Investigation on virulence of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919), M. arenaria (Neal, 1889) and M. javanica (Treub, 1885) (Tylenchida: Meloidogynidae) populations on resistant and susceptible tomato cultivars


ÖZARSLANDAN A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.34, no.4, pp.495-502, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 4
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Page Numbers: pp.495-502

Abstract

Investigation on virulence of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919), M. arenaria (Neal, 1889) and M. javanica (Treub, 1885) (Tylenchida: Meloidogynidae) populations on resistant and susceptible tomato cultivars

Different populations of Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood and Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 were used to study whether virulent populations exist using resistant Malike F1 and susceptible Picasso tomato cultivars. From different parts of Turkey, 8, 13 and 7 populations of M. incognita, M. arenaria and M. javanica were used, respectively. Result showed that none of these populations belonging to three different root-knot nematode species were able to overcome the resistance controlled by single dominant gene Mi in tomato, indicating that populations were not virulent. Gal index was <2 (0-1.75) in resistant cultivar Malike F1 and between 4 and 5 in susceptible cultivar Picasso that resided between 225-3080 second stage juveniles / plant whereas resistant cultivar did not reside any second stage juveniles.

 

Türkiye’nin değişik illerinden toplanan 8 adet Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919), Chitwood, 1949, 13 adet Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 ve 7 adet Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood türlerine ait farklı populasyonların virülent olup olmadığını belirlemek amacıyla, hassas domates çeşidi Picasso ve Mi geni taşıyan dayanıklı Malike F1 domates çeşitlerinde denemeye alınmıştır. Dayanıklı Malike F1 domates çeşidinde hiç bir populasyonun 2’den büyük gal indeksi skalası oluşturmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlar denemeye alınan hiçbir populasyonun virülent olmadığını göstermektedir. Picasso hassas domates çeşidinde gal indeksi bütün populasyonlarda 4-5 arasında tespit edilmiş, topraktaki 2. dönem larva sayıları ise 225-3080 birey/bitki yoğunluğunda tespit edilmiştir. Buna karşın dayanıklı Malike F1 domates çeşidinde ise bütün populasyonlarda oluşan gal indeksi skalasının 0–1,75 arasında olduğu tespit edilmiş, toprakta ikinci dönem larva saptanamaması nedeniyle de üreme olmadığı sonucuna varılmıştır.