Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama


GÜVEL E. , AYTUN C.

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.4, pp.1-20, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL
  • Page Numbers: pp.1-20

Abstract

The aim of this study is to research the relationship between the telecommunication
infrastructure and economic growth for countries which have different income levels. Along with this purpose, the data collected from 138 countries at total in five different income groups is used with covering the period of the years 1991-2009.  As a method, the dynamic panel data analysis which composes the facilities of the cross sectional analysis and the time series analysis is used. The findings indicate that the information and telecommunication technologies are statistically positive and significant determinants of growth for all income groups except for the high income non-OECD group. This positive effect is higher in the low income groups. 


Keywords: Information and telecommunication technologies, Growth, Information society, Panel Data Analysis.

Çalışmanın hedefi farklı gelir seviyeleri için telekomünikasyon altyapısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla, beş farklı gelir grubunda toplam 138 ülke verileri
1991-2009 dönemini kapsayacak şekilde bir araya getirilmiştir. Yöntem olarak yatay kesit analizi ile zaman serisi analizinin olanaklarını birleştiren dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Bulgular, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerinin, OECD üyesi olmayan yüksek gelirli grubu hariç bütün gelir grupları için büyümenin istatistikî olarak pozitif ve anlamlı bir belirleyicisi olduğunu göstermektedir. Bu pozitif etki düşük gelir gruplarında daha yüksektir.  


Anahtar Sözcükler:  Enformasyon ve telekomünikasyon teknolojileri, Büyüme, Enformasyon toplumu, Panel Veri Analizi