Enformasyon Toplumu Bağlamında Dijital Bölünme Kavramının Önemi


Creative Commons License

AYTUN C.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.2, ss.49-61, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.49-61

Özet

Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri, yirminci yüzyılın sonlarını şekillendiren en etkili güçlerden biridir. Bu teknolojiler; insanların yaşama, öğrenme ve çalışma şekilleri ve sivil toplum ile devletin etkileşimini devrim yaratacak şekilde etkilemiştir. Bireysel  ve  toplumsal  yaşamı  kökünden değiştirmekte,  çok ciddi ekonomik,  sosyal,  kültürel  ve politik sonuçlar doğurmakta olan bu devrim, “Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerine ve hizmetlerine eşit
erişememe”  adı  verilen  “Dijital  Bölünme”  başta  olmak  üzere  pek  çok  soruna  da  sebep  olmuştur.  Bu çalışmada; “Dijital Bölünme” olgusunun tasviri yapılarak, önemi ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Bölünme, Sayısal Uçurum, Enformasyon Toplumu, Bilgi, Teknoloji, İnternet

Information and telecommunication technologies are, one of the most influential factors affecting the last decades of 20th century. Those technologies  influence the  life,  learning processes, working styles and the  interaction between civil society and the state by causing a revolution. This revolution changes the lifes of individuals and the society and creates very serious economic, social, cultural and political outcomes.  However, this revolution causes many serious problems.  One  of  them  is  called  “digital  divide”  which  is  defined  as  “unequal  access  to  the  information  and telecommunication  technologies and services”.  In this study, digital divide will be described and  the  importance of
the concept will be emphasized.
Keywords: Digital Divide, Information Society, Knowledge, Technology, Internet