Hayvancılık İşletmelerinde Çalışanların Hayvanlarla Direkt Temas Kaynaklı Yaralanma Nedenleri ve Alınabilecek Önlemler


SİBEL b. , GÖNCÜ S., OZGUL a.

I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 23 - 26 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri