Molecular diagnosis of Globodera rostochiensis Wollenweber (Tylenchida: Heteroderidae) in the potato growing areas of Aegean Region, Turkey


Ulutaş E., ÖZARSLANDAN A., KAŞKAVALCI G., ELEKCİOĞLU İ. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.36, no.1, pp.155-160, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Page Numbers: pp.155-160

Abstract

The root knot nematode (Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo et Finley, 1980) is an important pest of potatoes throughout the world. It is in international quarantine list of many countries. This species was first reported in Niğde and Nevşehir in 2009 Turkey. The objective of the study was to identify the species of root-knot nematodes collected from potato fields in the province of Bitlis where potatoes are grown extensively in 2010. 16 potato tubers were found infected with the root knot nematode. Egg masses and females of root knot nematodes were obtained using binocular stereo microscope from the infected tubers. For the morphological identification of individuals, female vulva and second term juveniles were prepared. At the same time DNA was extracted from egg masses of nematodes and SCAR primers (JMV1, JMV2 and JMVhapla) were used in PCR. Specific SCAR fragment were obtained from the extracted DNA. The multiplex PCR reaction produced the 540 bp fragment for M. chitwoodi. Both the morphological and molecular methods showed that the samples were M. chitwoodi. This study was the first to show the existence of the species in Eastern Anatolian region. The species attacks potato tubers and make them unmarketable due to deformation, lowers the quality of potato chips and french fries for the processing industry.

Key words:  Potato, root-knot nematode, Meloidogyne chitwoodi, molecular identification

Kök ur nematodu (Meloidogyne chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo et Finley, 1980) dünyada patatesin en önemli zararlılarından biridir. Birçok ülkede uluslararası karantina listesindedir. Bu tür Türkiye’de ilk olarak Niğde ve Nevşehir illerinde 2009 yılında tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı 2010 yılında Bitlis ilinde patatesin yaygın yetiştirilen alanlarından toplanan patateslerden Kök ur nematodu türünü belirlemektir. 16 patates yumruları Kök ur nematodu ile infekteli bulunmuştur. Kök ur nematodlarının dişi ve yumurta kümeleri infekteli yumrulardan stereo mikroskop altında toplanmıştır. Morfolojik teşhis için dişi vulva ve ikinci dönem larvalar hazırlanmıştır. Aynı zamanda nematodların yumurta kümelerinden DNA elde edilmiş ve SCAR primerler (JMV1, JMV2 ve JMVhapla) PCR için kullanılmıştır. Multipleks PCR’da M. chitwoodi için 540 bp’de bant oluşturmuştur. Morfolojik ve moleküler çalışmanın her ikisinde de örneklerin M. chitwoodi olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu türün varlığı gösterilmiştir. Bu zararlı patates yumrularına saldırmakta ve yumrularda şekil bozukluğuna sebep olduğu için pazar değerini düşürmekte, Sanayide cips ve patates kızartması olarak da işleme kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Anahtar sözcükler: Patates, Kök-ur nematodu, Meloidogyne chitwoodi, moleküler teşhis