Sağmal İneklerde Gece Serinletmenin Süt Verimi,Kompozisyonu Ve Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkileri


Can S., GÖNCÜ KARAKÖK S.

12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Isparta, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.73

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.73

Özet

Bu çalışmada gece serinletme uygulamasının ineklerde süt verimi, süt kompozisyonu ve tüm fizyolojik parametreler üzerine etkileri incelenmiştir. Deneme’de  28 baş Siyah Alaca süt ineği 4 gruba tesadüf olarak eşit sayıda dağıtılmış ve 22.00-05.00 saatleri arasında Kontrol (serinletme yapılmayan grup), Duş, Duş+Fan ve Fan uygulaması yapılmıştır. Deneme 6 hafta sürmüş ve inekler mısır silajı, yonca samanı, buğday samanı ile süt karma yeminden (%18 HP ve 2650 kcal/kg) oluşan toplam karışım rasyon ile beslenmiştir. Denemede süt verimi ve kurumadde tüketimleri günlük olarak belirlenmiştir. Süt kompozisyonunu belirlemek üzere haftada 2 gün süt örnekleri alınmıştır. Canlı ağırlık ve vücut kondüsyon skoru haftalık olarak izlenmiştir. Solunum sayısı, nabız sayısı, rektal sıcaklık ve deri sıcaklığı haftada 2 gün; 10.30, 13.30 ve 15.30 saatlerinde olmak üzere 3 defa ölçülmüştür. Mevcut denemenin yürütüldüğü koşullarda, gece serinletme yapılmasının ve özellikle duş uygulamasının süt verimini artırırken kurumadde tüketimini azalttığı saptanmıştır.
 

The present study was conducted to investigate the effects of daytime and night cooling on milk production, milk composition and some physiological parameters of dairy cattle. In the experinend, 28 lactating Holstein dairy cows were divided into 4 groups and were exposed to Control (without cooling), Sprinklers, Sprinklers+Fans, and Fans for daytime (between 10 pm – 5 am) cooling. The cooling was applied between 10 pm – 5 a.m. The experiments were lasted 6 weeks and dairy cows were fed total mixed ration containing corn silage, alfalfa, wheat straw and concantrate (18% crude protein and 2650 kcal/kg metobolizable energy). Milk yield and dry matter intake were measured daily in this experiment. Milk samples were collected 2 times per week and analyzed for components.Body weight and body condition score were recorded weekly. Respiration rate, heart rate, rectal temperature and skin temperature were measured times a day (on 10.30 a.m., 1.30 p.m. and 3.30 p.m.). As a conclusion,  whereas night cooling and especially sprinklers treatment increase daily milk yield while worsening of dry matter intake.