Zamana Bağlı Bir Belirteç İçin Optimal Kesim Noktası Belirleme


ÜNAL İ. , SERTDEMİR Y. , EFE C.

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 25 - 28 Ekim 2017