Effect of temperatures on incubation duration of Heterodera avenae Wollenweber (Tylenchida: Heteroderidae) cysts and optimization of some materials and methods


İmren M., Toktay H., ÖZARSLANDAN A., Dababat A., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.36, no.4, pp.585-593, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Page Numbers: pp.585-593

Abstract

In this study, the effect of temperatures on the incubation duration of the cereal cyst nematode cysts,

Heterodera avenae Wollenweber and determining of the optimum methods and materials was investigated under invitro conditions. The effect of tempratures on incubation duration of Heterodera avenae cysts was studied on two different incubation stages. First incubation exposured to all cysts was set up 66 days at 4ºC after each samples transfered different temperatures (5, 10, 15, 20 and 25ºC). The cumulative hatching percent was significantly effected by different temperatures at the end of 252 days. Hatching was greater at lower temperatures (5, 10 15 ºC) compared to at higher temperatures of (20, 25ºC) ranging between 46.7, 82.3 and 45.9 % vs and 30.7 and 19.0%, respectively. Although the highest cumulative hatching of 82.3% was obtained at a constant 10ºC at 252 days, the lowest cumulative hatching of 19.0% was obtained to 25ºC at 252 days. The most suitable soil type for the in-vitro conditions was found the sandy soil (70 % sand: 29% field soil: 1% organic matter), best inoculation rate was 2,5 second stage juveniles per gram soil and inoculation time at planting day.

Key words: Cereal cyst nematodes, hatching, life cycle, wheat

Bu çalışmada, Tahıl kist nematodu, Heterodera avenae’nin Wollenweber yumurtalarının inkübasyonu üzerine

sıcaklığın etkisi ile in-vitro koşullarda en uygun deneme test materyallerinin (toprak tipi, inokülasyon oranı ve

inokülasyon zamanı) belirlenmesi araştırılmıştır. Sıcaklılığın H. avenae yumurtalarının inkübasyonu üzerine etkisinin araştırıldığı çalışma iki farklı inkübasyon süresinde gerçekleştirilmiş olup, birinci aşamada 4 ºC‘de 66 gün inkübe edilen kistler ikinci aşamada farklı sıcaklıklara (5, 10, 15, 20 and 25 ºC) transfer edilmiştir. Çalışma sonucunda her bir sıcaklık için toplam yüzde larva çıkış oranı hesaplanmış ve 252 günlük inkübasyon süresinde sıcaklığın larva çıkış oranını önemli derece etkilediği görülmüştür. Düşük sıcaklıklardaki (5,15 ve 10 ºC) larva çıkış oranı %46.7, %82.3. ve %45.9 ile yüksek sıcaklıklardaki (20 ve 25 ºC) larva çıkış oranına %30.7 ve %19.0 göre daha yüksek bulunmuştur. En yüksek larva çıkış oranı %82.3 ile 10 ºC’de, en düşük larva çıkış oranı %19.0 ile 25 ºC’de gerçekleşmiştir. İn-vitro koşullarda H.avenae ile yürütülecek denemelerde, yetiştirme ortamı olarak kumlu toprak tipinin (% 29 tarla toprağı, % 70 kum: % 1: organik madde) tercih edilmesi, nematodun bitkiye inokülasyonunun dikimin 1. gününde, inokülasyon yoğunluğunun ise 2,5 adet ikinci dönem larva/gram toprak olacak şekilde yapılması önerilmektedir.

Anahtar sözcükler: Tahıl kist nematodları, larva çıkışı, hayat döngüsü, buğday