Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi


Creative Commons License

AYTUN C., Akın C. S., Uçan O.

EGE AKADEMİK BAKIŞ, vol.15, pp.207-216, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: EGE AKADEMİK BAKIŞ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.207-216
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between foreign direct investments and telecommunication investments by using panel data analysis. Data’ are classified into 7 developing and 14 OECD countries for during the period 1975-2009. Different from the previous studies, cross sectional dependency and heterogeneity conditions are considered in the analysis. The results indicate that telecommunication investments are positive and significant determiners of foreign direct investments for both country groups. Additionally, this effect is more prominent in developing countries than developed countries. Accordingly, it may be put forward that the policies which aim to attract foreign direct investment via telecommunication investment will be effective.
Keywords: Telecommunication Investments; FDI; OECD;
Emerging Economies

Bu çalışmanın hedefi telekomünikasyon yatırımları ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasındaki ilişkinin panel veri analizi ile araştırılmasıdır. Veriler 7 gelişen ve 14 OECD üyesi ülke için 1975-2009 yıllarını kapsayacak şekilde gruplandırılmıştır. Önceki
çalışmalardan farklı olarak uygulamada yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik göz önünde bulundurulmaktadır. Elde edilen bulgular her iki ülke grubu için de telekomünikasyon yatırımlarının ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının pozitif ve anlamlı belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu etkinin gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelerden daha büyük olduğu görülmektedir. Bu açıdan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını telekomünikasyon yatırımları aracılığı ile ülkeye
çekmeyi hedefleyen politikaların etkili olacağı söylenebilir.
Anahtar kelimeler:  Telekomünikasyon Yatırımları; FDI; OECD;
Gelişen Ülkeler;