Pathotype characterization of the cereal cyst nematode Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter in Turkey


Toktay H., İmren M., Bozbuğa R., Orakci G. E., Dababat A., Elekcioğlu İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.37, pp.213-219, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.213-219
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey is ranked among top ten wheat producing countries in the world. Cereal cyst nematodes are

considered one of the most damaging plant parasitic nematodes on wheat worldwide. Up to date, the most effective method of controlling this group of nematodes is the use of crop rotation and resistant varieties. The successful development of disease-resistant plants is contingent on knowledge of the pathotypes of the causal agent. In this study, three populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter were collected from different locations (Afsin, Elbistan and Yozgat) in Turkey in order to identify their pathotype using “The International Test Assortment of Cereal Cultivars”. The results showed that two populations gave a similar reaction to the resistant and susceptible varieties. These populations were determined as Ha 33 pathotype which is a new report for Turkey.

Key words: Nematode, wheat, resistance, susceptible, virulence

Türkiye dünya buğday üretiminde ilk on ülke arasında yer almaktadır. Tahıl kist nematodları dünya genelinde buğday yetiştiriciliğinde en zararlı bitki paraziti nematod gruplardan biri olarak bilinmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara göre bu nematod gurubu ile en etkin mücadele yöntemi münavebe ve dayanıklı çeşit kullanımıdır. Nematodlara karşı dayanıklı çeşit geliştirmede en önemli unsur hedeflenen alanlardaki nematodların popülasyonlarına ait patotiplerin belirlenmesidir. Bu çalışmada Orta Anadolu Bölgesi’nde buğday alanlarında yaygın bulunan ve önemli zarara neden olan Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter’ nin patotipini belirlemek amacıyla üç farklı lokasyondan (Afsin, Elbistan and Yozgat) alınan popülasyonlar “Uluslararası test materyalleri” kullanılarak denemeye alınmıştır. Bu araştırma sonucunda her üç opulasyonun H. filipjevi’nin Ha3 gurubu Ha 33 patotipine ait olduğu belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Nematod, buğday, dayanıklı, hassas, virülens