A study on optimum fattening period of Black and White Cattle and their crosses with Kilis cattle.


GÖNCÜ KARAKÖK S.

Hayvansal Üretim Dergisi, cilt.49, ss.13-15, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 49 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Hayvansal Üretim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.13-15

Özet

Bu çalışma Çukurova bölgesi koşullarında 2 farklı yaşta besiye alınan Siyah Alaca (SA) (11 baş) ve Kilis melezi (12 baş) sığırların optimum besi süresi ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Her bir genotip 8 ve 12 aylık yaş gruplarına ayrılmıştır. Tosunlar %20 saman ve %80 besi yemi içeren karışımla serbest olarak yemlenmişlerdir. Deneme grupları günlük canlı ağırlık değerleri arası farklar yaş grupları (P<0.01) ve genotip grupları (P<0.05) için önemli olarak tespit edilmiştir. En kısa optimum besi süresinin Siyah Alaca ırkında 12 aylık yaş grubunda yoğun besi koşullarında 98 gün olarak elde edilmiştir. 

This research was conducted to find out fattening performances optimum fattening period of Black and White (BW) bullocks (11 heads) and their crosses with Kilis cattle (12 heads) are taken two different age groups at Çukurova condition. Each genotype was divided to 8 and 12 months of age groups. Bullocks were individually fed ad-libitum on a consisting of 20% hay and 80% concentrate mixture. The differences between the average daily weight gain of the groups were statistically significant (P<0.01) for age groups and significant (P<0.05) for the genotype groups. It can be suggested that the shortest optimum period can be obtained using Black and White genotype at 12 months of age for a 98 days fattening period at intensive fattening operations.