İkiden Fazla Değerlendiricinin Bulunduğu ve Sıralı Ölçeklerin Kullanıldığı Uyum Çalışmalarında Kullanılan Ölçütlerin Karşılaştırılması


SERTDEMİR Y. , Burgut R., ÜNAL İ.

XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Van, Türkiye, 28 Haziran - 02 Temmuz 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye