Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lizozomal Hastalıklarda Kraniyal Görüntüleme.

VIII. Uluslararası Katılımlı LizozomaI Hastalıklar Kongresi, 3 - 07 May 2023

Mps Tip II Ve Nadir Bir Nörolojik Başvuru Bulgusu: Hareket Bozukluğu

VIII. Uluslararası Katılımlı LizozomaI Hastalıklar Kongresi, 3 - 07 May 2023

Creatine Deficiency Syndromes Cukurova University Experience.

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Annual Symposium, Sydney, Australia, 30 August - 02 September 2022

Cystinosis and bone health; case series of 53 patients from Çukurova University.

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Annual Symposium, Sydney, Australia, 30 August - 02 September 2022

Evaluatıon Of Bone Health In 25 Classıc Galactosemia Patıents.

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Annual Symposium, Sydney, Australia, 30 August - 02 September 2022

Challenges in diagnosis of Ethylmalonic Encephalopathy with four Turkish cases.

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Annual Symposium, Sydney, Australia, 30 August - 02 September 2022

Clinical Findings and Long-Term Follow-up Results of Glycogen Storage Disease Patients with Liver Involvement.

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Annual Symposium, Sydney, Australia, 30 August - 02 September 2022

Management of Hepatocellular Carcinoma in a Patient with Glycogen Storage Disease Type 1a.

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Annual Symposium, Sydney, Australia, 30 August - 02 September 2022

A Case Series of Abetalipoproteinemia

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Annual Symposium, Sydney, Australia, 30 August - 02 September 2022

A Very Rare Cause of Developmental Delay and Progressive Microcephaly: Serine Biosynthesis and Transport Defects.

Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism Annual Symposium, Sydney, Australia, 30 August 2022

Vici Sendromu olgu sunumu.

20. Çukurova Pediatri Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 05 June 2022 Creative Commons License

Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği.

20. Çukurova Pediatri Kongresi, 1 - 05 June 2022

İzlemde Gözlenen Komplikasyonlarla Herediter Tirozinemi Tip 1 Olgularımız

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Primer Hiperoksalüri Olgu Deneyimlerimiz

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Niemann-Pick Hastalığı Tip C: Çukurova Deneyimi

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Galaktozemi tanılı kız hastalarda gonadal fonksiyonların değerlendirilmesi

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Hipertrigliseridemi Saptanan Bir Yenidoğanda Diyet Tedavisi Ve Sonuçları.

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Aynı Ailede İki Farklı Pompe Fenotipi

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Hatay, Turkey, 28 May - 01 June 2022 Creative Commons License

Kobalamin C Eksikliği: Yedi Olguyla Farklı Klinik Seyir.

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Mukopolisakkaridoz Hastalarında Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Kronik Karaciğer Transaminaz Yüksekliği Olgu Sunumu: Glikojen Depo Hastalığı Tip 6

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Süksinik semialdehit dehidrogenaz eksikliği olan bir olgu sunumu

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Kalıtımsal Metabolik Hastalıklarda Gebelik: Çukurova Üniversitesi Deneyimi

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Vakalar Eşliğinde Gaucher Hastalığında Güncellemeler ve Uzun Dönem İmigluseraz Deneyimi

XVI. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 28 May - 01 June 2022

Subcutaneous nodules as a clinical biomarker of Farber disease.

18th Annual Research Meeting WORLDSymposium™, San Diego, United States Of America, 7 - 11 February 2022

Farber disease clinical impact: Patient reported outcomes as a measure of disease burden.

18th Annual Research Meeting WORLDSymposium™, San Diego, United States Of America, 7 - 11 February 2022

Mukopolisakkaridoz Tip II' De Uzun Dönem Enzim Replasman Tedavi Deneyimi

VII. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 25 - 27 November 2021

Farklı Fenotipik Özellikleriyle Mukolipidoz II Ve III Tanılı 24 Olgu

VII. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 25 - 27 November 2021

126 Mukopolisakkaridoz Hastasında Kemik Sağlığı Değerlendirme Sonuçları

VII. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 25 - 27 November 2021

Hickam's dictum versus Occam's razor: Coexistence of Rare Disorders.

XIV International Congress of Inborn Errors of Metabolism, Sidney, Australia, 21 - 24 November 2021

Adenosine-kinase deficiency: A Case Report

International Congress of Inborn Errors of Metabolism, 21 - 24 November 2021

Lipin1deficiency: A novel mutation in a patient with recurrent habdomyolysis

XIV International Congress of Inborn Errors of Metabolism, Australia, 21 November 2021

Transcobalamin II deficiency with a novel mutation.

International Congress of Inborn Errors of Metabolism, 21 - 24 November 2021

Farklı Yüzleriyle Fabry Hastalığının Yolculuğu.

5. Hipertansiyon, Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 11 - 14 November 2021

Ataksi, Dizartri, Distoni, Vertikal Bakış Paralizisi: Niemann Pick Tip C Hastalığı.

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Akademisi (CMAK) Metabolik Hastalıklarda Hareket Bozuklukları Sempozyumu, 5 - 07 March 2020

Epilepsinin nadir bir nedeni Glut-1 eksikliği

18. ÇUKUROVA PEDİATRİ GÜNLERİ, Turkey, 20 - 21 February 2020

VLCAD deficiency with pericardial effusion:a case report

SSIEM 2019: Annual symposium of the society for the study of inborn errosrs of metabolism, Rotterdam, Netherlands, 3 - 06 September 2019, vol.42, pp.348 Creative Commons License

Outcome of 38 Gaucher type III patients: experience of Çukurova University

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 3 - 06 September 2019

Different phenylketonuria phenotypes in the same family with unaffected children from maternal phenylketonuria

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rotterdam, Netherlands, 3 - 06 September 2019

First Case Report of Δ4-3-oxosteroid 5β-reductase Deficiency from Turkey

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 3 - 06 September 2019

Serine Biosynthesis Defect: A Case Report fromTurkey

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 3 - 06 September 2019

Short-chainacyl-CoA dehydrogenase deficiency: two siblings with two distinct phenotypes

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rotterdam, The Netherlands, 3 - 06 September 2019

Effectiveness of diets for children with phenylketonuria: recommended and consumed dietary habits.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 3 - 06 September 2019

Biotin-Tiamin cevaplı bazal ganglia hastalığı: Erken tanı ve tedavinin önemi

21. UluslararasI Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Sarıgerme/Muğla., Turkey, 1 - 05 May 2019

Cerebral creatine deficiency syndrome: A case report

International Inborn Error of Metabolism and Nutrition Congress, 10 - 14 April 2019

PHENOTYPİC HETEROGENİTY OF FOUR CASES WİTH GLYCOGEN STORAGE DİSEASE TYPE 1B

INTERNATIONAL INBORN METABOLİSM ERRORS OF METABOLİSM AND NUTRİTİON CONGRESS, İstanbul, Turkey, 10 - 14 April 2019

Current Dietary Status Of 61 Adult Phenylketonuria Patients

INTERNATIONAL INBORN ERRORS OF METABOLISM AND NUTRITION CONGRESS, 10 - 14 April 2019

A confusing Case Report of a Methylmalonic Acidemia

International Inborn Errors of Metabolism and Nutrition Congress, 10 - 14 April 2019

Carnitine Deficiency in Cystinosis: Report of 17 patients

International Inborn Errors of Metabolism and Nutrition Congress, 10 - 14 April 2019

A Rainbow of Inherited Metabolic Diseases: Report of Seven Complex CDG Cases

INTERNATIONAL INBORN ERRORS OF METABOLISM AND NUTRITION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 10 - 14 April 2019 Creative Commons License

Hipoglisemi Nedeniyle Tanı Alan Glikojen Depo Tip IXD Hastası ve PHKA1 Geninde Yeni Bir Mutasyon

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Akademisi Kalıtsal Metabolik Hastalıkların Nörolojisi Kursu, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2019

What Have We Learned from Cases? Case: Atypic Presentations.

Gaucher Disease Symposium 2018, Turkey, 21 - 22 October 2018

A novel missense homozygous mutation in SLC1A4 gene in two cousins with hydrocephalus and polyneuropathy.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., ATİNA, Greece, 4 - 07 September 2018

Motor function evaluation of 17 Turkish infantile Pompe patients: Çukurova University experience.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., ATİNA, Greece, 4 - 07 September 2018

A novel FASTKD2 gene mutation presenting with mitochondrial cytochrome c oxidase deficiency.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., ATİNA, Greece, 4 - 07 September 2018

A single center experience of thirty five Glutaric Aciduria type 1 patients.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., ATİNA, Greece, 4 - 07 September 2018

3-MCC deficiency: Seven cases with different clinical severity ranging from an asyptomatic mother to a bedridden course.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., ATİNA, Greece, 4 - 07 September 2018, vol.41, pp.114

Pompe Hastalığı Seyrinde Aritmi Ile Ani Ölüm: 3 Olgu Sunumu

6. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018 Creative Commons License

Mukopolisakkaridoz tip IIIC ve IIID tanılı iki olgu VI.

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

Farber Hastalığı: Üç Olgu Sunumu Ve Bir Yeni Mutasyon.

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

İnfantil tip 1 GM1 Gangliyosidoz tanısı alan 3 olgu sunumu

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

Üç yeni mutasyon tanımlanan 4 Gaucher tip II olgusu

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

Yirmiyedi Sistinozis Hastasının Uzun Dönem Tedavi Sonuçları

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018

Farber hstalığı:üç olgu sunumu ve yeni bir mutasyon

VI.Uluslarası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

Eklem hreket ksıtlılığı ile bşvuran br alesan: Mukolipidoz tp III ogusu

VI..Uluslararsı Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

Mukopolisakkaridoz Tip IIIC ve IIID Tanılı İki Olgu

VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018 Creative Commons License

Mucopolysaccharidosis type VI, 9 sibling pairs and 1 set of three siblings: single center experience from Turkey

We're Organizing Research for Lysosomal Diseases (WORLD) Symposium, California, United States Of America, 5 - 09 February 2018, vol.123 identifier

Cukurova University experience of lysosomal diseases in adulthood: Report of 57 patients

We're Organizing Research for Lysosomal Diseases (WORLD) Symposium, California, United States Of America, 5 - 09 February 2018, vol.123 identifier

Farber hastalığının deri bulguları

27. ulusal patoloji kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Efficiency of Sapropterin dihidrochloride in 112 Turkish phenylketonuria patients.

13 th International Congress of Inborn Errors of Metabolism., Rio de Janeiro, Brazil, 5 - 08 September 2017

L-2-hydroxyglutaric aciduria case series.

13 th International Congress of Inborn Errors of Metabolism., Rio de Janeiro, Brazil, 5 - 08 September 2017

Autosomal recessive infantile osteopetrosis: three cases with three novel mutations.

13 th International Congress of Inborn Errors of Metabolism., Rio de Janeiro, Brazil, 5 - 08 September 2017

Mucopolysaccharidosis Type III: Case Series From Turkey

13th International Congress on Inborn Errors of Metabolism, Brazil, 5 - 08 September 2017

Recurrent Acute Liver Failure in a Family With NBAS Gene Mutation and Successful Liver Transplantation: First Cases From Turkey

The Journal of Inborn Errors of Metabolism Screening, 13th International Congress on Inborn Errors of Metabolism, 5 - 08 September 2017

L-2-Hidoksiglutarik Asdüri Case Series

13. Internatinal Congress of Inborn Error of Metabolism, 5 - 08 September 2017

Clinical- Molecular Features and Outcome of 20 Turkish Patients With Urea Cycle Disorders

The Journal of Inborn Errors of Metabolism Screening, 13th International Congress on Inborn Errors of Metabolism, 5 - 08 September 2017

3-HMG koenzim A liyaz eksikliği: olgu sunumu.

14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

Myoadenilat deaminaz eksikliği: bir olgu sunumu

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

5 olgu ve 2 yeni mutasyon: nonketotik hiperglisinemi.

14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi., Turkey, 26 - 30 April 2017

Neonatal dönemde zellweger sendromu tanısı alan iki olgu.

14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi., Turkey, 26 - 30 April 2017

Alkaptonüri tanılı 36 hasta: Çukurova deneyimi.

14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi., Turkey, 26 - 30 April 2017

Malonik asidüri: hafif klinik seyirli bir olgu sunumu.

14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

Çukurova Üniversitesi Erişkin Gaucher Deneyimi

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017

Galaktozemi ve Dekstrokardi Birlikteliği: Nadir Bir Olgu Sunumu.

2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi & Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, 2 - 04 December 2016

Spastik Diplejili bir olguda arginaz eksikliği.

60. Türkiye Milli Pediari Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

İnfantile sialic acid storage disease: a novel mutation in the SLC17A5.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., ROMA, Italy, 6 - 09 September 2016

Coexistence of Glycogen Storage Disease Type III and Haemophlia B in Two Brothers

ANNUAL SYMPOSİUM OF THE SOCİETY FOR THE STUDY OF INBORN ERRORS OF METABOLİSM, 6 - 09 September 2016

Phenotypic and genotypic features and long term folloe-up 36 Turkish galactosemia patients

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., ROMA, Italy, 6 - 09 September 2016

30 Infantile Pompe patients with 40 mg kg biweekly enzyme replacement treatment and 2 survival A single centre experience from Turkey

Metabolic patheays, celluler networks and beyond’ Annual Symposium of the Society fort he Study of Inborn Errors of Metabolism., 6 - 09 September 2016

Erişkin Fabry olgularında Çukurova deneyimi.

. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2016

Gaucher Hastalığı Tip III ve Epilepsi Birlikteliği

5. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi Kongresi, 14 - 17 April 2016

Böbrek transplantasyonu yapılan sistinozisli iki olgu sunumu.

V. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2016

Sandhoff hastalığı iki yeni mutasyon

V. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2016

MPS Tip IVA Hasta Verileri: 5 Yeni Mutasyon.

5. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi Kongresi, 14 - 17 April 2016

Sandhoff Hastalığı İki Olgui İki Yeni Mutasyon

V. Uluslar arası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2016

Gaucher Hastalığı’nda Uzun Dönem Tedavi Sonuçlarımız.

5. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi Kongresi, 14 - 17 April 2016

Bisitopeni Etiyolojisinde Direkt Grafinin Yeri

Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 13-16 Mart 2016, Uludağ, Turkey, 13 - 16 March 2016

Erişkin Fabry hastalarında Çukurova deneyimi

V. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2016

A desensitization method to maintain ERT in Mucopolysaccharidosis type VI

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., Lyon, France, 1 - 04 September 2015

Effect of divided daily doses of sapropterin in phenylketonuria.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 1 - 04 September 2015

Report of five Turkish patients with ketolysis defects and four novel mutations.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism., 1 - 04 September 2015

Awareness study of Gaucher disease from southeast part of Turkey

Annual Symposium of the Society for the Inborn Error of Metabolism, 1 - 04 September 2015

7 olgu nedeniyle Mukolipidoz tip II-III.

IV. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Depo Hastalıkları Kongresi, Turkey, 17 - 20 April 2014

Sepsis tanılı çocuklada TLR 9 polimorfizmi

Uluslararası katılımlı X.ulusal çocuk acil tıp ve yoğun baakım kongresi VI.ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım hemşireliği kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda TLR-9 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Sepsis tanılı çocuklarda MYD-88 polimorfizmi

Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2013

Tyrosinemia type 1 and neurogenic crisis: a case report.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 4 - 07 September 2012

Epimerase deficiency galactosemia: a case report.

Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 4 - 07 September 2012

Dallı zincirli amino asidüri’de mutasyon analizi sonuçları

Uluslararası Katılımlı XI Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 14 - 16 April 2011

Books & Book Chapters

Aromatik L-Aminoasit Dekarboksilaz Eksikliği

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Metabolizma Hastalıkları Özel Konular: Nörotransmitter Hastalıkları, Zübarioğlu Tanyel, Editor, Türkiye Klinikleri-Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.23-30, 2023

TİROZİN METABOLİZMA BOZUKLUKLARI

in: İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİ PEDİATRİ, Özkan, Behzat; Can, Demet; Meşe, Timur; Ünalp, Aycan; Ağın, Hasan; Devrim, İlker, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.427-429, 2022

ÜRE DÖNGÜSÜ BOZUKLUKLARI ve BESLENME TEDAVİSİ

in: Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Beslenme Tedavisi, Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu Prof. Dr.Yusuf Kenan Haspolat Prof. Dr. Coşkun Çeltik Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman Doç. Dr. Ulaş Emre Akbulut Uzm. Dr. Taşkın Taş, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.373-392, 2021

Safra Asit Sentez ve Transport Kusurları

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Metabolizma Hastalıkları Özel Konular: Seçilmiş Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Prof. Dr. Sema Kalkan Uçar, Editor, Türkiye Klinikleri - Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, pp.83-91, 2021

METABOLİK HASTALIKLAR

in: Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar, Prof. Dr. Ergün ÇİL Prof. Dr. Özlem M. BOSTAN Doç. Dr. Erdal EREN Doç. Dr. Fahrettin UYSAL, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.521-529, 2021

GIS Kanamaları

in: Reçete Örnekleri ile Aile Hekimleri için Pediatri, Prof. Dr. Ersin Akpınar, Dr. Öğr. Üyesi Gülen Gül Mert, Dr. Öğr: Üyesi Mustafa Kurthan Mert, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.196-204, 2018

Metrics

Publication

371

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals