Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MUTLULUĞUN YORDAYICISI OLARAK BÜTÜNLÜK DUYGUSUNUN İNCELENMESİ

SELJUK SUMMIT 4th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Karaman, Turkey, 24 - 25 July 2021, pp.262-269

Çocukluk örselenme yaşantıları ve öz duyarlığın yaşam doyumu üzerindeki, rolü

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 24 - 27 September 2019, pp.365-370

Yaşam doyumunun anne ve babadan algılanan duygusal istismara göre incelenmesi

icomus İnternational Conferance on Multidisciplinary Sciences, 24 August 2019, pp.13-21

ERGENLERDE ÖZKIYIM OLASILIĞI: CİNSİYET VE BENLİK SAYGISININ ROLÜ

International Symposium of Academic Studies in Education and Culture, 13 - 15 September 2018

Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.38

Sense of Coherence and Hope as Predictors of University Students’xx Subjective Well-Being

27th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3603-3605

Life Satisfaction as a Mediator of the Link Between Emotional Intelligence andAggression

27th Internatinal Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3830-3832

Life satisfaction as a predictor of link between emotional intelligence and agression

27. International Congress on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.3831-3832

Kardeş İlişkileri Ölçeği nin Türkçe ye uyarlama çalışması

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016

Ergenlerde Saldırganlık Duygu düzenleme ve duygusal başa çıkmanın rolü

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2015

Lise öğrencilerinin yaşam doyumlarının yordayıcıları olarak yaşam doyumu ve duygusal zeka

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.683-685

Children’s Emotional Attributions and Moral Reasoning

3. International Congress on Early Childhood Education, 12 - 15 September 2012

Investigating Career Decisions of High School Students Regarding to Their Parenting and Parent Attachment Styles

International Congress of Counseling, Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2008, pp.23

İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007

The examination of the Turkish youth life satisfaction according to their just world belief level of political participation and orientation

Change and Resistance: A International Conferance on Social Transformations and Education, Gdansk, Poland, 15 June 2005 - 17 June 2007

İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi

1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddete ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2006

n Investigation of The Anger Levels of Medicine Faculty Residents

The Second Mediterreanian Emergency Medicine Congress, Barcelona, Spain, 13 - 17 September 2003

Öğrencilerin Olumlu-Olumsuz Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Anne-Çocuk İlişkisini Algılamaları Açısından İncelenmesi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 17 October 0207 - 19 October 2007, pp.298

Books & Book Chapters

THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON MENTAL HEALTH IN TURKEY: AN EMPIRICAL STUDY

in: CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH I, GÜL Osman Kubilay, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.69-92, 2022

VIRGINIA SATIR’İN AİLE DANIŞMANLIĞI YAKLAŞIMI

in: Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, Çapri Burhan, Gündüz Bülent, Editor, Nobel, Ankara, pp.295-335, 2022

CARL WHITAKER’IN SEMBOLİK-YAŞANTISAL AİLE DANIŞMANLIĞI YAKLAŞIMI

in: Kuram ve Uygulamadan Özel Temalara AİLE DANIŞMANLIĞI, Çapri Burhan, Gündüz Bülent, Editor, Nobel, Ankara, pp.273-294, 2022

MODERATING EFFECT OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE ON THE MEDIATING EFFECT OF PSYCHOLOGICAL DISORDERS BETWEEN FEAR OF COVID 19 AND PSYCHOLOGICAL WELLBEING

in: SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-7, PAKSOY Saadettin, ÇİFTÇİ Hasan, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.143-171, 2022

AKRAN ZORBALIĞI FARKINDALIK PROGRAMI LİSE

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2021

AKRAN ZORBALIĞI FARKINDALIK PROGRAMI ORTAOKUL

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2021

Çocukların Duygusal Atıfları ve Ahlaki Yargılamaları

in: PROF. DR. ADİL TÜRKOĞLU’NA ARMAĞAN Eğitimde Bitmeyen Yolculuk, Doğanay Ahmet, Sadık Fatoş, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.300-315, 2021

Pozitif Psikoloji

in: Geçmişten Günümüze Kişilik Kuramları, Çapri Burhan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.737-775, 2020

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEYE YÖNELİK PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ

in: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları II, Doğanay Ahmet, Kutlu Oğuz, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.71-89, 2020

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK: SOSYAL PROBLEM ÇÖZME VE MİZAH KULLANIMININ ROLÜ

in: Güncel Psikoloji Araştırmaları, Sanberk İsmail, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-18, 2020

Grubun Sonlandırma Aşaması

in: Psikolojik Danışmada Gruplar Süreç ve Uygulama, Ferda Aysan, Seher Balcı Çelik, Aslı Uz Baş, Editor, Nobel, Ankara, pp.265-284, 2016

Grubun Eylem Aşaması

in: Psikolojik Danışmada Gruplar Süreç ve Uygulama, Ferda Aysan, Seher Balcı Çelik, Aslı Uz Baş, Editor, Nobel, Ankara, pp.227-264, 2016

Pozitif Psikolojinin Türkiye'deki Durumu

in: Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslekleşme Sürecindeki İlerlemeler, Korkut Owen F., Özyürek R., Owen D.W., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.275-310, 2015

Öznel İyi Olma

in: Yaşam Doyumu Seçme Konular, Doğan S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-22, 2015

Kişilik Gelişimi Psikososyal Gelişim Kuramı

in: Eğitim Psikolojisi El Kitabı, Çeçen Eroğul, R., Yurtal, F., Editor, Mentis Yayıncılık, Ankara, pp.257-286, 2014

Metrics

Publication

140

Citation (WoS)

53

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

51

H-Index (Scopus)

4

Project

18

Thesis Advisory

27

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals