Girişimcilikte Belirsizlik Ve Güvenin Rolü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama


AKIN C. S. , AYTUN C.

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, 12 - 15 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri