Determination of the cereal cyst nematode species, Heterodera avenae group in cereal fields of South East Anatolia


İmren M., Toktay H., Özarslandan A., Nicol J. M. , Elekcioglu I. H.

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.36, pp.265-275, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY
  • Page Numbers: pp.265-275

Abstract

The Heterodere avenae group includes 12 species that affect roots of cereals and three species [H. avenae (Wollenweber, 1924), H. filipjevi [(Madzhidov, 1981) Stelter 1984)], H. latipons (Franklin 1969)] are among the most economically important cyst nematodes pest to cultivated cereals in different part of Turkey. In this study, morphological and molecular characterization of 14 cereal cyst populations collected in cereal fields of Southeast Anatolia (Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis and Mardin) of Turkey were identified. Morphological characters and morphometric measurements of the cysts and second stage juveniles of the isolated populations were studied. Molecular characterization of cereal cyst nematode species showed distinct restriction fragment patterns of the ITSrDNA following PCR amplification and RFLP digestion with two endonucleases (Alu I, Pst I). Our results revealed that Hatay populations were identified as H. avenae type A, Gaziantep and Kilis populations as H. latipons,Kahramanmaraş populations as H. filipjevi and Mardin populations as H. avenae type A, H. avenae type B and H.latipons.

Key words: Wheat, Heterodera avenae, H. latipons, H. filipjevi

 

Buğday köklerinde kist oluşturarak zarar veren Tahıl kist nematodu grubunun (Heterodera avenae group) dünya genelinde 12 farklı türü bilinmekte olup, bunlardan ekonomik olarak önemli üç tür, H. avenae (Wollenweber, 1924), H. filipjevi [(Madzhidov, 1981) Stelter 1984)] ve H. latipons (Franklin, 1969) Türkiye’de tahıl alanlarında bulunmaktadır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Mardin) buğday alanlarından alınan 14 farklı Tahıl kist nematodu popülasyonu morfolojik ve moleküler olarak tanımlanmıştır. Klasik yöntemlerle nematodun tanımlanmasında dişi (kist) ve ikinci dönem larvalarının daimi preperatları hazırlanıp morfometrik ve allometrik ölçümleri yapılmıştır. Moleküler olarak nematodun tanımlanmasında PCR-RFLP tekniği kullanılmıştır. DNA izolasyonu yapılmış, AB 28 ve TW 81 primerleri kullanılarak rDNA’nın ITS bölgesi PCR ile çoğaltılmış ve PCR ürünü endonükleaz enzimlerle (Alu I, Pst I) kesilerek farklı büyüklükte bantlar elde edilmiştir. Çalışma sonucunda Hatay popülasyonunun H. avenae type A, Gaziantep ve Kilis popülasyonları H. latipons, Mardin popülasyonu H. avenae type A, H. avenae type B, H. latipons ve Kahramanmaraş popülasyonu ise H. filipjevi olarak tanımlanmıştır.

Anahtar sözcükler: Buğday, Heterodera avenae, H. latipons, H. filipjevi