Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni/Yerel Sinema Tarihi Çalışmaları: Adana ve Çukurova Bölgesi Araştırmaları

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi Konuşmaları Dergisi, cilt.3, ss.54-65, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Çukurova'da 1960-1980 Dönemi Sinema Pratiklerinin Özel Bir Örneği: Yörük Filmleri

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, cilt.10, no.20, ss.291-320, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana Sinema Tarihinden Kadınların Seyir Deneyimine Dair Fragmanlar

Kültür ve İletişim, cilt.22, no.44, ss.63-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Murtaza'yı Toplumsal Sorunların Belirtisi Olarak Okumak ve İzlemek

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, no.17, ss.2056-2077, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1960-1975 Yılları Arasında Adana'da Filmcilik ve Sinemacılık İşi

İleti-ş-im, cilt.28, ss.9-41, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sinemasal Hodolojik Mekânlar - Bir Zamanlar Anadolu'da Filminin Hodolojik Mekân Bağlamında Çözümlenmesi

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, ss.45-56, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sinemasal Mekânlar ve Sinemasal Mekânların Çözümlenmesi

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, cilt.7, no.14, ss.7-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

La construction de l'identité religieuse dans les séries télévisées islamiques : Entre deux Mondes et La Rue de la sérénité

Signes, Discours et Sociétés [en ligne]. ISSN 1308-8378., no.14, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mehmet Erte'de Huzursuzluk: Bakış ve Beden

İleti-ş-im, ss.127-135, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Journalism After Wikileaks Experience

International Journal of Social Sciences and Humanity Studies (Online). ISSN: 1309-8063, cilt.3, no.1, ss.49-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Historicizing the censor: An entangled historical discussion on different epochs of institutional censorship in Turkey

Screening Censorship Conference - New Histories, Perspectives, and Theories on Film and Screen Censorship, Ghent, Belçika, 16 - 17 Ekim 2020, ss.5

1933-1951 Döneminde Adana Halkevi'nin Sinemacılık Faaliyetleri

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2019, ss.1

Sinemasal Deneyim Hakkında Bir Soruşturma: İnsan Sinemaya Neden Gider?

2. Sinema ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.183-184

Opportunities of Digital and Participatory Methods in New Local CinemaHistory: The Case of Adana Cinemas

Research Methods in Film Studies: Challenges and Opportunities, Ghent, Belçika, 18 - 19 Ekim 2019, ss.19

Yeni Sinema Tarihi Çalışmalarında Dijital Olanaklar: Sahadan Örnekler

Yeni Medya Çalışmaları IV. Ulusal Kongre, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019, ss.130-131

Haneke's Migrants: A Cinematic Quest to Map European Migration Field

20th New Directions in Turkish Film Studies, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2019, cilt.20, ss.11

Sinema Çerçileri - Toros Dağları'nda Sinema Deneyimi

1. Uluslararası Sinema ve Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.66-67

Adana Sinemalarının Altın Yıllarına Genel Bir Bakış

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XIX - Sinema ve Yeşilçam, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.2-3

Constructing the Orientalist Gaze: Cityscapes of Istanbul in Western Cinema

The IAFOR International Conference on the City (CITY2017, Barcelona, İspanya, 14 - 16 Temmuz 2017, ss.95

Yönetmen ve Yoksulları

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XVIII - Sinema ve Sinema, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.27

Derviş Zaim Sinemasında Zaman ve Mekân İlişkisi

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XVII - Sinema ve Zaman, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.1

Anatolia: as The Hodological Space - The Analysis of Once Upon A Time in Anatolia in Hodological Space Concept

Ege University 15th International Cultural Studies Symposium "Culture and Space", İzmir, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2015, ss.13-20

La place des stratégies culturelles et médiatiques dans la politique extérieure moyenne-orientale et arabe de l'AKP

Colloque International "Productions et circulations transnationales des biens médiatiques dans les mondes arabes et musulmans" - CJB / IFEA, Rabat, Fas, 29 - 30 Eylül 2014, ss.1

Analysing Hemzemin Forum Post: Building the Discourse of an Urban Social Movement

WOCMES 2014 World Congress For Middle Eastern Studies, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Ağustos 2014, ss.91

Türkiye Medyasının 2002 Sonrası Dönüşümüne Ekonomi Politik Bir Bakış

8. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2013, ss.176-177

Papergirl: Yöndeşik Kültürün Bir Örneği Olarak Küresel Sanat Ağı Projesi

Yeni Medya Çalışmaları Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa I. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2013, ss.513-524

Papergirl Project: A Global Art Network, as an Instance of Convergence Culture

ECREA 4th European Communication Conference, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2012, ss.62

Beyoğlu Sinemalarının Aylak Adamları

Modern Türkçe Edebiyat Sempozyumları 2: Yusuf Atılgan, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.2-3

Yüksek Hızlı Toplum ve Eşitsizliğin Kaynağı Olarak Toplumsal Hızlanma

3. Kuram/Sanat/Tasarım Lisansüstü Öğrenci Buluşması, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2012, ss.6-7

Korku ve Merak Kültürünün Yükselişi: Sosyal Medya ve Gözetleme

Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012, ss.14

Türk Ulus Kimliğinin İnşası Sürecinde Sinema Politikaları

Uluslararası Altın Koza Sinema Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2011, ss.133-138

Tophane Saldırısı Üzerine Argümanlar

2. Kuram/Sanat/Tasarım Lisansüstü Öğrenci Buluşması, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2011, ss.7-8

Contemporary versus Modern: Criticism of the Modern in Contemporary Turkish Cinema

The 9th International Conference on New Directions in the Humanities, Granada, İspanya, 8 - 11 Haziran 2011, ss.52

Kitap & Kitap Bölümleri

Kamerayı Eline Alan Yoksul Adanalı: Yılmaz Güney

Yılmaz Güney Sineması - Çukurova Gerçeğinin Estetiği, Şükran Kuyucak Esen, Editör, Su Yayınları, İstanbul, ss.33-52, 2020

Seyir ve Seyirci Çalışmalarında Yöntem Sorunu - Adana Şehir Merkezi ve Toros Yayla Köylerinden Yansıyanlar

Sinema, Seyir ve Seyirci - Türkiye’de 2000 Sonrası Değişen Seyir Kültürü ve Yeni Seyir Deneyimleri, Özsoy Aydan, Editör, LİTERATÜRK ACADEMİA, Konya, ss.143-165, 2020

Adana Sinemalarının Altın Yıllarına Genel Bir Bakış

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 15 - Sinema ve Yeşilçam, Deniz Bayrakdar, Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.49-62, 2019

Bir Yaz Gecesi Rüyasında Yitip Giden Zaman, Mekân ve İnsan

Kent Kitabı: Mimariden Müziğe, Kahvecilerden Mezar Taşlarına, Nilgün Tutal, Editör, Varlık Yayınları, İstanbul, ss.148-155, 2019

Yönetmen ve Yoksulları

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 14 - Sinema ve Zaman / Sinema ve Sinema, Bayraktar, D., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.155-167, 2018

Derviş Zaim Sinemasında Mekân ve Zaman İlişkisi

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 14 - Sinema ve Zaman / Sinema ve Sinema, Bayrakdar, D., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.31-47, 2018

La vision turque du soft-power et l'instrumentalisation de la culture

La circulation des productions culturelles: Cinémas, informations et séries télévisées dans les mondes arabes et musulmans, Dominique M., Editör, Openedition Books International, Paris, ss.125-147, 2017 Creative Commons License

Derviş Zaim: Bir Mekân Sineması'na Doğru

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016 Creative Commons License

NTV Yayınlarında 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamının İşlenişi

Medyada 10 Ekim Katliamı – Televizyon ve Gazetecilerin Habercilikle İmtihanı (DİSK Basın İş Medya Analiz Raporu, Durna, Tezcan, Editör, DİSK Basın-İş Sendikası, İstanbul, ss.89-100, 2016

Gezi Parkı Eylemlerinin Medyası: Gezi Postası ve Hemzemin Forum Postası

Direniş Çağında Türkiye de Alternatif Medya, Barış Çoban ve Bora Ataman, Editör, KAFKA Yayınevi, İstanbul, ss.223-246, 2015

Türkiye’de Medyanın 2002 Sonrası Dönüşümü: Ekonomi Politik Bir Yaklaşım

Neoliberal Muhafazakâr Medya, Utku Uraz Aydın, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.66-102, 2015

Haneke Sinemasında Bir Semptom Olarak Gerçeklik ve Gerçeklik Yanılsaması

Haneke Huzursuz Seyirler Diler, Nilgün Tutal Cheviron, Editör, Ekslibris, İstanbul, ss.73-102, 2014 Creative Commons License

Filistin’in Birleşmiş Milletler’de Gözlemci Devlet Statüsü Kazanmasının A.B.D. Basınındaki Yansımaları

Küresel Habercilik ve Söylem, Yasemin İncioğlu, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.11-33, 2013

WikiLeaks Sonrası Gazetecilik

Geleceğin Gazeteciliği, Nilüfer Pembecioğlu, Editör, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.83-88, 2011

Diğer Yayınlar