Sağlık Alanındaki Verilerde Zamana Bağlı ROC Analizinin Kullanımı


EFE C., ÜNAL İ.

XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2016

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye