Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Analysis of the Curriculum and Instruction Departments in Turkey and the Postgraduate Theses Written in this Branch from various Aspects

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.1-19, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aesthetics and aesthetic creativity in social studies

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.9, ss.913-944, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Views of Teachers and Students on the Problems of Syrian Children in a Refugee School in Turkey

International Journal of Education & Literacy Studies, cilt.7, ss.211-219, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Opinions of Middle School Mathematics Teachers on the Integration of Mathematics Course and Social Issues

European Journal of Educational Research, cilt.7, ss.397-406, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.11, ss.1-18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An investigation of students? perceptions about democratic school climate and sense of community in school

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.787-790, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Social Studies Curriculum and Course Books in the Context of Global Citizenship

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.472-487, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the needs for measurement and evaluation course: a case study on English language teaching program

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.227-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Türkçe Öğretmenlerinin Performans Değerlendirmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.283-302, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlkokulda Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Mevcut Durumun İncelenmesi

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.15, ss.1325-1344, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratıcı drama yönteminin akademik başarı üzerine etkisi: bir meta-analiz çalışması

International Journal of Active Learning, cilt.1, ss.55-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Example of Practice Based on Interdisciplinary Approach: Conscious Consumer Instruction

European Conference on Curriculum Studies. Future Directions:Uncertainty and Possibility, Portekiz

YARATICI DRAMA YOLUYLA MÜZEDE DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM UYGULAMASI

30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, Adana, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, ss.117-118

AN ACTION RESEARCH TO CURRICULUM DEVELOPMENT FOR THE MULTIGRADE CLASSROOM TEACHING COURSE

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.257-258

A Case Study on Gender Equality Education

7th International Congress on Curriculum and ınstruction, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.361-362

Investigation of Scientific Process Skills of Pre-Service Science Teachers

IX. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Prague, Çek Cumhuriyeti, 6 - 08 Ağustos 2019, ss.395-396

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınmaya Yönelik Algı Ve İnançlarının İncelenmesi

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.949-950

Mikrodenetleyiciler Dersine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

28th Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.165-166

An Action Study On The Value Of Respect For Diversity With The Activities Prepared Within The Framework Of Multicultural Education

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.292-295

Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.46

Perceptions of preservice mathematics teachers towards the concept of justice, social justice and equality

The Third International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 18 Ağustos 2016, ss.172-182

Validity and reliability work as to the self-efficacy scale towards teaching profession

The Third International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 18 Ağustos 2016, ss.166-171

Influence of Augmented Reality Technology on Seventh Grade Students? Achievement About Astronomy

XVII IOSTE SYMPOSIUM Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World, Braga, Portekiz, 11 Temmuz - 16 Eylül 2016, ss.50

Türkiye ve Ontario Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

XVIII. AMSE-AMCE-WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.116

Güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi? ünitesinde argümantasyon destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik öğrenci görüşleri

XVIII. AMSE-AMCE-WAER Congress ? Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016, ss.223

Bir Modül Olarak Eşitlik Temasının Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımına Göre Tasarlanması

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.90-91

Investigation of Teaching In Multigrade Classes Lesson According to Perceptions of Teacher and Teacher Candidate .

3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.121-123

Perceptions of Preservice Mathematics Teachers towards the Concepts of Justice, Social Justice and Equality

The Third International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.218-220

Project practices in elementary schools

2nd Global Conference on Contemporary Issues in Education, Chıcago, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 28 Ağustos 2015, cilt.7, ss.14-20

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Ve Ders Kitaplarının Küresel Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.2707

İlkokulda Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Mevcut Durumun İncelenmesi

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.575-579

Eğitim Felsefesi Belirleme Ölçeğinin Geliştirilmesine Yönelik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.2708

The Implementation and Evaluation Study of an Instruction Design Based on the Interdisciplinary Approach?

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.100-103

Ortaokul Matematik Öğretiminde İstatistik Temasına Yönelik Disiplinlerarası Tasarım Örneği

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2014, ss.1149-1150

Türkiye Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı İle New York Eyaleti Matematik Öğrenme Standartlarının Karşılaştırılması

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.52-53

Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Yıldız International Conference on Educational Research and Social Studies, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014

Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.163-164

An Example of Practice Based on Interdisciplinary Approach: Conscious Consumer Instruction

European Conference on Curriculum Studies, Braga, Portekiz, 18 - 19 Ekim 2013, ss.854-861

Determining General Professional Competencies of An Elementary Maths Teacher: A Case Study

European Conference on Curriculum Studies, Braga, Portekiz, 18 - 19 Ekim 2013, ss.452-462

Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı evrim konulu bir öğretim tasarımı.

International Conference Psycology Education, Guidance & Counselling, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2013

Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Evrim Konulu Bir Öğretim Tasarımı

International Conference Psycology Education, Guidance & Counselling, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2013

Sosyal Bilgiler Dersinde Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Öğretmen Görüşleri

II Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.26-28

Uygulama Örnekleriyle Disiplinlerarası Öğretim

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012

Öğretmen Görüşleri Bağlamında İlköğretim Program Değerlendirme İhtiyaçlarının İncelenmesi

II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012

Altıncı Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Etkinliklerin ve Ölçme-Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.385

İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Etkinliklerin Ve Ölçme değerlendirme Sürecinin İncelenmesi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.218

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Estetik Yaratıcılık

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

İlköğretimde Proje Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirmesi

Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, Gazimagosa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Haziran 2008, ss.1

İlköğretim Öğretmen Ve Öğrencilerinin Ortaöğretime Geçiş Sistemine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirmesi

1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008

Proje Tabanlı Öğretimin Problem Çözme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008

The qualitative analysis of teachers? views on primary school curriculum

Affective Education in Action, Adana, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2007

Eğitim programlarında teori ve uygulama sorunu: öğretmen yetiştirme ve ilköğretim programlarımızdaki değişim

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu (UMES2007), Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007

Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimine yönelik öğrenci görüşleri

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2007

İlköğretimde Proje Uygulamaları

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005

Sosyal Bilgiler Dersinde Ne Okutulmalıdır? Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2003

İlköğretim öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecinde karşılaştıkları sorunlar

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Ekim 2002, ss.295

Öğretimde proje yaklaşımı

2000?li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Eleştirel Eğitim Seçkisi

Öğretmen Adaylarının Gözünden Fakültelerine Eleştirel Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneği, Baykal N,S., Ural A., Alicia Z., Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.185-210, 2014