Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2018 - 2020 Dr.Öğr.Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilimdalı

 • 2013 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilimdalı

 • 2012 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilimdalı

 • 2001 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilimdalı

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Koordinatör Yardımcısı

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem Iı Koordinatör Yardımcısı

 • 2015 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, İstatistik Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2013 - Devam Ediyor Akademik Kurul Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2012 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Doktora Kategorik Veri Analizi

 • Yüksek Lisans Uygulamalı Lojistik Regrasyon Analizi

 • Doktora Çoklu Regresyon Analizi

 • Yüksek Lisans Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler II

 • Doktora Kategorik Veri Analizi

 • Doktora Çok Değişkenli Analiz

 • Lisans Biyoistatistik

 • Yüksek Lisans Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler II

 • Yüksek Lisans Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler I

 • Doktora Multivariate Analizi

 • Doktora Tanı Testlerini Değerlendirmede Kullanılan İleri İstatistiksel Yöntemler

 • Doktora Çoklu Regresyon Analizi

 • Doktora Discrete Multivariate Analizi

 • Lisans Biyoistatistik

 • Ön Lisans Tıbbi İstatistik

 • Yüksek Lisans Tanı Testleri Değerlendirmede Kullanılan İstatistiksel Yöntemlere Giriş

 • Yüksek Lisans Epidemiyolojide İstatistiksel Yöntemler I

 • Doktora Multivariate Analizi I

 • Yüksek Lisans Tanı Testleri Değerlendirmede Kullanılan İstatistiksel Yöntemlere Giriş

 • Yüksek Lisans Uygulamalı Lojistik Regrasyon Analizi

 • Ön Lisans Tıbbi İstatistik

 • Yüksek Lisans Analize Giriş

 • Ön Lisans Tıbbi İstatistik

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri

 • Lisans Tıbbi Bilişim

 • Lisans Biyoistatistik

 • Lisans İstatistik