Bağlı ve serbest besi koşullarında besiye alınan Siyah Alaca tosunların besi performanslarının belirlenmesi üzerine bir çalışma.


Creative Commons License

GÖNCÜ KARAKÖK S.

Ç.Ü.Z.F Dergisi,, vol.12, no.1, pp.111-120, 1997 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 1997
  • Title of Journal : Ç.Ü.Z.F Dergisi,
  • Page Numbers: pp.111-120

Abstract

This investigation was conducted to find out the effect of shed and tied housing (Group I.) versuş loose housing without any shed (Group II.) on the fattening performances of Holstein Frisien bulls fattened in winter months.

Average daily gains during the fattening period for group I. and group II. were 1.135 ± 0.027 kg and 1.321 ± 0.069 kg and the feed conversion efficiency values for these groups were 7.13 ± 0.18 kg and 5.76 ± 0.34 kg respectively. Differences between average daily gains and feed conversion efficiency values of the groups were to be statistically significant (P<0.01). Fattening period of the groups were 133.6 ± 6.5 (max. 168 and min 78) 68 ± 7.0 days (the max. 126 and min 26) and significantly different from each other

Bu araştırma, ithal Siyah Alaca tosunların kış aylarında, sadece sundurma sağlanmış bağlı besi yerinde (I. grup), besi performasının saptanması için kurulmuş ancak, Z.F. Döner Sermeye İşletmesince aynı yerde aynı zaman ve materyalle fakat tamamen açık bir alanda sürdürülen serbest besi yerinde (II. grup) tutulan ve farklı muameleye tutulmayan sığırların besi performansları ile karşılaştırmıştır.

Günlük canlı ağırlık artışı I. grupta ortalama 1.135 ± 0.027 kg ve II. grupta 1.321 ± 0.069 kg olarak gerçekleşmiştir. Grupların yemden yararlanma oranlan ise I. ve II. grup için sırasıyla 7.13 ± 0.18 kg ve 5.76 ± 0.34 kg ve istatistiki olarak farklı gerçekleşmiştir.

Besi süresi değerleri ortalama değerler olup I. grupta 133.6 ± 6.5 gün (en uzun 168 ve en kısa 78 gün) ve II. grupta ise 68 ± 7.0 gün (en uzun 126 ve en kısa 26 gün) olarak gerçekleşmiştir.