Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of boric acid in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth performance

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.46, ss.990-993, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Liver antioxidant systems and lipid peroxidation in sea bass (Dicentrarchus labrax) adapted to fresh water

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.1261-1267, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of supplemental dietary L-carnitine on the growth of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in cage conditions

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.663-669, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Body and nutritional composition of Tilapia (Tilapia ssp.) from the southern Seyhan River

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.22, ss.517-520, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of different stocking densities on growth of hybrid Tilapia (Oreochromis aureus x O-niloticus) in cages standing in concrete ponds

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.21, ss.247-250, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çukurova Bölgesinde Asya Kedi Balığı (Pangasianodon hypophthalmus) ve Nil Tilapiası (Oreochromis niloticus) Kışlatılma Olanaklarının İncelenmesi

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, cilt.4, ss.98-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Sazan Türlerinin Kafes Ve Tank Koşullarında Polikültür Amaçlı Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi

Journal of Advances in Vetbio Science and Technics, cilt.4, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Female and Male Individuals in Terms of Carcass Amount of The Edible Water Frog Pelophylax Ridibundus (Pallas, 1771)

turkish journal of Agriculture food science and technology, cilt.7, ss.401-404, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dairy Products Consumption Attributes of Consumers: ASurvey Study in Adana and Mersin Provinces

Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, cilt.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Ürünleri Sektöründe Suriyeli Mültecilerin İstihdamı

Çukurova araştırmaları, cilt.2, ss.171-176, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Body Compositions and Fatty Acid Profile of Salmo Trutta Macrostigma Caught from Korkun Brook

Advances in Zoology and Botany, cilt.3, ss.190-192, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of Body Compositions and Fatty Acid Profiles of Farmed and Wild Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, ss.50-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Büyüme Artırıcı Olarak Sarımsak (Allium sativum) Kullanımı

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.3, ss.529-536, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anaç Boy ve Yaşının Tilapia Melezlemede Yavru Üretimi Üzerine Etkisi.

YUNUS ARASTİRMA BÜLTENİ, cilt.2013, ss.27-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tilapialardan (T.zillii) erken dönemde döl alınması ve bunun yetiştiricilik üzerine etkileri.

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.121-130, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Adana ili su ürünleri tüketim algısının değerlendirilmesi.

2.İçanadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Türkiye, cilt.1, no.1, ss.443

Big Benefit from Selectively bred Fish

ICABB 2 2018, 26 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.1-2

Su ürünleri Sektöründe Suriyeli Mültecilerin İstihdamı

I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.24

Su ürünleri Sektöründe Suriyeli Mültecilerin İstihdamı

I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.24

Kitap & Kitap Bölümleri

Su ürünleri yetiştiriciliğinde btkisel katkı maddeleri

Veterinerlik ve Su Ürünleri Araştırmaları I, Demirkale İ,, Editör, Akademisyen Yayınevi, Adana, ss.81-96, 2019

Tilapyanın Perifitona Dayalı Yetiştiriciliği

Tilapia Yetiştiriciliği, Suat DİKEL, Editör, T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, ss.185-200, 2009

TİLAPİA BESLEME VE YEMLER

TİLAPİA YETİŞTİRİCİLİĞİ, DİKEL S., Editör, Tarım Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, ss.48-67, 2009

Kafes Balıkçılığı

Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana, 2005

Su Ürünlerinde Mekanizasyon

Lotus Yayıncılık, Adana, 2002