Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2015 - Devam Ediyor Türkiye Ekonomi Kurumu

    Üye

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2015 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Ocak 2015 Asian Economic and Financial Review

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi