Neonatal dönemde zellweger sendromu tanısı alan iki olgu.


KILAVUZ S., BULUT F. D. , KOR D. , Şeker-Yılmaz B., öktem m., CEYLANER G., ...Daha Fazla

14. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi., Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye