Düvelerde Cinsi Olgunluk Öncesi Farklı Büyütme Hızlarının Cinsi Olgunluk Sonrası Büyüme Performansı Üzerine Etkileri


GÖRGÜLÜ M., ÇAKMAKÇI C. , Tajaddodchelik A., GÖNCÜ S.

8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye