Bir olgu nedeniyle ailevi hipertrigliseridemi ve konjenital adrenal hiperplazi birlikteliği.


KOR D. , TOPALOĞLU A. K. , YÜKSEL B. , Şeker-Yılmaz B., BULUT F. D. , AĞIN M. , ...Daha Fazla

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye