Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

"Investıgatıon of body secretions bıo-ındıcators ın cattle oestrus detection

Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, vol.20, no.44, pp.1070-1086, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Effects of Feeding Regime Without Roughage on Performances and Rumen Development of Calves During Preweaning Period

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.16, no.2, pp.123-128, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Shower effect at summer time on fattening performances of black and white bullocks

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.23, no.1, pp.123-127, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Grup veya Bireysel Barındırılmanın Buzağı Büyüme Performansı ve Bazı Davranışlar Üzerine Etkisi

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.35, no.1, pp.29-34, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Housing Systems on Growth Performance and Behavior of Calves

Çukurova J. Agric. Food Sci, vol.35, no.2, pp.29-34, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Süt Sığırlarında Erken Laktasyon Döneminde Besleme ve Üreme Hormonları Arasındaki İlişkiler

International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research, vol.3, no.1, pp.51-62, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of yeast (Saccharomyces cerevisiae) on fattening performances of growing cattle

MOJ Eco Environ Sci., vol.5, no.3, pp.109-111, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Endüstri 4.0 ve Hayvancılık.

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, no.2, pp.20-25, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The rural women participation in decisions in small scale livestock management.

Journal of Environmental Science and Engineering, vol.2020, no.1, pp.255-265, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Farklı Canlı Ağırlıklarda Besiye Alınan İthal Melez Tosunların BesiPerformansı Karşılaştırması

Uluslararası Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, pp.63-72, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süt Sığırlarında Besleme Stratejilerinin Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu Üzerine Etkileri.

International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural, vol.2, no.2, pp.145-165, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Cattle Grooming Behavior and Some Problems with Technological Grooming Instruments for Cow Welfare. 8 (2019) 190-196

Journal of Environmental Science and Engineering B, vol.8, no.2019, pp.190-196, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kârlı Besicilik için Sığır Davranış Özelliklerinin Sürü Yönetiminde Kullanımı

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.34, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sığır Yetiştiriciliğinde Stressiz ve Güvenli Sığır Yönlendirme .

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.34, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Holstein cow vocalization behavior during oestrus periods. MOJ Eco Environ Sci. 20194(6):276‒279.

MOJ Eco Environ Sci, vol.4, no.6, pp.276-279, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Fatty Acid Contents of Cow and Goat Colostrum

. International Journal of Veterinary Science and Agriculture Research, vol.1, no.2, pp.1-7, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Computer Usage Purpose and Awareness of Rural Household in Cattle Husbandry

“International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET),, vol.6, no.6, pp.1866-1870, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Sensor Technologies for More Efficient Cow Reproduction Systems

MOJ Ecology Environmental Sciences, vol.4, no.3, pp.128-131, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süt Sığırcılığında Bitkisel Meme Başı Daldırma Solüsyonları Üzerine Bir İnceleme

Hayvansal Üretim Dergisi, vol.60, no.1, pp.51-57, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Laktasyon Eğrisinin Tahminde Kullanılan Üç Farklı Modelin Karşılaştırılması

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.487-489, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Cattle Grooming Behavior and Some Problems with Technological Grooming Instruments forCow Welfare

Journal of Environmental Science and Engineering, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Süt Koku Problemleri, Değerlendirmesi ve Önleme Yolları

Uluslararası Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.66-90, 2018 (Other Refereed National Journals)

Relations between feces, urine, milk and blood fatty acid contents in cattle.

MOJ Eco Environ Sci, vol.3, no.6, pp.356-362, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Relations between feces, urine, milk and blood fatty acid contents in cattle

MOJ Ecology Environmental Sciences, vol.3, no.6, pp.356-362, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Buzağılarda Grup Barındırmanın Davranış, Performans ve Sağlık Üzerine Etkisi

Çukurova Tarım Gıda Bilimleri Dergisi, vol.33, no.1, pp.97-104, 2018 (National Refreed University Journal)

Erken Sütten Kesim Uygulamasının Holştayn Düvelerde Süt ve Döl Verim Özelliklerine Etkileri

Çukurova Tarım Bilimleri Dergisi, vol.33, no.1, pp.87-93, 2018 (Other Refereed National Journals)

Süt keçiciliğinde somatik hücre sayısının önemi ve süt kalitesine etkisi

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.32, no.1, pp.35-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Futuristic Applications for Profitable Beef Production Systems.

Journal of Environmental Science and Engineering A, vol.2017, no.1, pp.625-634, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

New Technology Usage for Sustaniable Dairy Cow Reproductive Perfomances

Journal of Environmental Sience and engineering B, vol.2017, no.1, pp.370-379, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Türkiye?de Sığır Besiciliği İşletmelerinde Karlı ve Sürdürülebilir Üretim için Teknolojik Uygulamalar

Çukurova Tarım Bilimleri Gergisi, vol.32, no.1, pp.29-34, 2017 (National Refreed University Journal)

Kaliteli Keçi Sütü Üretiminde Somatik Hücre Sayısı

Çukurova tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.32, no.1, pp.35-42, 2017 (National Refreed University Journal)

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SİNEKLE MÜCADELEDETEMEL YAKLAŞIMLAR

Tarım Türk Dergisi, vol.2017, no.6, pp.18-25, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Süt Sığırcılığında yemlik yönetimi ve karlılık

Tarım Türk Hayvancılık, Dergisi, vol.63, no.12, pp.53-60, 2017 (National Non-Refereed Journal)

The Effects of Total Mixed Ration and Separate Feeding on Lactational Performance of DairyCows

AsianResearchJournal of Agriculture, vol.5, no.2, pp.1-7, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süt Sığırcılığında Hayvan Refah İstekleri ve Kontrol Noktaları.

Çukurova tarım Gıda Bilimleri Dergisi, vol.31, no.1, pp.9-20, 2016 (National Refreed University Journal)

Süt Sığırcılığında Hayvan Refah İstekleri ve Kontrol Noktaları

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.31, no.1, pp.9-20, 2016 (Other Refereed National Journals)

KEÇİLERDE DERİ PİGMENTASYONUNUN FİZYOLOJİK ADAPTASYON MEKANİZMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, pp.25-36, 2016 (National Refreed University Journal)

Sürdürülebilir Keçi Yetiştiriciliği Keçi Eti

Koyun Keçi Dünyası, vol.2, no.3, pp.32-38, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kilis Sığırlarının Bazı Morfolojik Özellikleri

Tarım Türk dergisi, vol.10, no.54, pp.48-52, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Çok ve Tek Doğum Yapmış Siyah Alaca İneklerin Kolostrum Kalite Değişimi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.38-45, 2015 (Other Refereed National Journals)

Organik Hayvancılığın Türkiye Açısından Önemi ve Gelişme Yolları

Agroskop Dergisi, vol.2015, no.29, pp.38-41, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Feromonların Sığır Yetiştiriciliğinde Kullanımı Üzerine çalışmalar

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol.30, no.1, pp.31-38, 2015 (Other Refereed National Journals)

Buzağı büyütme

Damızlık sığır Yetiştiricileri Dergisi, vol.2015, no.1, pp.28-33, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Siyah Alaca İneklerde Kolostrum Kalitesinin Buzağıların Sütten Kesim Öncesi ve Sonrası Performansları Üzerine Etkisi

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2014, 29 (1) : 35 –40, vol.29, no.1, pp.35-40, 2014 (Other Refereed National Journals)

Siyah Alaca İnek ve Düvelerde Kolostrum Kalitesi ve Buzağıların Bağışıklık Düzeyleri

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol.26, no.1, pp.25-30, 2014 (National Refreed University Journal)

Hayvan Yetiştiriciliğinin Kültürümüzdeki Yeri

AGROSKOP, no.21, pp.52-56, 2012 (National Refreed University Journal)

Siyah Alaca Buzağılarda Erken Sütten Kesmenin Performans Üzerine Etkileri.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.28, no.3, pp.6-78, 2011 (National Refreed University Journal)

Effect of Castration on Agressive Behavior and Fattening Performances of Simmental and Holstein Cattle.

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol.26, no.1, pp.25-30, 2011 (National Refreed University Journal)

The Effects of Supplemental L-Carnitine on Growing Performance of Milk-Fed Calves.

CUBAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.44, no.2, pp.117-119, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Faktörü ve Üretime Etkileri.

Hasad dergisi, vol.25, no.297, pp.44-49, 2010 (Other Refereed National Journals)

Sığır Yetiştiriciliğinde Serinletme Sistemleri Kurulumu

Hasad Dergisi, no.291, pp.42-46, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hayvansal Üretimde Konvansiyonel Girdi Kullanımı ile Ürünler Arası İlişkiler.

Hasad Dergisi, vol.25, no.293, pp.44-51, 2009 (Other Refereed National Journals)

A study on optimum fattening period of Black and White Cattle and their crosses with Kilis cattle.

Hayvansal Üretim Dergisi, vol.49, no.1, pp.13-15, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sığır Yetiştiriciliğinde Su Gereksinmesi ve İçme Suyu Kalite Özellikleri .

Hasad Dergisi, vol.24, no.279, pp.44-51, 2008 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hayvansal Ürün Nisbi Fiyat (Parite) Değişmelerinin Analizi. 2007,22 (3),7-16

Ç.Ü. Z.F Dergisi, vol.22, no.3, pp.7-16, 2007 (National Refreed University Journal)

üt sığırı barınak tasarımında sığır gönencesi . 2007, Yıl:23 Say:32; 32-37s

HASAD Dergisi, vol.23, no.32, pp.32-37, 2007 (Other Refereed National Journals)

Small Scale Cattle Farmers and Their Sustainability in Lowland Villages of Adana Province

Livestock Research for Rural Development, vol.19, no.6, pp.1, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Quality Concept for Dairy Profitability

HAYVANSAL ÜRETİM, vol.48, no.2, pp.60-64, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cow Millk Quality and Critical Control Points on Farm Conditions.

Hayvansal Üretim Dergisi, vol.48, no.2, pp.55-59, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaz Aylarında Embriyo Aktarım Uygulama Başarısını Artırmak İçin Fan Temini Üzerine Bir Çalışma

HASAD Dergisi Şubat 2006, Yıl:21 Say:249; 28-33s Proje No:ZF-2004-BAP-19, vol.21, no.249, pp.28-33, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Süt sığırlarında deri altı implant ve enjeksiyon yolu üremenin kontrolü.

Hasad dergisi, vol.21, no.241, pp.62-66, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A study on the effect of two different housing systems on performances of Holstein calves. 8(10):1439-1442, 2005.

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.8, no.10, pp.1439-1442, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on the effect of two different housing systems on performances of Holstein calves

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.8, no.10, pp.1439-1442, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on the Effect of Two Different Housing System on Performances of Holstein Calves

Pakistan Journal of Biological Sciences, no.8, pp.1439-1442, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Different Calf Hutch Types on Black and White Calf Performances.

Pakistan Journal of Biological Sciences, vol.7, no.3, pp.389-392, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sığır Besiciliğinde Duş ve Fan Uygulamalarından Yararlanma Olanakları. Isparta.

4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Turkey, vol.1, no.1, pp.240

The Necessities of New Technologies Usage at Turkish dairy Farms to Increase Competitive Skills at Global Market.

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008), Greece, vol.1, no.1, pp.120

The Quality of Cow Milk Production in Turkey and Main Problems.

2nd international congress on food and nutrition., İstanbul, Turkey, vol.1, no.1, pp.120

Obtaining Data for Meal Criterion for Dairy Cows in a Computerized Feeding System.

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008),, Greece, vol.1, no.1, pp.120

Adana ili sığırcılığı ve örgütlenme durumu.

Hayvancılıkta Örgütlenme Sorunları Sempozyumu,, İzmir, Turkey, vol.1, no.1, pp.128

Hayvancılık İşletmelerinde Sektöre Özel Risk Unsurları

I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 23 - 26 October 2019

Cow, sheep and goat colostrum content comparisons

11TH INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERANCE, 20 - 22 October 2019

Sweat Odor Compound Properties of Holstein Cows

11th INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERENCE, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 October 2019, vol.1, pp.230-234 Creative Commons License

Besi Çiftliklerinde Hayvan Davranış Özelliklerine Uygun Yaklaşım ve Alet Ekipman Kullanımı ve Karlılık

1. Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bilimleri Konferansı, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.1

Çifliklerde hayvanla temas kaynaklı yaralanmalar ve önleme yolları.

1. Uluslararası Erciyes Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bilimleri Konferansı, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.1

Etçi Sığır Irklarında Kan Parametreleri ile Besi Performansı ve Et Kalitesi Arası İlişkiler

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, Afyon, Turkey, 20 - 22 April 2019, vol.1

Yaz Aylarında Buzağılayan Jersey Düvelerin Kolostrum Yağ Asit İçerikleri Değişimi

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, Afyon, Turkey, 20 - 22 April 2019

Entansif Süt Sığırcılığında Kızgınlık Dönemindeki Siyah Alaca İneklerin Ses Özelikleri

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019, Afyon, Turkey, 20 - 22 April 2019, vol.1

Climate Change and Animal Agriculture Interactions in Mediterranean Region

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16 - 18 April 2019, vol.1

The Profitable Cattle Fattening Operations Using Modern Technologies for Turkey Red Meat Demand

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, vol.1

The Survival and Growth Performance Results of Crossbreds Calves of Angus, Piedmontese and Simmental Breeds with Holstein in Adana

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, vol.1

Relationships Between The Content of Milk and Various Body Fluids Fatty Acids of Holstein Cows in Hot Conditions

3. International Conference on Agriculture,Food, Veterinary and PharmacySciences”, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, vol.1

Developing and Implementing A Plan for Marketing Goat Meat in Turkey

10th INTERNATIONAL ANIMAL SCIENCE CONFERANCE, 25 - 27 October 2018

JFLGJAKGHJK

GAFKŞALGKLŞAKFGŞAİK, 10 - 12 October 2018

Göncü, S., 2018. The Effects Of Straw And Inorganic Bedding Material On Cow Behaviour And Milk Production In Different Housing System.

5th International Conference on Sustainable Agriculture & Environment Conference, Hamamet, Tunisia, 5 - 09 November 2018, vol.11, no.1, pp.620-630

The Effects Of Straw And Inorganic Bedding Material On Cow Behaviour And Milk Production In Different Housing System.

ICSEA-2018, 5th International Conference on Sustainable Agriculture Environment Conference, hamemed, Tunisia, 8 - 10 October 2018, vol.1, pp.249-255

Structural Characteristics of Dairy Barn in Terms of Work Safety Aplications

10th International Animal Science Conferance, 25 - 27 September 2018, vol.1, pp.56-62

Relationship Between Some Traıts Used As Mastıtıs Indıcators In Holstein Cows milk

10th International Animal Science Conferance, 25 - 27 September 2018, vol.1, pp.5-10

Developing and Implementing A Plan for Marketing Goat Meat in Turkey. 10th International Animal Science Conferance

10th International Animal Science Conference,, Antalya, Turkey, 25 - 27 September 2018, vol.1, no.1, pp.410-420

Göncü, S. 2018. Structural Characteristics of Dairy Barn in Terms of Work Safety Aplications.

10th International Animal Science Conference,, Antalya, Turkey, 25 - 27 September 2018, vol.1, no.1, pp.460-470

Developing and Implementing A Plan for Marketing Goat Meat in Turkey. 10th International Animal Science Conferance

10th International Animal Science Conference,, Antalya, Turkey, 25 - 27 September 2018, vol.1, no.1, pp.410-420

The technologies for succesful dairy manegement

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.1056

İdeal barn details for dairy cattle aspect of cow welfare

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.460-464

The Colostrum Quality of Primiparous and Multiparous Holstein Cow ? 26-29 April 2018, KASTAMONU

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.188-198

Automation Systems for Cattle Fattening Enterprises

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.799

The Colostrum Quality of Primiparous and Multiparous Holstein Cow

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.457

The Lactation Performances of Different Heifer Raising Programs

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.456

The Lactation Performances of Different Heifer Raising Programs

International Congress on Engineering and Life Sciences, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, no.1, pp.167-172

The Work Safety Applications in Dairy Cattle Farms

4th International conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park (DSP), Konya, Turkey, 1 - 05 November 2017, vol.1, pp.211

Thermal and Nutritional Stress in ewes and does

4th International Conferance and Industrial Exhibition on Dairy Science Park, 1 - 05 November 2017

The effect of bedding usage on lying behaviour on dairy cow

4th International conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park (DSP), Konya, Turkey, 1 - 05 November 2017, vol.1, pp.1

Holsthein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179-180

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli ile Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi 26-28 Ekim 2017, Sivas, Turkey, 26 October - 28 November 2017, pp.179-180

Holstein İneklerde Laktasyon Eğrisinin Wood Modeli İle Tahmin Edilmesi

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.179-180

Organik Sığır Yetiştiriciliği Hayvan Refah Kriterlerinin Durumu.

Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, vol.1, pp.100

Optimal Barn Characteristics for Dairy Cows under Hot Climatic Conditions

8th Balkan AnimalScience Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Serbia, 6 - 08 September 2017, vol.1, pp.100

Measurements of Healthy Hooves, Their Interrelation and Correlation With Body Mass in Some Improved Goat Breeds

8th Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Serbia, 06 September 2017, vol.1, pp.100

Organik Sığır Yetiştiriciliğinde Bitkisel Dezenfektan Olarak Kullanılabilecek Bitkiler ve Özellikleri

Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitliklik Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 27 - 29 September 2017, vol.1, pp.162

Goat Farming in Western African Region : Opportunities, Challenges nad Strategies for sustainable Production

Int. Congress of New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 September 2017

Impacts of stockbreeding on global warming

The 4th International Conferance on Sustainable Agriculture and Environment, Solo, Indonesia, 10 - 12 August 2017

Impacts of stockbreeding on global warming

The 4th International Conferance on Sustainable Agriculture and Environment, Solo, Indonesia, 10 - 12 August 2017

Risk FactorsforAnimalRelatedInjuryAmongLivestock Farmers

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 May - 17 July 2017, vol.1, pp.111

Animal welfare criteria for ideal barn design.

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.127

The General Evaluation of Possible Management, Biotechnology and Breeding Strategy Methodsfor Profitable Cattle Meat Production

. International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017)., Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.118

Technology Usage at Turkish Dairy Farms to Better Reproductive Perfomances

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 May - 17 July 2017, vol.1, pp.1107

Possibilities to Enhance GoatMeat Market Chain in Mediterranean Countries.

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017)., Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.31

POSSIBILITIES TO ENHANCE GOAT MEAT MARKET CHAIN IN MEDITRERRANEAN COUNTRIES

International Conferance on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies ICAFOF, 16 - 17 May 2017

Animal Welfare Criteria for Dairy Cow Barn Design

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.127

Future Risks and Opportunities of Climate Change on the Animal Farming

World congress on Climate Change, Valencia, Spain, 24 - 26 October 2016

Nighttime cooling improves milk yield of dairy cattle exposed to moderate heat stress.

EAAP Annual Meeting 2016, Belfast, United Kingdom, 29 August - 01 September 2016, pp.315

The Efffect of work safety animal welfare criteria on profitability in daity

17th Asian-Australasian Asocciation of Animal Production, 22 - 25 August 2016

The Effects of Feeding Methods During Preweaning Period on the fattening performances of male cows

17th Asian Australian Association of Animal Production Societes, Animal Science Congress(AAAP), Fukuoka, Japan, 22 August 2016 - 25 August 2106, vol.1, pp.528-533

The effect of Work Safety Animal Welfare Criteria on Profitability in Dairy Farms

17th Asian Australian Association of Animal Production Societes, Animal Science Congress(AAAP), Fukuoka, Japan, 22 - 25 August 2016, vol.1, pp.1604-1608

The New Technology Usage at Turkish Dairy Farms to Better Milk Quality

9th International Scientific Conference on Applied Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 09 June 2016

Linear Programming and Excel Solver Functions for Dairy Ration Calculation

9th International Scientific Conference on Applied Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 09 June 2016

A scientific conception of welfare and housin dairy farming

9th int.Scientific Conference on Aplied Sciences and enginering, İstanbul, Turkey, 6 - 07 June 2016, vol.1, pp.14

Sustainability of Goat Farming in Mediterranean Countries

9th International Scientific Conference on Applied Sciences and Engineering, İstanbul, Turkey, 6 - 09 June 2016

Sağmal İneklerde Gece Serinletmenin Süt Verimi,Kompozisyonu Ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkileri

12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Isparta, Turkey, 9 - 11 May 2016, vol.1, no.1, pp.73

Düve Yetiştirme Koşullarının Ergin Dönem Performansa Etkileri Konulu Çalışma Sonuçları., Konya.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, vol.1, no.1, pp.128-132

Farklı Yaşlardaki Siyah Alaca İneklerin Kolostrum Kalitesi Değişimi

11. Öğrenci Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Turkey, 29 April - 30 May 2015

Sığır Üremesinde Feromonların Yapısı Özellikleri ve Fonksiyonları

XI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Nisan 2015, Diyarbakır, Turkey, 28 January - 29 May 2015

Türkiye?de Manda Yetiştiriciliği ve Gelişme Olanakları.

XI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.120-126

Sığır Üremesinde Feromonların Yapısı, Özellikleri ve Fonksiyonları., , Diyarbakır.

11. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.130-138

Çiftlik hayvanlarında refah

11. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.150-158

Farklı Yaşlardaki Siyah Alaca İneklerin Kolostrum Kalitesi Değişimi. , , Diyarbakır.

11. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.120-125

Adana Yöresi Kırsalında Hayvancılıkla Uğraşan Ailelerde Kadınların Hayvancılık Faaliyetleri Sürdürübilirliğine Etkileri.

I. UluslararasıÇukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015, vol.1, no.1, pp.128

The role and Contribution of Woman to Rural Agricultural Activities In Turkey: Challening Perspective.

Woman activities in mediterranean country 2009, 11 - 16 October 2011, vol.1, no.1, pp.210-212

Süt sığırlarınının üremesinde beslemenin rolü

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Turkey, 14 - 16 September 2011

Süt Sığırlarınının Üremesinde Beslemenin Rolü.(Çağrılı).

7. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi,, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2011, vol.1, no.1, pp.12-18

Süt Sığırlarınının Üremesinde Beslemenin Rolü.(Çağrılı).

7. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Turkey, 14 - 16 September 2011, vol.1

Hayvancılık ve Küresel Isınma

V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Çorlu/TEKİRDAĞ, Turkey, 30 September - 03 October 2009

Hayvancılık ve Küresel Isınma.

5. Ulusal Hayvan Besleme kongresi,, Çanakkale, Turkey, 30 September - 03 October 2009, vol.1, no.1, pp.129-138

Strategy of adaptation animal production to global warming in Turkey

Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 June 2009

Türkiye'de Hayvansal Üretimde Doğal Kaynakların Kullanılması. , Erzurum

6. Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 25 June 2009, vol.1, no.1, pp.100-108

Hayvansal üretimde kadının rolü ve statüsü.

6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 25 June 2009, vol.1, no.1, pp.120-128

Sağım Hijyen Uygulamaları İle Süt Kalitesi Arası İlişkiler

6. Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 25 June 2009, vol.1, no.1, pp.98-102

Towards Strategic Planning for Adaptation to Global Warming Livestock of Turkey

I. National Drought and Desertification Symposium, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2009

Türkiye Hayvancılığının Küresel Isınmaya Adaptasyonuna Yönelik Stratejik Planlamalar

I.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 June 2009, vol.1, no.1, pp.40-48

Küresel Isınma Koşullarında Tarımsal Üretimin Geleceği

Mersin Sempozyumu, İçel/ Türkiye, Turkey, 19 - 22 November 2008

Mersin İli Gelişimi Ve Kültür Yapisinda Hayvan Yetiştiriciliğinin Yeri Ve Önemi.

MERSİN SEMPOZYUMU 2008, Mersin, Turkey, 19 - 22 November 2008, vol.1, no.1, pp.210-215

Mersin İli Kültür Yapısında Hayvan Yetiştiriciliğinin Yeri

Mersin Üniversitesi ve Mersin Valiliği İşbirliğinde gerçekleştirilen, Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 22 November 2008

Mersin İli Kültür Yapısında Hayvan Yetiştiriciliğinin Yeri

Mersin Üniversitesi ve Mersin Valiliği İşbirliğinde gerçekleştirilen, Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 22 November 2008

Türkiye de Manda Yetiştiriciliği ve Gelişme Olanakları

11. Öğrenci Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, Turkey, 29 April - 30 May 2015

Çukurova Bölgesi Süt Sığırcılığı ve Kaliteli Süt Üretimi

1. Tarım Kurultayı, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2006, no.1, pp.164-174

Türkiye Sığır Yetiştiriciliğinin Panaroması

Uluslararası Hayvancılık Kongresi'99, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, vol.1, no.1, pp.1-8

Süt İkame Yemi İle Buzağı Büyütmenin Buzağı Performansına Etkileri.

Uluslararası Hayvancılık '99 Kongresi,, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1999, vol.1, no.1, pp.99-102

İnek sütü Somatik Hücre varlığı, Türkiye süt sığırcılığı ile sağlıklı süt üretimi açısından önemi.

II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 25 September 1998, vol.1, no.1, pp.222-228

Üç ayrı tip materyalden yapılan buzağı kulübelerinde buzağı büyütme.

II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, Bursa, Turkey, 22 - 25 September 1998, vol.1, no.1, pp.83-92

Books & Book Chapters

sığırcılık

akademsiyen, Adana, 2021

SIĞIRCILIK

akademisyen, Ankara, 2020

Sığır yetiştiriciliği.

in: Genel Zootekni (Hayvan Yetiştirme ve Beslenme). Ed. Umut Sami YAMAK, Doç.Dr. Umut sami YAMAK, Editor, Ceylan Ofset, Samsun., Smasun, pp.115-151, 2018

The inovative techniques in animal husbandry.

in: Animal Husbandry and Nutrition., Yücel, B., Taşkın, T.,, Editor, Intechopen?S Books For Academics, Londra, pp.1-20, 2018

The Innovative Techniques in Animal Husbandry

in: Animal Husbandry and Nutrition, Banu Yücel Tugay Taşkın, Editor, Intech open, Budapest, pp.1-20, 2018

Kanatlı Hayvan Besleme

in: Zootekni, Umut Sami Yamak, Editor, Ceylan ofset, Samsun, pp.11-10, 2018

Sığır Besiciliği

Adana Nobel Kitabevi, Ankara, 2014

süt sığırcılığı

Adana Nobel Kitabevi, Ankara, 2014

Expert Reports

Other Publications