The Lactation Performances and Some Reproductive Traits of Heifers Raised in Different Growth performances


GÖNCÜ S. , GÖRGÜLÜ M., Mevliyaoğulları E.

7TH BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE, BALNIMALCON, 3 - 06 Temmuz 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri