Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi


Creative Commons License

AYTUN C., PARLAKYILDIZ F. M.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.10, no.10, pp.45-58, 2017 (Peer-Reviewed Journal)