Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

 • 1992 - 1997 Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Enformasyon ve Telekomünikasyon Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

 • 2005 Yüksek Lisans

  Dijital Bölünme Olgusu ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama

  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Elsevier Author Workshop in Scholarly Publishing

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus & Cukurova University

 • 2014Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu

 • 2013Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu

 • 2013Uygulamalı Zaman Serisi Analizi: Oxmetrix, Eviews

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Yöntemleri Okulu

 • 2013Uygulamalı Ekonometri: Winrats, Eviews

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Yöntemleri Okulu

 • 2012İleri Büyüme Teorileri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu

 • 2012Applied Non-stationary Panel Data Analysis

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu

 • 2011Eviews Uygulamalı Ekonometri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu

 • 2011Ekonometri Uygulamalı Stata

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu

 • 2011Panel Veri Ekonometrisi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu