Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, cilt.10, no.1, ss.45-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ar-Ge Harcamaları Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Örneği

Eurasian Econometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, cilt.7, ss.16-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma, Gelir ve Enerji Tüketimi İlişkisi

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, no.1, ss.1-11, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Interaction of Institutions and Environmental Degradation

International Journal of Advanced Research, cilt.4, no.12, ss.63-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of Education Level On Fertility In Sub-Saharan Africa: Panel Cointegration Analysis

Global Journal of Advanced Research, cilt.3, no.11, ss.1038-1045, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye?de Doğum Oranı ile Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda ? Yamamoto Yaklaşımı

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, no.6, ss.42-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye'de Karbondioksit Emisyonu, Enerji Tüketimi ve Eğitim İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi

Avrasya Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, cilt.4, no.1, ss.49-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Escaping From the Burdens of Growth:The Information and Communication Technologies Versus Bureaucracy

Research Journal of Politics, Economics and Management, cilt.3, no.3, ss.31-42, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Doğurganlığın Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Sahra Altı Afrika Ülkeleri için Bir Uygulama

The Journal of Academic Social Sciences Studies, no.27, ss.109-122, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Exchange Rate Determination in High Fragile Emerging Countries

European Scientific Journal, cilt.1, ss.361-368, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gelişen Ekonomilerde Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme ve Eğitim Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi

The Journal of Academic Social Sciences Studies, no.27, ss.349-362, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Sermayenin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri: Panel Nedensellik Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.2, ss.65-80, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

"Doğurganlığın Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Sahra-Altı Afrika Ülkeleri İçin Bir Uygulama"

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.27, ss.109-122, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme: Panel Nedensellik Analizi

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, no.1, ss.89-100, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Panel Veri Analizi

Akademik Bakış, no.44, ss.1-14, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Impact of Economic Freedom upon Economic Growth: An Application on Different Income Groups

Asian Economic and Financial Review, cilt.4, no.8, ss.1024-1039, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiyede Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, cilt.5, ss.33-45, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The impact of economic freedom upon economic growth:An application on different income groups

Asian Economic and Financial Review, cilt.4, ss.1024-1039, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sektörel İhracat-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2011)

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.17, ss.37-50, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sektörel İhracat-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2011)

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, no.1, ss.37-50, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, cilt.4, no.3, ss.1-20, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sayısal Uçurum: Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Endeks Uygulaması

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, no.2, ss.33-54, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sayısal Uçurum: Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Endeks Uygulaması

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.13, ss.33-54, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enformasyon Toplumu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, no.2, ss.17-35, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Enformasyon Toplumu Bağlamında Dijital Bölünme Kavramının Önemi

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.2, ss.49-61, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gelişmiş Ve Yükselen Ekonomilerde Telekomünikasyon Yatırımları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.1013-1027 Creative Commons License

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Ar-Ge Harcamaları Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Örneği

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.1, ss.1028-1037 Creative Commons License

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Kullanımının Belirleyicileri: Panel Veri Analizi

10th International Clean Energy Symposium 2016, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2016, ss.473-481 Creative Commons License

Gelir Dağılımının Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği

5. Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK-TEK, Muğla, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.1

Relationship Between ICT Channels and Unemployment

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, ss.20

Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma, Gelir Ve Enerji Tüketimi İlişkisi

International Conference on Eurasian Economies 2016, Kaposvar, Macaristan, 29 - 31 Ağustos 2016, cilt.1, no.1, ss.228-235

New Ways of Energy Use: A Case of the Balkans

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.249

Türkiye?de Karbondioksit Emisyonu, Enerji Tüketimi ve Eğitim İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi

I. International Symposium on Eurasia Energy Issues, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.260-273 Creative Commons License

Türkiye?de Doğum Oranı ile Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda-Yamamoto Yaklaşımı

5th International Conference on Gender / Women's Studies, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Mart 2015, cilt.1, ss.37-43 Creative Commons License

Exchange Rate Determination in High Fragile Emerging Countries

2nd Annual International Interdisciplinary Conference, Azores, Portekiz, 8 - 12 Temmuz 2014, cilt.1, ss.361-368 Creative Commons License

Enformasyon Toplumu Sürecinde Dijital Bölünme Kavramının Anlamı ve Önemi

XI. Türkiye'de İnternet Konferansı, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Aralık 2006, ss.1-7 Creative Commons License

FormEngine: Açık Kaynak Kodlu Form Sihirbazı.

AB2005: Akademik Bilişim Konferansı 2005, Gaziantep, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2005

Enformasyon Toplumu ve Türkiye

Akademik Bilişim Konferansı, Gaziantep, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2005, ss.1-22

Çukurova Üniversitesi Çevrim-İçi Sınav Sistemi

AB2004: Akademik Bilişim Konferansı 2004, Trabzon, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

New Ways of Energy Consumption: A Case of the Balkans

Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance, Icbay M. A. , Arslan H. , Yilmaz R. , Editör, E-Bwn.Com, Bialystok, ss.187-197, 2017