Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Defining an Optimal Cut-Point Value in ROC Analysis: An Alternative Approach

COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Risk factors affecting prognosis in infantile spasm

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.127, ss.1012-1018, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Estimation of stature and sex from sternal lengths: an autopsy study

ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL, cilt.90, ss.89-96, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The prognostic value of arterial stiffness in systolic heart failure

CARDIOLOGY JOURNAL, cilt.20, ss.665-671, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

In vivo confocal microscopy: Corneal changes of hydrogel contact lens wearers

International Ophthalmology, cilt.31, ss.377-383, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Organochlorine Pesticides Residues in Human Adipose Tissue, Data from Cukurova, Turkey

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.85, ss.97-102, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Extended-focused Ultrasonography for Children with High-energy Trauma

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.6, ss.329-335, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Performance of Using Tag-based Feature Sets in Web Page Classification

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.22, ss.583-594, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Is the transformation useful to estimate the area under the ROC curve with skewed data?

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.141-147, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Vitamin D levels of children with chronic liver disease

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, ss.450-456, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nörolojik Hastalıklarda Özürlülük

Cukurova Medical Journal, cilt.39, ss.566-571, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Nozokomiyal Enfeksiyonlar İçin Enfeksiyon Belirteçleri

Çocuk Enfeksiyon Dergisi, cilt.2, ss.12-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sayısal Bir Ölçümün İki Grubu Sınıflama Başarısı ile İlgili Tip 2 Hata Düzeyleri

XX. Ulusal ve III. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.42

Değişken Seçim Kriterlerinin Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması

XX. Ulusal ve III.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.111

Effects of MTAD on Bond Strength of Bioceramic Canal Sealer

International Association for Dental Research, Londrina, Brezilya, 25 - 28 Temmuz 2018

Comparison of Summary Indices for the Time Dependent AUC Curves

XXIXth International Biometric Conference, Barcelona, İspanya, 8 - 13 Temmuz 2018, ss.301-302

Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocukların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Zamana Bağlı Bir Belirteç İçin Optimal Kesim Noktası Belirleme

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25 - 28 Ekim 2017

Lojistik Regresyon ve Karar Ağacı Tabanlı Yöntemlerinin Sınıflama Performanslarının Karşılaştırılması

XIX. ULUSAL VE II. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017

Zamana Baglı Bir Belirteç Için Optimal Kesim Noktası Belirleme

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.14

post obturation pain following use of the AH plus and Iroot sp sealers

European society of endodontology biennal congress, brüksel, Belçika, 14 - 16 Eylül 2017

THE EFFECTS OF INFECTION AND POSTMENOPAUSA ON THE PRESENCE OF LACTOBACILLUS IN VAGINAL SPECIMENS

21st Triennial Meeting of the International-Association-of-Forensic-Sciences (IAFS), Toronto, Kanada, 21 - 25 Ağustos 2017, cilt.277, ss.194-195 identifier

Comparison of Estimation Methods for Area under the ROC Curve with Skewed Data

9th Conference of The Eastern Mediterranean Region and The Italian Region Of The International Biometric Society, Selanik, Yunanistan, 8 - 12 Mayıs 2017, ss.123

Sağlık Alanındaki Verilerde Zamana Bağlı ROC Analizinin Kullanımı

XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2016

PR Eğrileri ROC Eğrilerine Ne Zaman Alternatif Olabilir?

XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2016, ss.22

LONGITUDINAL DATA ANALYSIS IN THE MODELING OF UNBALANCED REPEATED MEASUREMENTS

The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society, Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

BAYESIAN SAMPLE SIZE DETERMINATION IN DIFFERENT CONDITIONS

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.155

THREE WAY ROC ANALYSIS: THEORY AND APPLICATION

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.159

COMPARING DIFFERENT MODELS ON BAYESIAN APPROACH TO THE DIAGNOSTIC TESTS WHEN THERE IS NO GOLDSTANDARD

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.154

HOW USEFUL ARE VITAL FINDINGS OF NEONATES IN PREDICTING SEPSIS

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.150

Ki Kare Testi için Post Hoc Prosedürlerinin Tip 1 ve Tip 2 Hata Oranları

XVI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014

A NEW APPROACH TO IDENTIFY AN OPTIMAL CUT-POINT VALUE IN ROC ANALYSIS

XXVIIth International Biometric Conference, Florence, İtalya, 6 - 11 Temmuz 2014

Effect of tagged-terms on Web page classification accuracy

3rd World Conference on Information Technology, Barcelona, İspanya, 14 - 16 Kasım 2012, ss.1-5

Effect of tagged-terms on Web page classification accuracy

3rd World Conference on Information Technology, Barcelona, İspanya, 14 - 16 Kasım 2012, ss.1-5

Estimating ROC Curves When There Is No Gold Standard

5th Conference of the EMR of the IBS Book of Abstracts, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2009

Reliability of Adopted 139 Item Food Frequency Questionnaire for Turkey

5th Conference of the EMR of the IBS Book of Abstracts, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2009

Agreement among Multiple Raters on an Ordinal Scale Comparison of Measurements for Agreement

XXIVth International Biometric Conference, Dublin, İrlanda, 13 - 17 Temmuz 2008

Comparison of Some Approaches for Correcting Verification Bias

XXIVth International Biometric Conference, Dublin, İrlanda, 13 - 17 Temmuz 2008

Seçilmiş Örneklerle Yapılmış Çalışmaların Düzeltilmesi

XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008

Comparison of Methods Using Detection and Correction of Overdispersion

The 4th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society, Eilat, İsrail, 22 - 25 Ocak 2007

Approaches to Determining the Value of a New Test or Tests in Diagnostic Medicine when There is No Gold Standard

The 4th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society, Eilat, İsrail, 22 - 25 Ocak 2007

Validation of Surrogate Endpoints: How to Get More Reliable Estimates for Validation Criteria

The 4th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society, Eilat, İsrail, 22 - 25 Ocak 2007

Does the Significance Level of Treatments Have an Effect on Judgment in Surrogate Endpoint Validation: An Application to Colon Cancer Data

The 3rd Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society, Corfu, Yunanistan, 10 - 12 Mayıs 2005

Do Neural Networks Outperform Logistic Regressions in Diagnosis and Prediction on Variety of Experimental Conditions? A Comparative Study

The 3rd Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society, Corfu, Yunanistan, 10 - 12 Mayıs 2005