. It was concluded that those markers could be used in marker assisted selection for M. javanica resistance breeding.

Keywords

Author Keywords:Tomato; resistant; Mi gene; root-knot nematodes

 

Kök-ur nematodları çok geni? bir konukçu dizisine sahiptir ve ekonomik öneme sahip birçok bitki türünde önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Domateste Kök-ur nematotlarına kar?ı dayanıklılığı sağlayan Mi geni, 1940’lı yıllarda bir yabani domates türü olan Solanum peruvianum L.’dan kültür domatesine aktarılmı?tır. Bu gen Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood ve Meloidogyne javanica (Treub,1885) Chitwood’ya kar?ı dayanıklılık sağlamaktadır. Bu çalı?ma 2010 yılında Adana Zirai Mücadele Ara?tırma Enstitüsü’nde yürütülmü?tür. Bu çalı?mada, domates fideleri 1000 larva /bitki olacak ?ekilde M. javanica ile infekte edilip genotiplerin dayanıklılık özelliği klasik testleme yöntemi ile belirlenmi?tir. Ayrıca aynı domates hatlarının REX1-F1-REX-R2 ve Mi23F-Mi23R moleküler markırları kullanılarak hassas, heterozigot ve homozigot dayanıklı oldukları belirlenmi?tir. Klasik olarak yapılan testleme sonuçlarına göre köklerdeki urlanma oranı dayanıklı bitkilerde 0-2, duyarlı bitkilerde ise 2’ den büyük olarak tespit edilmi?tir. Üreme oranları ise dayanıklı bitkilerde 0, duyarlı bitkilerde 1’den büyük olarak bulunmu?tur. Klasik ve moleküler yöntemlerle yapılan testleme sonuçlarından elde edilen bulgular parelellik göstermi?tir. Sözü edilen DNA markırlarının M. javanica’ya dayanıklı çe?it geli?tirme çalı?malarında güvenilir bir ?ekilde kullanılabileceği görülmüştür.