Türkiye?de Doğum Oranı ile Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda-Yamamoto Yaklaşımı


Creative Commons License

Akin C. S. , AYTUN C. , Göktürk M.

5th International Conference on Gender / Women's Studies, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 March 2015, vol.1, pp.37-43

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.37-43

Abstract

On the basis of the differentiation of countries' fertility rates are a variety of reasons. Marital status, diseases, nutrition given as examples. In addition, women's income level, education level, marital status can be caused by socio-economic  factors such as differentiation. In the scope of this study, the data were contributed to the analysis of Turkey for the period of 1970 to 2013. Causal relationship between variables has been questioned by Toda-Yamamoto causality test. According to the analysis results obtained in this study; In the long term, a strong relationship between the school enrollment rate, the dependency ratio of the population and birth rate was found.

Ülkelerin doğurganlık oranlarının farklılaşmasının altında evlilik durumu, hastalıklar, beslenme gibi birçok nedenin olduğu saptanmıştır. Bu nedenlerin yanı sıra kadının gelir düzeyi, eğitim seviyesi, medeni durumu gibi sosyo-ekonomik etkenler de farklılaşmanın nedeni olabilmektedir. Bu sebeple çalışmada, sosyo-ekonomik faktörlerin etkilerinin anlaşılabilmesi için, Türkiye’nin 1970-2013 yıları arasına ait doğurganlık oranı ile kişi başına düşen gelir, kadınların ilk okullaşma oranı ve nüfusun bağımlılık oranı arasındaki nedensellik ilişkileri Toda-Yamamoto nedensellik testi ile sorgulanmıştır. Çalışmada elde edilen analiz sonuçlarına göre uzun dönemde, kişi başına düşen milli gelir, ilk okullaşma oranı ve nüfusun bağımlılık oranı ile doğum oranı arasında güçlü bir nedenselliğin olduğu bulunmuştur.