CLINICAL MOLECULAR FEATURES AND OUTCOME OF 20 TURKISH PATİENTS WITH UREA CYCLE DISORDER


KÖR D. , ŞEKER YILMAZ B., BULUT F. D. , KILAVUZ S., SATAR M. , HERGÜNER M. Ö. , ...Daha Fazla

13. Internatinal Congress of Inborn Error of Metabolism, 5 - 08 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri