Aynı Veri Setleri Üzerinde Bazı Etki Büyüklüğü Hesaplama Yöntemlerinin Tahmin Başarılarının Karşılaştırılması


KORKMAZ D., ÜNAL İ.

XXI. Ulusal ve IV. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26 - 29 Ekim 2019