Gelişen Ekonomilerde Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme ve Eğitim Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi


Creative Commons License

AYTUN C.

The Journal of Academic Social Sciences Studies, pp.349-362, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Sciences Studies
  • Page Numbers: pp.349-362

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship among the
economic growth, energy consumption, education level and carbon dioxide
emissions via the panel cointegration analysis and vector error correction
model. The 10 emerging countries' data are analyzed for the period from 1971
to 2010. Unlike the preceding studies, this study investigates the effect of
different education levels on carbon dioxide emissions. The results have also
proved the Environmental  Kuznets Curve hypothesis.  The results which
belong to education level support this hypothesis as well. According to the
results, when the secondary education level is high, the carbon dioxide
emissions increase. On the other hand, as the tertiary education level increases 
carbon dioxide emissions decrease. Eventually, there isn’t causality relationship
in the short run, but in the long run the explanatory variables altogether cause
the increase of carbon dioxide emissions.  
Key Words: Carbon Dioxide Emission, Growth, Education, EKC, Panel
Data Analysis

Bu çalışmanın amacı karbondioksit salınımı, ekonomik büyüme, enerji
tüketimi ve eğitim düzeyi arasındaki ilişkinin eşbütünleşme ve panel vektör
hata düzeltme modeli ile araştırılmasıdır. Bu amaçla gelişmekte olan 10 ülkeye
ait veriler 1971-2010 yıllarını kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Önceki
çalışmalardan farklı olarak uygulama, farklı eğitim seviyelerinin karbondioksit
salınımına olan etkisini araştırmaktadır. Sonuçlar çevresel Kuznets eğrisi
hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyine ilişkin sonuçlar
da bu hipotezi desteklemektedir. Buna göre ortaöğrenim eğitim düzeyi artarken
karbondioksit salınımı da artmaktadır.  Yükseköğrenim düzeyinin artmasının
ise karbondioksit salınımına azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Son olarak seriler
arasında kısa dönemli nedensellik ilişkisi bulunmazken uzun dönemde
açıklayıcı değişkenler beraberce karbondioksit salınımına neden olmaktadırlar. 
 

Anahtar Kelimeler:  Karbondioksit Salınımı, Ekonomik Büyüme,
Eğitim, ÇKE, Panel Veri Analizi