Hayvancılık İşletmelerinde Sektöre Özel Risk Unsurları


OZGUL a. , GÖNCÜ S., SİBEL b.

I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 23 - 26 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri