Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Buzağı büyütme

Damızlık sığır Yetiştiricileri Dergisi , vol.2015, no.1, pp.28-33, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Quality Concept for Dairy Profitability

HAYVANSAL ÜRETİM , vol.48, no.2, pp.60-64, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hayvancılık İşletmeleri Sürü Yönetim Başarısı.

17. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ANKARA,, Ankara, Turkey, 19 - 20 August 2023, vol.1, no.1, pp.1 Creative Commons License

Hayvancılık işletme yöneticileri çalışma ortam ve koşulları değerlendirmeleri ve iyileştirme önerileri.

Uluslararası Çankaya Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, www.izdas.org/cankaya, Ankara, Turkey, 10 - 12 April 2023, vol.1, no.1, pp.1 Creative Commons License

The Effects of Different Production Sytems on Wellfare of Sheep Farms

11th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Adana, Turkey, 10 October 2022

Sustainability of Small Ruminant Production in Rural Areas of Eastern Mediterranean Region of Turkey

10th International Conference on ICTs in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2022), atina, Greece, 22 October 2022

TRAIT PREFERENCES OF INDIGENOUS KILIS GOATS UNDER EXTENSIVE MANAGEMENT CONDITIONS OF SUBTROPICAL REGION OF TURKEY

VI. International Congress on Domestic Animal Breeding,Genetics and Husbandry, Samsun, Turkey, 03 October 2022

HAYVANCILIK ÇİFTLiKLERİNİN YANGIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 09 October 2022

HAYVANCILIK ÇĠFTLĠKLERĠNĠN YANGIN GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE October 9-11, 2022, Adana, Turkey, 09 October 2022, vol.2, pp.1701-1712

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE BUZAĞI YETİŞTİRME UYGULAMALARI

CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 09 October 2022

PERFORMANCE RESULTS OF 12-24 MONTH OLD IMPORTED BULLOCKS IN DIFFERENT HERD MANAGEMENT CONDITIONS

International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2022 (ICABGEH-22),03 - 05 October 2022, Samsun, TURKEY., Samsun, Turkey, 03 October 2022, vol.1, pp.146-150

UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTIONS OF ENTREPRENEURSHIP AND CONSTRAINTS

2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 17 June 2022, vol.1, pp.558-561

Evaluatıon of Hazards and Rısk Elements In Dairy Farms.

2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 17 June 2022, vol.1, pp.565-574

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Topallığın işletme ekonomisine etkileri.

6. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi 27-29 Mayıs 2022, Van, Van, Turkey, 27 May 2022, vol.1, pp.24-31

Süt sığırcılığında sağılır gün sayısının işletme karlılığına etkileri.

6. Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi, Van, Turkey, 27 May 2022, vol.1, pp.15-23

Sığır Besi İşletmecilerinin Eğitim Düzeyleri ile Sürü Yönetim Kararları Arası ilişkiler

Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Siirt, Turkey, 05 November 2021, vol.1, pp.1

Yaz Aylarında Geviş Getirme, İnek Temizliği, Boyun, Diz Lezyonları Ve Topallık Durumu İle İnek Refah Değerlendirmesi

7th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Scıences And Rural Development, Turkey, 18 September 2021

Adana İli Düşük Gelirli Aile Gruplarında Süt Tüketim, Süt Temin Ve Değerlendirme Şekilleri

7th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Scıences And Rural Development, Turkey, 18 September 2021

Yaz Aylarında Geviş Getirme, İnek Temizliği, Boyun, Diz Lezyonları ve Topallık Durumu ile İnek Refah Değerlendirmesi

ISPEC 7th INTERNATIONALCONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, Muş, Turkey, 19 September 2021, vol.1, pp.1

Mılk Consumptıon Habıts Of Elementary School Students In Rural Famılıes Of Adana Provınce

3rd International Conference On Food, Agriculture And Veterinary, Turkey, 19 June 2021

Adana ili Kırsalı Ailelerinde İlkokul Öğrencileri Süt tüketim Alışkanlıkları

3rd Internatıonal Conference on Food, Agrıculture and Veterınary, İzmir, Turkey, 19 June 2021, vol.1, pp.1

Adana İli Düşük Gelirli Aile Gruplarında Süt Tüketim, Süt Temin ve Değerlendirme Şekilleri.

ISPEC 7th INTERNATIONALCONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, İzmir, Turkey, 18 - 19 September 2021, vol.1, pp.313-324

The Effects Of Calf Weanıng On Holsteın Male Calves Blood Parameters

Igdir Internatıonal Applıed Scıences Congress, Turkey, 14 April 2021

Holstayn İneklerin Yaz Aylarında Deri Özelliklerinin Süt ve Döl Verimine Etkisi

Iğdır Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 14 April 2021, vol.1

Holştayn Erkek Buzağılarda Sütten Kesmenin Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Iğdır Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Iğdır, Turkey, 14 April 2021

Sığır Besiciliğinde Duş ve Fan Uygulamalarından Yararlanma Olanakları. Isparta.

4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Turkey, vol.1, no.1, pp.240

The Necessities of New Technologies Usage at Turkish dairy Farms to Increase Competitive Skills at Global Market.

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Greece, vol.1, no.1, pp.120

Adana ili sığırcılığı ve örgütlenme durumu.

Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu,, İzmir, Turkey, vol.1, no.1, pp.128

Obtaining Data for Meal Criterion for Dairy Cows in a Computerized Feeding System.

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008),, Greece, vol.1, no.1, pp.120

The Quality of Cow Milk Production in Turkey and Main Problems.

2nd international congress on food and nutrition., İstanbul, Turkey, vol.1, no.1, pp.120

Hayvancılık İşletmelerinde Çalışanların Hayvanlarla Direkt Temas Kaynaklı Yaralanma Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler

I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 23 - 26 October 2019, vol.1, pp.1-10

Hayvancılık İşletmelerinde Sektöre Özel Risk Unsurları

I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 23 - 26 October 2019

Sweat Odor Compound Properties of Holstein Cows

11th INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERENCE, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 October 2019, vol.1, pp.230-234 Creative Commons License

Besi Çiftliklerinde Hayvan Davranış Özelliklerine Uygun Yaklaşım ve Alet Ekipman Kullanımı ve Karlılık

1. Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bilimleri Konferansı, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.1

Çifliklerde hayvanla temas kaynaklı yaralanmalar ve önleme yolları.

1. Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bilimleri Konferansı, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.1

Etçi Sığır Irklarında Kan Parametreleri ile Besi Performansı ve Et Kalitesi Arası İlişkiler

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, Afyon, Turkey, 20 - 22 April 2019, vol.1

Yaz Aylarında Buzağılayan Jersey Düvelerin Kolostrum Yağ Asit İçerikleri Değişimi

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, Afyon, Turkey, 20 - 22 April 2019

Entansif Süt Sığırcılığında Kızgınlık Dönemindeki Siyah Alaca İneklerin Ses Özelikleri

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, Afyon, Turkey, 20 - 22 April 2019, vol.1

The Profitable Cattle Fattening Operations Using Modern Technologies for Turkey Red Meat Demand

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, vol.1

Climate Change and Animal Agriculture Interactions in Mediterranean Region

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16 - 18 April 2019, vol.1 Sustainable Development

Relationships Between The Content of Milk and Various Body Fluids Fatty Acids of Holstein Cows in Hot Conditions

3. International Conference on Agriculture,Food, Veterinary and PharmacySciences”, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, vol.1

The Survival and Growth Performance Results of Crossbreds Calves of Angus, Piedmontese and Simmental Breeds with Holstein in Adana

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, vol.1

Developing and Implementing A Plan for Marketing Goat Meat in Turkey

10th INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERANCE, 25 - 27 October 2018

Structural Characteristics of Dairy Barn in Terms of Work Safety Aplications

10th International Animal Science Conference, 25 - 27 October 2018

The Effects Of Straw And Inorganic Bedding Material On Cow Behaviour And Milk Production In Different Housing System.

ICSEA-2018, 5th International Conference on Sustainable Agriculture Environment Conference, hamemed, Tunisia, 8 - 10 October 2018, vol.1, pp.249-255

Relationship Between Some Traıts Used As Mastıtıs Indıcators In Holstein Cows milk

10th International Animal Science Conferance, 25 - 27 September 2018, vol.1, pp.5-10

Structural Characteristics of Dairy Barn in Terms of Work Safety Aplications

10th International Animal Science Conferance, 25 - 27 September 2018, vol.1, pp.56-62

Structural Characteristics of Dairy Barn in Terms of Work Safety Aplications.

10th International Animal Science Conference,, Antalya, Turkey, 25 - 27 September 2018, vol.1, no.1, pp.460-470

Developing and Implementing A Plan for Marketing Goat Meat in Turkey. 10th International Animal Science Conferance

10th International Animal Science Conference,, Antalya, Turkey, 25 - 27 September 2018, vol.1, no.1, pp.410-420

Developing and Implementing A Plan for Marketing Goat Meat in Turkey. 10th International Animal Science Conferance

10th International Animal Science Conference,, Antalya, Turkey, 25 - 27 September 2018, vol.1, no.1, pp.410-420

The technologies for succesful dairy manegement

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.1056

İdeal barn details for dairy cattle aspect of cow welfare

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.460-464

The Colostrum Quality of Primiparous and Multiparous Holstein Cow ? 26-29 April 2018, KASTAMONU

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.188-198

Automation Systems for Cattle Fattening Enterprises

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.799

The Lactation Performances of Different Heifer Raising Programs

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.456

The Lactation Performances of Different Heifer Raising Programs

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.167-172

The Colostrum Quality of Primiparous and Multiparous Holstein Cow

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.457

The Work Safety Applications in Dairy Cattle Farms

4th International conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park (DSP), Konya, Turkey, 1 - 05 November 2017, vol.1, pp.211

The effect of bedding usage on lying behaviour on dairy cow

4th International conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park (DSP), Konya, Turkey, 1 - 05 November 2017, vol.1, pp.1

Thermal and Nutritional Stress in ewes and does

4th International Conferance and Industrial Exhibition on Dairy Science Park, 1 - 05 November 2017

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli İle Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.179-180

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179

Organik Sığır Yetiştiriciliği Hayvan Refah Kriterlerinin Durumu.

Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, vol.1, pp.100

Measurements of Healthy Hooves, Their Interrelation and Correlation With Body Mass in Some Improved Goat Breeds

8th Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Serbia, 06 September 2017, vol.1, pp.100

Optimal Barn Characteristics for Dairy Cows under Hot Climatic Conditions

8th Balkan AnimalScience Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Serbia, 6 - 08 September 2017, vol.1, pp.100

Organik Sığır Yetiştiriciliğinde Bitkisel Dezenfektan Olarak Kullanılabilecek Bitkiler ve Özellikleri

Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, vol.1, pp.162

Impacts of stockbreeding on global warming

The 4th International Conferance on Sustainable Agriculture and Environment, Solo, Indonesia, 10 - 12 August 2017 Sustainable Development

Animal welfare criteria for ideal barn design.

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.127

Risk FactorsforAnimalRelatedInjuryAmongLivestock Farmers

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 May - 17 July 2017, vol.1, pp.111

The General Evaluation of Possible Management, Biotechnology and Breeding Strategy Methodsfor Profitable Cattle Meat Production

. International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017)., Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.118

Technology Usage at Turkish Dairy Farms to Better Reproductive Perfomances

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 May - 17 July 2017, vol.1, pp.1107

Possibilities to Enhance GoatMeat Market Chain in Mediterranean Countries.

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017)., Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.31

POSSIBILITIES TO ENHANCE GOAT MEAT MARKET CHAIN IN MEDITRERRANEAN COUNTRIES

International Conferance on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies ICAFOF, 16 - 17 May 2017

Animal Welfare Criteria for Dairy Cow Barn Design

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.127

Future Risks and Opportunities of Climate Change on the Animal Farming

World congress on Climate Change, Valencia, Spain, 24 - 26 October 2016 Sustainable Development

Nighttime cooling improves milk yield of dairy cattle exposed to moderate heat stress.

EAAP Annual Meeting 2016, Belfast, United Kingdom, 29 August - 01 September 2016, pp.315

The Effects of Feeding Methods During Preweaning Period on the fattening performances of male cows

17th Asian Australian Association of Animal Production Societes, Animal Science Congress(AAAP), Fukuoka, Japan, 22 August 2016 - 25 August 2106, vol.1, pp.528-533

The Efffect of work safety animal welfare criteria on profitability in daity

17th Asian-Australasian Asocciation of Animal Production, 22 - 25 August 2016

The effect of Work Safety Animal Welfare Criteria on Profitability in Dairy Farms

17th Asian Australian Association of Animal Production Societes, Animal Science Congress(AAAP), Fukuoka, Japan, 22 - 25 August 2016, vol.1, pp.1604-1608

The New Technology Usage at Turkish Dairy Farms to Better Milk Quality

9th International Scientific Conference on Applied Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 09 June 2016

Linear Programming and Excel Solver Functions for Dairy Ration Calculation

9th International Scientific Conference on Applied Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 09 June 2016

A scientific conception of welfare and housing dairy farming

9th int.Scientific Conference on Aplied Sciences and enginering, İstanbul, Turkey, 6 - 07 June 2016, vol.1, pp.14

The new technology usage at turkısh daıry farms to better milk quality

APPLIED SCI. AND ENGİNEERING MEETING, İstanbul, Turkey, 6 - 07 June 2016

Sustainability of Goat Farming in Mediterranean Countries

9th International Scientific Conference on Applied Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 09 June 2016

Süt sığırcılığı işletmelerinde sürüyönetim kontolü

Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 05 November 2015, vol.1, pp.1-30

Düve Yetiştirme Koşullarının Ergin Dönem Performansa Etkileri Konulu Çalışma Sonuçları., Konya.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, vol.1, no.1, pp.128-132

Sığır Üremesinde Feromonların Yapısı Özellikleri ve Fonksiyonları

XI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Nisan 2015, Diyarbakır, Turkey, 28 January - 29 May 2015

Sığır Üremesinde Feromonların Yapısı, Özellikleri ve Fonksiyonları., , Diyarbakır.

11. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.130-138

Türkiye'de Manda Yetiştiriciliği ve Gelişme Olanakları.

XI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.120-126

Çiftlik hayvanlarında refah

11. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.150-158

Farklı Yaşlardaki Siyah Alaca İneklerin Kolostrum Kalitesi Değişimi. , , Diyarbakır.

11. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.120-125

Adana Yöresi Kırsalında Hayvancılıkla Uğraşan Ailelerde Kadınların Hayvancılık Faaliyetleri Sürdürübilirliğine Etkileri.

I. UluslararasıÇukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, vol.1, no.1, pp.128

The role and Contribution of Woman to Rural Agricultural Activities In Turkey: Challening Perspective.

Woman activities in mediterranean country 2009, 11 - 16 October 2011, vol.1, no.1, pp.210-212

Küresel İklim Değişikliği ve Hayvansal Üretim Etkileşimi

I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Turkey, 27 - 29 September 2011

Hayvancılık ve Küresel Isınma

V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Çorlu/TEKİRDAĞ, Turkey, 30 September - 03 October 2009

Strategy of adaptation animal production to global warming in Turkey

Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 June 2009 Sustainable Development

Sağım Hijyen Uygulamaları İle Süt Kalitesi Arası İlişkiler

6. Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 25 June 2009, vol.1, no.1, pp.98-102

Türkiye'de Hayvansal Üretimde Doğal Kaynakların Kullanılması. , Erzurum

6. Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 25 June 2009, vol.1, no.1, pp.100-108

Hayvansal üretimde kadının rolü ve statüsü.

6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 25 June 2009, vol.1, no.1, pp.120-128

Towards Strategic Planning for Adaptation to Global Warming Livestock of Turkey

I. National Drought and Desertification Symposium, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2009 Sustainable Development

Türkiye Hayvancılığının Küresel Isınmaya Adaptasyonuna Yönelik Stratejik Planlamalar

I.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 June 2009, vol.1, no.1, pp.40-48

Türkiye hayvancılığının küresel ısınmaya adaptasyonuna yönelik stratejik planlamalar.

Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 June 2009, vol.1, pp.16-24

Küresel Isınma Koşullarında Tarımsal Üretimin Geleceği

Mersin Sempozyumu, İçel/ Türkiye, Turkey, 19 - 22 November 2008

Mersin İli Kültür Yapısında Hayvan Yetiştiriciliğinin Yeri

Mersin Üniversitesi ve Mersin Valiliği İşbirliğinde gerçekleştirilen, Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 22 November 2008

Mersin İli Kültür Yapısında Hayvan Yetiştiriciliğinin Yeri

Mersin Üniversitesi ve Mersin Valiliği İşbirliğinde gerçekleştirilen, Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 22 November 2008

Türkiye de Manda Yetiştiriciliği ve Gelişme Olanakları

11. Öğrenci Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Turkey, 29 April - 30 May 2015

Çukurova Bölgesi Süt Sığırcılığı ve Kaliteli Süt Üretimi

1. Tarım Kurultayı, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2006, no.1, pp.164-174

Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) Kilis Sığırlarının Beden Yapısı ve Bazı Vücut Ölçüleri.

1. Zootekni Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 17 May 2005, vol.1, no.1, pp.10-18

Türkiye Sığır Yetiştiriciliğinin Panaroması

Uluslararası Hayvancılık Kongresi'99, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, vol.1, no.1, pp.1-8

Süt İkame Yemi İle Buzağı Büyütmenin Buzağı Performansına Etkileri.

Uluslararası Hayvancılık '99 Kongresi,, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, vol.1, no.1, pp.99-102

Üç ayrı tip materyalden yapılan buzağı kulübelerinde buzağı büyütme.

II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Bursa, Turkey, 22 - 25 September 1998, vol.1, no.1, pp.83-92

İnek sütü Somatik Hücre varlığı, Türkiye süt sığırcılığı ile sağlıklı süt üretimi açısından önemi.

II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 25 September 1998, vol.1, no.1, pp.222-228

Books & Book Chapters

Anavarza Bölgesi Sığır ve Manda Yetiştiriciliği

in: ANAZARBOS & ANAVARZA, Anavarza Region Cattle and Buffalo Breeding, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.180-200, 2021

Büyükbaş hayvan ıslahı

in: Büyükbaş hayvan yetiştirme, Gültekin Yıldız, Editor, Tarımturk, İzmir, pp.33-48, 2021

SIĞIRCILIK

akademisyen, Ankara, 2020

Sığır yetiştiriciliği.

in: Genel Zootekni (Hayvan Yetiştirme ve Beslenme). Ed. Umut Sami YAMAK, Doç.Dr. Umut sami YAMAK, Editor, Ceylan Ofset, Samsun., Smasun, pp.115-151, 2018

The inovative techniques in animal husbandry.

in: Animal Husbandry and Nutrition., Yücel, B., Taşkın, T.,, Editor, Intechopen?S Books For Academics, Londra, pp.1-20, 2018 Sustainable Development

Sığır Besiciliği

Adana Nobel Kitabevi, Ankara, 2014

süt sığırcılığı

Adana Nobel Kitabevi, Ankara, 2014

Expert Reports

Other Publications

Metrics

Publication

296

Citation (WoS)

41

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

51

H-Index (Scopus)

3

Project

34

Thesis Advisory

14

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals